Odense St. Knud. Epitafium 1627. Slægtstavle for  Ebbe Munk

 

Gift 1604 med

Sidsel Styggesdatter

Høeg

1582-1648

 

 

 Lunge

Tipoldemor

Maren Tygesdatter

Lunge

Levede 1520

 

 

 Brahe

Oldemor

Holger Axelsdatter

(Brahe)

+1495

Tipoldefar

Axel Brahe

Til Krageholm m.m.

+1487

 

 Ulfstand

Mormor

Christence Jensdatter

(Ulfstand)

+1544

 Rosensparre

Tipoldemor

Birgitte Jensdatter

(Rosensparre)

Levede 1486

 

 

 

Oldefar

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge

+1523

Tipoldefar

Holger Henriksen

Til Glimminge

+1485

 Viffert

Mor

Kirsten Tønnesdatter

Viffert

+1563

 

 Urne

Tipoldemor

Margrethe Jørgensd.

Urne

Enke 1505

 

 

 Reventlow

Oldemor

Kirsten Knudsdatter

(Reventlow)

Tipoldefar

Knud Joachimsen

Til Søbo

Nævnt 1489

 

 

Morfar

Tønne Tønnesen (Viffert)

Til Brolykke

Nævnt 1536

 Rønnow

Tipoldemor

Lene Tønnesdatter

(Rønnow)

+1490

 

 

 

Oldefar

Tønne Palnesen

Høvedsmand

Levede 1532

Tipoldefar

Palne Jonsen

Nævnt 1445

Navn

Ebbe Munk

Til Fjellebro

1551-1622

 

 

 Bild

Tipoldemor

Maren Jakobsdatter

Bild

 

 

 Friis

Oldemor

Margrethe Henriksd.

Friis

Nævnt 1511

Tipoldefar

Henrik Friis

+1454

 

 

 Skinkel

Farmor

Else Mortensdatter

Skinkel (Tinhuus)

Nævnt 1510

 Bjørn

Tipoldemor

Ellen Jensdatter

(Bjørn)

 

 

 

Oldefar

Morten Skinkel

Til Rolfsted

+1480

Tipoldefar

Otto Skinkel

Landsdommer

Nævnt 1430

 Munk

Far

Ebbe Munk

Til Fjellebro

+1560

 

 Mus

Tipoldemor

Thore Eriksdatter

Mus

 

 

 Hvas

Oldemor

Karen Lauridsdatter

Hvas

(Kan ikke verificeres)

Tipoldefar

Laurids Hvas

Af Ormstrup

Skifte 1430

 

 

Farfar

Ebbe Munk

Høvedsmand

+1508

 

Tipoldemor

?

 

 

 

Oldefar

Mikkel Munk

Foged

Nævnt 1469

Tipoldefar

?

 

 

 

 

Odense St. Knud. Epitafium 1627. Slægtstavle for Sidsel Høeg

 

Gift 1604 med

Ebbe Munk

Til Fjellebro

1551-1622

 

 

 Høg

Tipoldemor

Margrethe Bosdatter

Høg

Levede 1523

 

 

 Rosenkrantz

Oldemor

Bege Eriksdatter

(Rosenkrantz)

+1562

Tipoldefar

Erik Timmesen

Til Engelsholm

+1523

 

 Lange

Mormor

Anne Eriksdatter

Lange

+1559

 Saxstrup

Tipoldemor

Anne Knudsdatter

Saxstrup

 

 

 

Oldefar

Erik Nielsen Lange

+1519

Tipoldefar

Niels Mogensen

Til Knudsbøl

+1500 (Ditmarsken)

 Ulfstand

Mor

Anne Gregersdatter

Ulfstand

+1627

 

 Rosenkrantz

Tipoldemor

Vibeke Eriksdatter

Rosenkrantz

+1506

 

 

 Podebusk

Oldemor

Anne Predbjørnsdatter

Podebusk

+1521

Tipoldefar

Predbjørn Podebusk

Til Vosborg m.m.

+1541

 

 

Morfar

Gregers Holgersen Ulfstand

Til Sønder Vosborg

+1583

 Bille

Tipoldemor

Else Torbernsdatter

Bille

 

 

 

Oldefar

Holger Gregersen

Ulfstand

Til Skabersø

+1542

Tipoldefar

Gregers Jepsen

Til Torup m.m.

Levede 1510

Navn

Sidsel Styggesdatter

Høeg

1582-1648

 

 

 Trolle

Tipoldemor

Margrethe Arvidsdatter

Trolle

1475-1522

 

 

 Ulfstand

Oldemor

Lisbeth Jensdatter

Ulfstand

+1540

Tipoldefar

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge

+1523

 

 Bille

Farmor

Sidsel Clausdatter

Bille

1528-1580

 Rønnow

Tipoldemor

Margrethe Clausdatter

Rønnow

+1490

 

 

 

Oldefar

Claus Bille

Til Allinge m.m.

1490-1558

Tipoldefar

Steen Basse Bille

Til Allinge m.m.

1446-1520

 Høeg

Far

Stygge Høeg

Til Vang m.m.

+1630

 

 Rosenkrantz

Tipoldemor

Anne Styggesdatter

(Rosenkrantz)

Enke 1506

 

 

 Krumpen

Oldemor

Johanne Jørgensdatter

Krumpen

+1553

Tipoldefar

Jørgen Krumpen

Nævnt 1497

 

 

Farfar

Just Høeg

Til Vang m.m.

+1557

 Banner

Tipoldemor

Elline Nielsdatter

(Banner)

 

 

 

Oldefar

Jacob Eskildsen

Til Leergrav m.m.

Levede 1528

Tipoldefar

Eskild Nielsen

Til Vittrup m.m.

+1494

 

 

 

 

Odense St. Knud. Epitafium 1627 over  Ebbe Munk og Sidsel Høeg

 

    

 

Ebbe Munk til Fjellebro deltog i Syvårskrigen (1563-70).

1574-77 tjente han kurfyrsten af Sachsen.

1587 var han hofjunker, 1591 skænk.

Han var forlenet med Frøland Skibrede, Eidsborg sogn,

Antvorskov, Søbygård, Korsør (1505-20) og Søbygård.

Han døde barnløs 1622 som slægtens sidste mand.

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Ebbe Munk og Sidsel Høeg. Heraldik

 

 

Ebbe Munk

 

 

Ebbe Munk

 

Sidsel Høeg

 

Sidsel Høeg

 

 

De fædrene våben:

Munk

Skinkel (hjort)

 

 

 

 

 

 

De mødrende våben:

Viffert

Ulfstand

Reventlow

Brahe

Rønnow

Urne

Rosensparre

 

De mødrende våben:

Ulfstand

Lange

Podebusk

 

 

 

 

 

De fædrene våben:

Høeg

Bille

Krumpen

Ulfstand

Banner

Rosenkrantz

Rønnow

 

  

Der synes at være 14 våben for hver af de 2 personer.

Ebbe Munks 5 fædrene/agnatiske våben må være bag ham.

 

Ligeledes er 4 af Sidsel Høegs mødrende/kognatiske våben bag ved hende.

De våben, der kan ses, er i overensstemmelse med Adelsårbogen.