Nysted kirke, Lolland. Prædikestol. Slægtstavler for Anders Dresselberg. Knud Urne m.fl. 

Gift 1. gang 1584

Mette Eilersdatter

 Grubbe

+1587

 Ulfeld

Mormor

Berte/ Beate Eggersdatter

(Ulfeld)

+1553

 Bild

Mor

Anne Nielsdatter

Bild

1528-1602

Morfar

Niels Bild

Til Ravnholt

+1540

Kvinde

Karen Hansdatter

Skinkel

+1624

  Skinkel

Farmor

Anne Hansdatter

Skinkel

Enke 1528

 Skinkel

Far

Hans Skinkel

Til Gjerskov

Nævnt 1554

Farfar

Poul Jensen (Skinkel)

I Gjerskov

Nævnt 1505

Gift 2. gang 1594

 

 Knob

Mormor

Anne Lauridsdatter

Knob

+1549

 Rud

Mor

Johanne Hansdatter

Rud

+1564

Morfar

Hans Rud

Til Vognserup

+1545

Mand

Anders Dresselberg

Til Vognserup

1543-1613

 Qvitzow

Farmor

Abel Didriksdatter

(Qvitzov)

Enke 1535

 Dresselberg

Far

Niels Andersen (Dresselberg)

Til Lyngbygård

+1594

Farfar

Anders Henriksen

I Lyngbylille

Nævnt 1523

 

 

 

 

 Giedde

Mormor

Margrethe Knudsdatter

Giedde

 Laxmand

Mor

Else Bjørnsdatter

(Laxmand)

1543-1575

Morfar

Bjørn Steensen (Laxmand)

Til Hofdal

Levede 1541

Kvinde

Merete/Martha Eilersdatter

Grubbe

1568-1656

 Ulfeld

Farmor

Mette Pallesdatter

Ulfeld

+1562

  Grubbe

Far

Eiler Grubbe

Til Lystrup

1532-1585

Farfar

Sivert Grubbe

Til Lystrup

+1559

Gift 1588 med

 Bølle

Mormor

Dorte Madsdatter

(Bølle)

+1545

 Rud

Mor

Birte Knudsdatter

Rud

1538-1573

Morfar

Knud Rud

Til Vedby

+1554

Mand

Knud Urne

Til Årsmarke

1564-1622

  Walkendorff

Farmor

Inger Axelsdatter

Walkendorff

+1555

  Urne

Far

Axel Urne

Til Søgård m.m.

+1577

Farfar

Knud Urne

Til Søgård

+1543

 

 

 

Nysted kirke, Lolland. Prædikestol 1605.

 

 Heraldik for Anders Dresselberg og Karen Skinkel.

 

Knud Urne og Merete/Martha Grubbe

 

           img626

 

Anders Dresselberg til Vognserup studerede i Tyskland.

Han var forlenet med Fredsgårde, Ålholm og Holbæk.

Han var sekretær i kancelliet. 1582-90 var han landsdommer

i Sjælland. Han fik ingen børn.

 

Epitafium over Anders Dresselberg og 2 hustruer

ses i Kundby kirke, Sjælland.

 

 

Knud Urne til Årsmarke tjente som ung grev Philip von der Lippe

og grev Frantz af Waldeck.

1594-1616 var han enkedronningens embedsmand på

Ravnborg, Halsted kloster, Ålholm og Nykøbing.

Han var lensmand på Bergenhus og Tryggevælde (1615-22).

Med Merete Grubbe fik han 14 børn.

 

 

 

        img627

 

4 våben: Dresselberg, Skinkel, Urne, Grubbe.