Nyborg Slot. Anetavle. Slægtstavle for Kong Christian 3

 

Gift 1525 med

Dorothea af

Sachsen-Lauenburg

1511-1571

 

 

 Ungarn

Tipoldemor – MMMM

Elisabeth

Af Ungarn/Böhmen

1409-1442

 

 

 Ungarn

Oldemor – MMM

Anne af

Ungarn

1432-1462

Tipoldefar – MMMF

Albrecht 2 af Habsburg

1397-1439

Tysk konge 1438-39

 

 Sachsen

Mormor – MM

Elisabeth/Margaret af

Sachsen-Thüringen

1449-1501

Braunschweig

Tipoldemor – MMFM

Catharine af

Braunschweig-Lüneburg

 

 

 

Oldefar – MMF

Landgreve Wilhelm 3

den tapre af

Sachsen-Thüringen

1425-1482

Tipoldefar – MMFF

Markgreve Friedrich 1

den stridbare

af Sachsen

1370-1428

 Brandenburg

Mor – M

Anna

Af Brandenburg

1487-1514

 

 Østrig

Tipoldemor – MFMM

Katharina

Af Østrig

1423-1493

 

 

 Baden

Oldemor – MFM

Margaret

Af Baden

1431-1457

Tipoldefar – MFMF

Markgreve Karl 1

Af Baden-Baden

+1475

 

 

Morfar – MF

Johann 2 Cicero

Af Brandenburg

1455-1499

 Bayern

Tipoldemor – MFFM

Elisabeth af

Bayern-Landshut

1383-1442

 

 

 

Oldefar – MFF

Albrecht 3 Achilles

Af Brandenburg

1414-1486

Tipoldefar – MFFF

Kurfyrst Friedrich 1

Af Brandenburg

1371-1440

Navn

Christian 3

Konge af Danmark

1503-1559

 

 

 Liegnitz

Tipoldemor – FMMM

Barbara

Af Liegnitz

1372-1436

 

 

 Sachsen

Oldemor – FMM

Barbara

af Sachsen-Wittenberg

1405-1465

Tipoldefar – FMMF

Kurfyrst Rudolf 3

Af Sachsen-Wittenberg

+1419

 

 Brandenburg

Farmor – FM

Dorothea

Af Brandenburg

1430-1495

 Bayern

Tipoldemor – FMFM

Elisabeth

Af Bayern-Landshut

1383-1442

 

 

 

Oldefar – FMF

Markgreve Johan

Af Brandenburg

1406-1464

Tipoldefar – FMFF

Kurfyrst Friedrich 1

Af Brandenburg

1371-1440

 Danmark

Far – F

Frederik 1

Konge af Danmark

1471-1533

 

Braunschweig

Tipoldemor – FFMM

Catharine/Elisabeth af

Braunschweig-Lüneburg

+1423

 

 

  Slesvig-Ho.

Oldemor – FFM

Hedevig

Af Slesvig- Holsten

1398-1436

Tipoldefar – FFMF

Gerhardt 6

Af Holsten

1370-1404

 

 

Farfar – FF

Christian 1

Af Danmark

1425-1481

 Hohnstein

Tipoldemor – FFFM

Agnes af

Hohnstein-Heiringen

1360-1404

 

 

Oldenburg

Oldefar – FFF

Didrik den lykkelige

Af Oldenburg

1390-1440

Tipoldefar – FFFF

Grev Christian 6

Af Oldenburg

+1423

 

 

 

Frederiksborg Museum og Sønderborg Slot. Anetavle for Christian 3

 

 

 

 

Nyborg Slot. Anetavle for Christian 3

 


Christian 3. havde tidlig vist, at han satte reformationens gennemførelse over alt andet.
Da han ved faderens død fik magten i hertugdømmerne, sørgede han først for,
at den nye læres udbredelse sikredes.

Et år efter faderens død, som udløste borgerkrigen fra 1534 - 1536 og som kaldes Grevens Fejde,
blev den både modne og mådeholdne mand, af en del af de danske rigsråder og
lavadelsmænd opfordret til at modtage kronen.
Christian 3 kunne i august 1536 holde sit indtog i en udsultet København,
Grevens Fejde var overstået.

