Norra Vram, Skåne. Gravsten. Slægtstavle for Hans Skovgård

 

Gift 1574 med

Anne Vernersdatter

Parsberg

+1592

 

 

 Rønnow

Tipoldemor

Beate Rønnow

Enke 1454

 

 

 Moltke

Oldemor

Johanne Evertsdatter

Moltke

Tipoldefar

Evert Moltke

Af Bavelse

Nævnt 1449

 

 Thott

Mormor

Anne Eriksdatter

(Thott)

Levede 1528

  Winstorp

Tipoldemor

Merete Bengtsdatter

Winstorp

+1481

 

 

 

Oldefar

Erik Ågense (Thott)

Til Bavelse

Levede 1494

Tipoldefar

Åge Axelsen (Thott)

Til Hjulebjerg

+1477

 Flemming

Mor

Anne Hermansdatter

Flemming

+1530

 

 Krumpen

Tipoldemor

?

 

 

 Rantzau

Oldemor

Karen Eilersdatter

(Rantzau)

Tipoldefar

Eiler Rantzau

Nævnt 1419

 

 

Morfar

Herman Flemming

Til Knudstrup

+1509

 Skarpenberg

Tipoldemor

Inger Henningsdatter

Skarpenberg

 

 

 

 

Oldefar

Joachim Flemming

Til Knudstrup

+1458

Tipoldefar

Herman Flemming

Til Knudstrup

Nævnt 1407

Navn

Hans Skovgård

Til Gundestrup

1526-1580

 

 

 Puder

Tipoldemor

Abel Tygesdatter

(Puder)

nævnt 1435

 

 

 Kalf

Oldemor

Anne Nielsdatter

Kalf

Tipoldefar

Niels Kalf

Til Bjørnholm

Nævnt 1424

 

 Dan

Farmor

Karen Lauridsdatter

Dan

 Sehested

Tipoldemor

?

 

 

 

Oldefar

Laurids Dan

Til Faddersbøl

 

Tipoldefar

N.N. Dan

 Skovgård

Far

Jørgen Skovgård

Til Skovgård

+1557

 

 Lange

Tipoldemor

?

 

 

 Tun

Oldemor

Kirsten Clausdatter

Tun

Tipoldefar

Claus Tun

 

 

Farfar

Jep Jensen

Til Skovgård

Nævnt 1498

 Skeel

Tipoldemor

Ingeborg Skeel

Nævnt 1445

 

 

 

Oldefar

Jes Jepsen

Til Skovgård

Nævnt 1459

Tipoldefar

Jep Jensen

I  Varde

+1427

 

 

 

 

Norra Vram, Skåne. Gravsten. Slægtstavle for Anne Parsberg

 

Gift 1. gang 1574 med

Hans Skovgård

1526-1580

 

 

 Rosenkrantz

Tipoldemor

Begge Eriksdatter

(Rosenkrantz)

Gift 2. gang med

Hak Ulfstand

Til Hikkebjerg

1535-1594 (Genarp)

 

 Høg

Oldemor

Margrethe Bosdatter

Høg

Levede 1523

Tipoldefar

Bo Høg

Til Tanderup

+1484

 

 Lykke

Mormor

Anne Christoffersdatter

Lykke

 Bild

Tipoldemor

Johanne Nielsdatter

(Bild)

Enke 1461

 

 

 

Oldefar

Christoffer Lykke

Til Stadsgård

+1480

Tipoldefar

Peder Lykke

Til Stadsgård

Nævnt 1444

 Holck

Mor

Anne Holck

Til Stadsgård

+1591

 

 Basse

Tipoldemor

Barbara Basse

 

(Kan ikke verificeres)

 

 

 Manderup

Oldemor

Anne Nielsdatter

Manderup

Tipoldefar

Niels Manderup

Til Barritsskov

+1484

 

 

Morfar

Manderup Holck

Til Barritskov

Nævnt 1537

 Sested

Tipoldemor

?

