Odense St. Hans kirke. Gravsten. Slægtstavler for Claus Rønnow og Kirstine Gyldenstierne

 

Gift 2. gang 1454 med

Birgitte Christiernsdatter

Stormvasa

Levede 1472

 

 Grubbe

Oldemor

Juliane Pedersdatter

Grubbe

Gift 3. gang med

Mette Berteksdatter

Bydelsbak

Nævnt 1477

 Thott

Mormor

Kirsten Pedersdatter

Thott

+1394

Oldefar

Peder Axelsen (Thott)

Til Herlev m.m.

+1376

 Munk

Mor

Anne Mogensdatter

Munk ”den hovmodige”

+1462

 

Oldemor

?

 

 

Morfar

Mogens Munk

Til Boller

+1410

Oldefar

Peder Munk

Til Holbækgård

Nævnt 1377

Kvinde

Kirstine Henriksdatter

Gyldenstierne

 

 Bugge

Oldemor

Elene Bugge

 

 Vendelbo

Farmor

Anne Christiernsdatter

Vendelbo

 

Oldefar

Christiern Vendelbo

+1401

 Gyldenstierne

Far

Gamle Henrik Knudsen (Gyldenstierne)

Til Restrup

+1456

 

?

Oldemor

Kirstine N.N.

Af Ågård

 

 

Farfar

Knud Nielsen

(Gyldenstierne)

+1401

Oldefar

Niels Eriksen

+1388

Gift 1. gang med

 

 Örnfot

Oldemor

Elisabeth Bengtsdotter

Örnfot

+1385 

 

 Königsmark

Mormor

Ida Henningsdatter

Königsmark

+1450

Oldefar

Henning Königsmark

Ridder

+1415

 Pogwisch

Mor

Mette Pogwisch

Nævnt 1430

 Reventlow

Oldemor

N.N. Reventlow

 

 

Morfar

Benedict Pogwisch

Lensmand

+1432

Oldefar

Volf Pogwisch (II) d. ældre

Ridder

Nævnt 1408

Mand

Claus Rønnow

Til Hvidkilde

+1486

 

 

Oldemor

 

?

Farmor

Berta

 

(Våben med bjælke)

Oldefar

 Rønnow

Far

Markvard Rønnow

Nævnt 1413

 

 

Oldemor

?

 

 

Farfar

Nicolaus Kierl Rønnow
Høvedsmand på Ærø

Nævnt 1403 

Oldefar
Markvard Groper Rønnow

Ridder

Nævnt 1376

 

  

 

 

Odense St. Hans kirke.

 

Gravsten over Claus Rønnow og Kirstine Gyldenstierne

 

         

 

Claus Rønnow til Hvidkilde var 1439 rigsråd. 1442 var han ridder.

1442-58 var han lensmand på Nyborg. 1449 rigsmarsk.

1452 deltog han i krigen og forhandlingerne med Sverige.

1452 var han høvedsmark på Laholm, 1454 på Stockholm,

som han måtte opgive til Karl Knutsson.

1467 belejrede han forgæves Stockholm. Han blev fanget

1471 i slaget på Brunkebjerg, men slap løs 1472.

1474 ledsagede han Christian 1 på rejsen til Rom,

hvor han opnåede pavelige begunstigelser.

1483 deltog han i forhandlingerne med det norske og

svenske rigsråd. Han var sluttelig lensmand på

Vordingborg og havde Salling og Sunds herreder i pant.

Med Kirstine Gyldenstierne fik han 2 børn

og med Birgitte Stormvasa 4 børn.

 

2 våben: Rønnow og Gyldenstierne