Kort efter sit indtog i København holdt Christian 3. et møde med Johan Rantzau og sine tyske rådmænd.
Her bestemte man at fængsle bisperne. De verdslige råd skulle også have været fængslede,
men slap for det, da de alle straks lovede at finde sig i bispemagtens ophævelse,
og den evangelske kirkeordnings indførelse. De fængslede bisper løslodes snart efter,
da de gav samme tilsagn, undtaget Joakim Rønnov, der holdtes i fængsel til sin dødsdag.

Ved dette statskup opnåede kongen både, at kirken lagdes under ham, hvad rigets usle
financielle tilstand næsten nødvendiggjorde, og at rigsrådet, der nu kun talte verdslige medlemmer,
blev underordnet under kongemagten.

Den nye ordning blev fastslået i håndfæstningen, vedtaget mellem kongen og rådet, og recessen
vedtaget på en rigsdag, bestående af 400 adelsmænd, 200 borgere og 500 bønder,
som holdtes i København i oktober 1536.

Kongens magt var forøget overordentligt. Straks inddroges bispegodset og efterhånden klostergodset.
I de første år efter 1536 støttede Christian 3. sig til holstenske rådgivere, men senere udsonede han
sig med den danske adel, og de tyske rådgivere, deriblandt Johan Rantzau, trak sig tilbage.

I det hele brugte han sin store magt med mådehold. Han var et mønster på gudsfrygt, og ved
sit hof tålte han ikke drik og udsvævelser.
Sine kræfter viede han især til at bringe kirkevæsnet på fode. Hans uvenner kaldte ham "Præstekongen".
Han døde på Koldinghus i 1559 og blev gravsat i St. Knuds Kirke i Odense,
overført i 1578 til Roskilde Domkirke.

Han blev 1525 gift med Dorothea af Sachsen-Lauenburg (1511-71). De fik børnene:

Anna,1532-85, 1548 gift 1548 med kurfyrste August af Sachsen.
Frederik 2, 1534-88, senere konge
Magnus, 1540-83, konge af Livland og 1573 gift med Marija af Rusland.
Hans, 1545-1622, hertug af Slesvig-Holsten, gift 1568 med Elisabeth af Braunschweig.
2 gang 1588 med Agnes Hedevig af Anhalt.
Dorothea, 1546-1617, gift med hertug Wilhelm af Braunschweig- Lüneburg.
 

 

 

 

 

Christian 3 med sine forældre: Frederik 1 af Danmark og Anna af Brandenburg

 

 

 

Frederik 1 med forældre, bedsteforældre og oldeforældre

 

 

 

 

Chr./Oldenburg-Ag./Hohnstein. Gerh/Holstein-Ca/Braunschweig. Frederik/Brandenb-El/Bayern. Rudolf/Sachsen-B./Liegnitz

Didrik af Oldenburg-Hedevig af Slesvig Johan af Brandenburg-Barbara af Sachsen

Christian 1 af Danmark-Dorothes af Brandenburg

 

Frederik 1

 

 

 

Anna af Brandenburg med forældre, bedsteforældre og oldeforældre

 

 

Fr./Brandenburg-El./Bayern Karl/Baden-Ka./Østrig Fr./Sachsen-Ca./Braunschweig Albrecht/Tyskland-E/Ungarn

(Margaret af Badens (MFM) forældre var efter Wikipedia Jakob 1 af Baden-Baden(1417-1453) og Catharine af Lorraine)

 

Albrecht af Brandenburg-Margaret af Baden (MFM) William af Sachsen-Anne af Ungarn

 

Johann 2 af Brandenburg-Elisabeth af Sachsen

 

Anna af Brandenburg

 

 

Anetavlen på Nyborg Slot for Christian 3 er en kopi af den tavle,

der blev taget som krigsbytte af svenskerne i 1660.

Originalen befinder sig i dag på Vadstene Slot.