Odense St. Hans. Gravsten. Slægtstavler for Jørgen Daa og Karen Gyldenstierne

 

Gift 1. gang med

N.N. Ivensdatter

Bryske

 

 

 

Oldemor

?

Gift 2. gang før 1475 med

Karen Engelbrechtsdatter

(Bydelsbak)

 Barsebek

Mormor

Cecilie Ludvigsdatter

Barsebek

Levede 1450

Oldefar

Ludvig Barsebek

Nævnt 1413

 Skinkel

Mor

Hilleborg Ottesdatter

Skinkel

+1494

 Frille

Oldemor

Hilleborg Christiernsdatter

Frille

 

 

Morfar

Otte Skinkel

Til Iversnæs m.m.

+1449

Oldefar

Berneke Skinkel

Til Iversnæs m.m.

+1418

Kvinde

Karen Knudsdatter

Gyldenstierne

+1528

 

 Thott

Oldemor

Kirsten Pedersdatter

Thott

 

 Munk

Farmor

Anne Mogensdatter

Munk ”den hovmodige”

+1462

Oldefar

Mogens Munk

Til Boller

+1410

 Gyldenstierne

Far

Knud Henriksen (Gyldenstierne)

Til Restrup

+1467

 Vendelbo

Oldemor

Anne Christiernsdatter

Vendelbo

 

 

Farfar

Gamle Henrik Knudsen

Til Restrup

1380-1456

Oldefar

Knud Nielsen

+1401

Gift 3. gang før 1492 med

 

 

Oldemor

 

 

 

 

Mormor

?

 

Oldefar

 Rantzau

Mor

N.N. Rantzau

eller Rønnow

 

Oldemor

 

 

Morfar

?

 

Oldefar

Mand

Jørgen Daa

Til Harebjerg m.m.

+1503

 

 

Oldemor

 

 Breide

Farmor

N.N. Breide

 

Oldefar

 Daa

Far

Christiern Daa

Lensmand

Nævnt 1446

 

Oldemor

 

 

Farfar

Claus Daa

Nævnt 1424

Oldefar

Palle Daa

Nævnt 1358

 

 

 

  

 

Odense St. Hans. Gravsten af Claus Berg

 

over Jørgen Daa og Karen Gyldenstierne

 

        

 

Jørgen Daa skrives til både Sørup, Harebjerg og Enggård.

1470 var han en af dommerne over Oluf Geed.

1473-75 var han lensmand på Rønnebæksholm.

Han trættede med Karen Bydelsbaks medarvinger.

Med Karen Bydelsbak fik han 3 børn,

med N.N. Bryske 1 søn og

med Karen Gyldenstierne 4 børn.

 

 

 

Tegning af Søren Abildgaard

 

 

2 våben: Daa, Gyldenstierne.