Odense St. Knud. Gravsten. Slægtstavle for Gert Rantzau

 

Ugift

 

 Brockdorff

Oldemor

Margrethe Sivertsdatter

Brockdorff

1477-1547

 

 Rantzau

Mormor

Magdalene Hansdatter

Rantzau

+1570

Oldefar

Hans Rantzau

Til Neuhaus m.m.

Nævnt 1522

 Sested

Mor

Beate Ottesdatter

Sested

1535-1589

 Pogwisch

Oldemor

Beate Pogwisch

+før 1545

 

 

Morfar

Otto Sested

Til Kohöft m.m.

1508-1560

Oldefar

Benedict Sested

Til Kohöft m.m.

1472-1530

Navn

Gert Rantzau

Til Bothkamp m.m.

1554-1580

 

 Rantzau

Oldemor

Catharine Henriksdatter

Rantzau

 

 Walstorp

Farmor

Anna Gertsdatter

Walstorp

1505-1582

Oldefar

Gert Walstorp

+1500 (Hemmingstedt)

 Rantzau

Far

Povl Rantzau

Til Bothkamp m.m.

1527-1579

 Buchwald

Oldemor

Øllegård Ditlevsdatter

Buchwald

1458-1538

 

 

Farfar

Johan Rantzau

Til Breitenburg m.m.

1492-1565

Oldefar

Henrik Rantzau

Slesvig-Holsten

+1497

 

 

 

 

 

Odense St. Knud. Gravsten over Gert Rantzau

 

   

 

Gert Rantzau til Bothkamp og Kohøved studerede i udlandet.

Han blev dræbt 1580 i Odense af Frederik Brockdorff, hvis

slægt betalte en bod på 1000 Rdlr. til fattighuset i Kiel.

 

 

 

 

Tegning af Søren Abildgard. Heraldik

 

   

 

4 våben: Rantzau, Sested, Walstorp, Rantzau.

 

 

 

Mindetavle over Gert Rantzau

 

 

Oversat tekst:

 

Gert Rantzau, søn af Paul,

sønnesøn af Johan, der udkæmpede en

tvekamp med en anden holstensk adelsmand

ved den lejlighed, da kong Frederik II af Danmark

i Odense by overdrog hertugdømmet Slesvig til

de holstenske hertuger Hans og Adolf.

Han sårede denne alvorligt gentagne gange,

men blev selv gennemboret af sværdet.

I overværelse af kongen og hertugerne,

samt de danske og holstenske adelsmænd

blev der på hans farbror Henrik Rantzaus

bud foranstaltet en ærefuld begravelse.

Hans mor, Beate, som næsten inden for

et år havde mistet sin ægtemand, en datter

og nu denne sin ældste søn, indrettede

sørgende gravstedet, ikke uden sorg over

dødsfaldet, kummer og tårer.

Han døde i det herrens år 1580,

den 19. maj, 26 år gammel.