 

 

 

Oldefar

Christen Holck

Til Barritskov

Nævnt 1502

Tipoldefar

Hartvig Holck

Tyskland

Navn

Anne Vernersdatter

Parsberg

+1592

 

 

Gyldenstierne

Tipoldemor

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1477

 

 

 Rosenkrantz

Oldemor

Vibeke Eriksdatter

Rosenkrantz

+1506

Tipoldefar

Erik Ottesen

Til Bjørnholm

1427-1503

 

 Podebusk

Farmor

Ingeborg Predbjørnsd.

Podebusk

+1542

 Moltke

Tipoldemor

Jytte Evertsdatter

Moltke

 

 

 

Oldefar

Predbjørn Podebusk

Til Vosborg

+1541

Tipoldefar

Claus Podebusk

Til Vosborg

+1477

 Parsberg

Far

Verner Parsberg

Til Harrested

1511-1567

 

 Siggem

Tipoldemor

Margrethe

von Siggem

Nævnt 1413

 

 

 Rønnow

Oldemor

Anne Tønnesdatter

Rønnow

+1474

Tipoldefar

Tønne Rønnow

Høvedsmand

+1422

 

 

Farfar

Tønne Parsberg

Til Harrested

+1523

 Schenck

Tipoldemor

Margrethe Schenck

von Reicheneck

 

 

 

Oldefar

Verner Parsberg

Til Stierberg

+1487

Tipoldefar

Verner Parsberg

Nürnberg

+1455

 

 

 

 

Hans Skovgård  og Anne Parsberg

 

Gravsten i Norra Vram kirke

 

 

 

                                     1) Skovgård     1) Parsberg

 

                                     2) Flemming    2) Holck

 

 

 

3) Dan

 

4) Thott 

 

 

5) Tun

 

 

6) Rantzau

 

 

7) Kalf

 

 

8) Moltke

 

9) Skeel

 

10) Skarpenberg

 

11) Sehested 

 

12) Winstorp

 

13) Lange 

 

14) Krumpen

 

15) Puder 

 

16) Rønnow

 

 

 

3) Podebusk

 

4) Lykke 

 

 

5) Rønnow

 

 

6) Manderup

 

 

7) Rosenkrantz

 

 

8) Høg

 

9) Schenck

 

10) Sested

 

11) Moltke 

 

12) Bild

 

13) Siggem 

 

14) Høeg

 

15) Gyldenstierne 

 

16) Rosenkrantz

 

 

Hans Skovgaard (1526-80) var 8 år i Tyskland. Tjente derefter 10 år i kancelliet, var erkedegn i Viborg, domprovst i Roskilde. Han havde forskellige len (Magleby i Skåne, Thyholm, Helsingborg). Han byttede sig 1579-80 til Fligende og Sanderumgård.

Med Anne Parsberg fik han 4 børn.

 

 

 

 

 

 

 

Hans Skovgård  og Anne Parsberg. Nærbillede

 

 

Stenen udfylder 3 huller i Adelsårbogens oplysninger om Hans Skovgård med

våben for Lange, Sehested og Krumpen.

De øvrige er i overensstemmelse med Adelsårbogen.

 

For Anne Parsberg er der kun 1 uoverensstemmelse med Adelsårbogen.

Niels Manderup var gift med Barbara Basse.

På stenen er et våben for Banner/Høeg.

Adelsårbogens tomme felt har et våben for Sested/Skinkel.

 

 

 

De 4 Skovgård-børn

 

 

Preben Skovgård, 1646-1606

Jørgen Skovgård, faldt 1612 på Bahus som slægtens sidste mand.

 

Anne Skovgård, død 1645. Ingeborg Skovgård.

 

 

 

 

Den gamle altertavle.

 

 

 

 

 Våben på for Hans Skovgård og Anne Parberg

 

  

 

Flemming                   Skovgård                 Parsberg                           Holck