Odense Gråbrødre. Forsvunden gravsten. Slægtstavle for Mette Urne

 

Gift 1592 med

Hans Stangenette

Ridefoged

Dræbt 1598

 

 

 Hak

Tipoldemor – MMMM

Kirsten Andersdatter

Hak

Enke 1492

 

 

 Rosenkrantz

Oldemor – MMM

Karen Ludvigsdatter

Rosenkrantz

+1535

Tipoldefar – MMMF

Ludvig Nielsen

Til Tange m.m.

1410-1491

 

 Munk

Mormor – MM

Kirsten Mogensdatter

Munk (Lange)

+1579

 Juel

Tipoldemor – MMFM

Ide Iversdatter

Juel

 

 

 

Oldefar – MMF

Mogens Munk

Til Palsgård

+1558

Tipoldefar – MMFF

Oluf Munk

Til Krogsgård m.m.

Nævnt 1493

 Pogwisch

Mor – M

Margrethe Volfsdatter

Pogwisch

Levede 1596

 

 Heest

Tipoldemor – MFMM

Dorothea Heest

 

 

 Ahlefeldt

Oldemor – MFM

Anna von Ahlefeldt

 

Tipoldefar – MFMF

Benedict von Ahlefeldt

Til Tørning

 

 

 

Morfar – MF

Volf Pogwisch

Til Bukhagen

1485-1554

 Rønnow

Tipoldemor – MFFM

Catharine Rønnow

Nævnt 1491

 

 

 

Oldefar – MFF

Hans Pogwisch

Til Haseldorf

+1494

Tipoldefar – MFFF

Volf Pogwisch

Til Haseldorf

+1474

Navn

Mette Eriksdatter

Urne

1552-1607

 

 

 Skarpenberg

Tipoldemor – FMMM

N.N. Skarpenberg

 

 

 Rantzau

Oldemor – FMM

Inger Clausdatter

Rantzau

Levede 1529

Tipoldefar – FMMF

Claus Rantzau

Til Ågård

Nævnt 1447

 

 Ravensberg

Farmor – FM

Margrethe Eriksdatter

(Ravensberg)

+1555

 Bølle

Tipoldemor - FMFM

Sidsel Bølle

Af Tersløse

 

 

 

Oldefar – FMF

Erik Jepsen (Ravensberg)

Til Kindholm

+1507

Tipoldefar – FMFF

Jep Jensen

Til Kindbu

+1481

 Urne

Far – F

Erik Urne

Til Hindema

Dræbt 1561

 

 Ulfeld

Tipoldemor – FFMM

Kirsten Andersdatter

(Ulfeld)

 

 

 Huitfeldt

Oldemor – FFM

Mette Clausdatter

(Huitfeldt)

Levede 1516

Tipoldefar – FFMF

Claus Henriksen

Til Krumstrup

(1450)

 

 

Farfar – FF

Claus Urne

Til Hindema

+1531

 Knob

Tipoldemor – FFFM

Kirsten Folmersdatter

Knob

+1518

 

 

 

Oldefar – FFF

Jørgen Urne

Til Hindema

+1510

Tipoldefar – FFFF

”Store” Jørgen Urne

Til Brolykke m.m.

+1480

 

 

 

 

Forsvunden gravsten over Hans Stangenette og Mette Urne

 

 

Fragment af stenen er på Møntergården, Odense

 

 

 

 

Forsvunden gravsten over Hans Stangenette og Mette Urne

 

Tegning af Søren Abildggard

 

 

Hans Stangenette var fra Preussen.

Han var en af Absalon Gøyes krigskarle.

Han blev ridefoged på Hindema og var så

streng mod gårdens bønder, at 16 af dem

dræbte ham og skar hans lig i småstykker.

Han og Mette Urne fik 1 datter, måske flere.

 

16 våben for Hans Stangenette, som jeg ikke kender.

Adelsårbogen mener, at han ikke er adelig.

 

16 våben for Mette Urne: Urne, Pogwisch,

Rantzau, Munk (Lange), Huitfeldt, Ahlefeldt,

Munk, Rosenkrantz, Bille, Heest, Krag?, Juel,

Ulfeld, Hardenberg, Rønnow, Hak.

 

Stenen har haft Munk (bjælke), Bille,

Krag af Sjælland, Hardenberg/Godov,

hvor Adelsårbogen har Ravensberg,

Knob, Bølle og Skarpenberg.

 

 

Tekst på stenen

 

Her ligger begrafven erlig og velbyrdig

Mand Hans Strangenete, som blev hasteligen

tagen af Dage d. 9 Septembris Anno 1598 med sin

kiære Hustrue erlig og velbyrdige Frue Mette

Urne Erichsdaater, som hensov udi Herren

d. 13 Juli Anno 1607 med begge deres kiære Daatter

erlig og velbyrdig Jomfru Karen Strangenete.

 

 

 

 

16 våben for Hans Stangenette

 

1               2

3              4

5               6

7              8

9            10

11           12

13            14

15            16