Odense St. Hans. Gravsten. Slægtstavler for Eiler Bryske og Karen Gyldenstierne

 

 

 

 Basse

Oldemor

Maren Tygesdatter

Basse

 

 Lunge

Mormor

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

Oldefar

Ove Jakobsen Lunge

Til Nielstrup

+1458

 Bille

Mor

Regitze Torbernsdatter

Bille

Skifte 1510

 Galen

Oldemor

Inger Torbernsdatter

Galen

+1456

 

 

Morfar

Torbern Bille

Til Allingemagle m.m.

+1465

Oldefar

Bent Jonsen Bille

Til Solbjerg

+1442

Kvinde

Karen Pedersdatter

Gyldenstierne

Skifte 1551

 

 Puder

Oldemor

Inger Ågesdatter

Puder

Nævnt 1422

 

 Brune

Farmor

Mette Jensdatter

Brune (Banner)

+1484

Oldefar

Jens Eriksen Brune

Til Langtind

Levede 1444

 Gyldenstierne

Far

Peder Nielsen (Gyldenstierne)

Til Tim

+1492

 Lunge

Oldemor

Gørvel Olufsdatter

Lunge

+1467

 

 

Farfar

Niels Eriksen (Gyldenstierne)

Til Lundenæs

+1484

Oldefar

Erik Nielsen

Til Tim

+1455

Gift med

 

 Frille

Oldemor

Hilleborg Christiernsdatter

Frille

 

 Skinkel

Mormor

Cecilie Bernekesdatter

(Skinkel)

Enke 1474

Oldefar

Berneke Skinkel

Til Iversnæs m.m.

+1418

 

 Hogenskild

Mor

Cecilie Pedersdatter

Hogenskild

Levede 1496

 

Oldemor

?

 

 

Morfar

Peder Hogenskild

Til Dallund

Levede 1467

Oldefar

Peder Hogenskild

+1420

Mand

Eiler Bryske

Til Dallund m.m.

+1529

 

  Bielke

Oldemor

N.N. Bielke

 

 Rønnow

Farmor

N.N. Rønnow

 

Oldefar

N.N. Rønnow

 Bryske

Far

Iven Bryske

Landsdommer på Fyn

+1469

 Neb

Oldemor

Christine Jensdatter

(Neb)

Søn:

Claus Bryske

+1537

 

Farfar

Gert Hartvigsen Bryske

Høvedsmand

+1441

Oldefar

Hartvig Bryske

Til Kragerup m.m.

Nænvt 1408

 

 

 

 

Odense St. Hans.

 

 Gravsten over Eiler Bryske og søn Claus Bryske

 

        

 

 

Eiler Bryske til Dallund, Langesø, Margård og Slumstrup

var fra 1489-94 lensmand på Næsbyhoved, Lundenæs

(1509-23, 1525-29), Ålborghus, Nørlyng herred (1520-23).

1518 var han landsdommer i Nørrejylland.

Han var tilhænger af Christian 2, der gjorde ham til

høvedsmand i Fyn, men han måtte slutte sig til Frederik 1.

Trods de mange gårde og len måtte han sælge og

pantsætte meget af sit gods, og han efterlod sig ved

sin død 1529 stor gæld.

Med Karen Gyldenstierne fik han 5 børn.

 

Claus Bryske var 1532 hofsinde og forlenet med

Vissenbjerg Birk.

Han døde ugift 1537 i en duel i Nyborg.

 

 

 

1 våben nederst: Bryske

 

 

 

Tegning af Søren Abildgaard