Odense St. Hans kirke. Tavle 1674. Slægtstavler for Rudolph A. Putbus og Anne C. Krag

 

 

 

 Lange

Oldemor – MMM

Anne Eriksdatter

Lange

+1559

 

  Ulfstand

Mormor – MM

Anne Gregersdatter

Ulfstand

+1627

Oldefar – MMF

Gregers Holgersen Ulfstand

Til Sønder Vosborg

+1583

 Høeg

Mor – M

Jytte Styggesdatter

Høeg (Banner)

1589-1659

 Bille

Oldemor – MFM

Sidsel Clausdatter

Bille

1528-1580

 

 

Morfar – MF

Stygge Høeg

Til Vang m.m.

+1630

Oldefar – MFF

Just Høeg

Til Vang m.m.

+1557

Kvinde

Anne Cathrine Nielsdatter

Krag

1616-1687

 

 Lunge

Oldemor – FMM

Christence Ovesdatter

Lunge (Dyre)

+1583

 

 Juel

Farmor – FM

Sophie Nielsdatter

Juel

1544-1583

Oldefar – FMF

Niels Juel

Til Åbjerg

+1568/73

 Krag

Far – F

Niels Krag

Til Agerkrog m.m.

1574-1650

 Stampe

Oldemor – FFM

Else Mogensdatter

Stampe

Nævnt 1557

 

 

Farfar – FF

Mogens Krag

Til Agerskov

1544-1622

Oldefar – FFF

Niels Krag

Til Agerskov

+1557

Gift 1662 med

 

  Kanne

Oldemor – MMM

Catharina von Kanne

 

 

  Ebeleben

Mormor – MM

Ursula von Ebeleben

+ca. 1599

Oldefar – MMF

Andreas Caspar

von Ebeleben

 

  Einsiedel

Mor – M

Sidonie Marie Abrahamsd.

von Einsiedel

1600/05-1673

  Ende

Oldemor – MFM

Sibylla von Ende

1544-1605

 

 

Morfar – MF

Abraham von Einsiedel

Til Prissnitz, Sachsen

1571-1642

Oldefar – MFF

Hildebrand von Einsiedel

Sachsen, Tyskland

1528-1598

Mand

Rudolph Abraham

Friherre af Putbus

1629-1716

 

  Skave

Oldemor – FMM

Margrethe Herlufsdatter

Skave

+1575

 

  Ulfstand

Farmor – FM

Sophie Nielsdatter

Ulfstand

1574-1625

Oldefar – FMF

Niels Truidsen Ulfstand

Til Barsebek m.m.

1526-1575

  Podebusk

Far – F

Henrik Podebusk

Til Kjørup

1598-1657

  Sested

Oldemor – FFM

Magdalene clausdatter

Sested

+1611

 

 

Farfar – FF

Claus Podebusk ”den rige”

Til Kjørup m.m.

1562-1616

Oldefar – FFF

Mourids Podebusk

Til Kjørup

+1593

 

 

 

Odense St. Hans kirke. Kobbertavle 1674.

 

Våben for Rudolph Abraham Putbus og Anne Cathrine Krag

 

 

Rudolph Abraham Friherre af Putbus til Kørup var

1654-57 ritmester over et fynsk kompagni.

1661 underskrev han Suverænitetsakten (enevældens indførelse).

1672 blev han dansk friherre.

Han og Anne Catharine Krag fik ingen børn.

 

 

 

      

 

Podebusk                             Krag