Norra Vram, Skåne. Gravsten. Slægtstavler for Claus Bille og Lisbeth Ulfstand

 

 

 

 Laxmand

Oldemor

Margrethe Poulsdatter

Laxmand

 

 Thott

Mormor

Beate Iversdatter

(Thott)

+1487

Oldefar

Iver Axelsen (Thott)

Til Lillø

1420-1495

 Trolle

Mor

Margrethe Arvidsdatter

Trolle

1475-1523

  Blaa

Oldemor

Christine Knutsdatter

(Blaa)

 

 

Morfar

Arvid Trolle

Til Bergqvara

+1505

Oldefar

Birger Trolle den Unge

Til Bergqvara

+1471

Kvinde

Lisbeth Jensdatter

Ulfstand

+1540

 

 Bille

Oldemor

Mæritslef Jakobsdatter

(Bille)

Levede 1473

 

 Rosensparre

Farmor

Birgitte Jensdatter

(Rosensparre)

Levede 1486

Oldefar

Jens Jepsen (Rosensparre)

I  Skarholt

+1460

 Ulfstand

Far

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge

+1523

 Due

Oldemor

Kirsten Due

eller Glob

 

 

Farfar

Holger Henriksen (Ulfstand)

Til Glimminge

+1485

Oldefar

Henrik Gertsen (Ulfstand)

Til Glimminge

Levede 1439

Gift 1524 med

 

 Krummedige

Oldemor

Margrethe Eriksdatter

Krummedige

+1451

 

 Stormvasa

Mormor

Birgitte Christiernsdatter

Stormvasa

Oldefar

Christiern Nielsen Vasa

Til Bjørnø

+1442

 Rønnow

Mor

Margrethe Clausdatter

Rønnow

+1490

 Pogwisch

Oldemor

Mette Pogwisch

Enke 1430

 

 

Morfar

Claus Rønnow

Til Hvidkilde

+1486

Oldefar

Markvard

Rønnow

Nævnt 1413

Mand

Claus Bille

Til Allinde m.m.

1490-1558

 

 Basse

Oldemor

Maren Tygesdatter

Basse

+1458

 

 Lunge

Farmor

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

Oldefar

Ove Jakobsen Lunge

Til Nielstrup

+1458

 Bille

Far

Steen Basse Bille

Til Allinge

1446-1520

  Galen

Oldemor

Inger Torbernsdatter

Galen

+før 1456

Søn:

Jens Bille

Til Billesholm

1531-1575

 

Farfar

Tobern Bille

Til Allingemagle

+1465

Oldefar

Bent Jonsen Bille

Til Solbjerg

+1442

 

 

  

  Gravsten over Claus Bille og Lisbeth Ulfstand

 

 

 

Claus Bille til Allinde, Lyngsgård, Råbeløv og

Vandås var 1519 kommandant på Elfsborg.

1520 deltog han i toget mod Sverige og

foretog sammen med Søren Norby fængslingen

af svenske bisper og adelsmænd.

Han svor Frederik 1 troskab.

Han var lensmand på Båhus, norsk og dansk rigsråd.

Han arbejde for genoprettelse af Unionen og under

Grevens Fejde sluttede han sig til Christian 3.

1535 blev han sendt til Norge og blev taget til

fange under oprøret.

Han var i sin tid indflydelsesrig og i bestandige

grænsestridigheder med svenskerne.

Med Lisbet Ulfstand fik han 11 børn,

hvoraf 2 sønner døde som unge.

 

  

 

Claus Bille og Lisbeth Ulfstand. Nærbillede

 

 

  

 

Heraldik for Claus Bille og Lisbeth Ulfstand

 

 

 

Våben for Claus Bille: Bille, Rønnow, Lunge, Stormvasa,

Galen, Pogwisch, Basse, Krummedige.

 

Der er fuld overensstemmelse med Adelsårbogen. 

 

Våben for Lisbeth Ulfstand: Ulfstand, Trolle, Rosensparre,

Thott, Urup, Blaa (svensk), Bille, Bonde.

 

Adelsårbogen har flg. oldemødre: Due, Blaa, Bille, Laxmand.

Uoverensstemmelserne kan være lidt svært at redegøre for.

Hendes tipoldefar Gert Munckwitz (Ulfstand) var 2. gang

gift med Christence Jensdatter Urup.

Oldefaderen Iver Axelsen (Thott) var 3. gang gift med

kong Karl Bondes datter Magdalene, død 1495.

 

 

Litteratur: Heraldisk Tidsskrift. Bind 12, nr. 114, 2016, s.155-168

Billeslektens gravstener og les seize quartiers.

Av Terje T.V. Bratberg og Harald Nissen.