Norra Åsum kirke, Skåne. Gravsten. Slægtstavler for Jakob Trolle og Kirsten Skave

 

Datter:

Øllegprd Jakobsdatter

Trolle

1513-1578

 

 Krumpen

Oldemor – MMM

Øllegård Krumpen

 

 Gøye

Mormor – MM

Inger Axelsdatter

Gøye

Oldefar – MMF

Axel Mogensen Gøye

Til Krenkerup

+1411

 Walkendorff

Mor – M

Øllegård Henningsdatter

Walkendorff

1403-1505

 Manderup

Oldemor – MFM

Mette Manderup

 

 

Morfar – MF

Henning Walkendorff

Til Højbygård

+1475

Oldefar – MFF

Peder Walkendorff

Nævnt 1405

Kvinde

Kirsten Herlufsdatter

Skave

+1534

 

 Krumpen

Oldemor – FMM

Gyde Jensdatter

(Krumpen)

 

 Snekken

Farmor – FM

Dorte Herlufsdatter

Snekken

+1494

Oldefar – FMF

Herluf Nielsen

Til Englerup

+1433

 Skave

Far – F

Herluf Skave

Til Eskildstrup

Nævnt 1505

 Bonde

Oldemor – FFM

Christine

 

 

Farfar – FF

Niels Jensen Skave

Til Eskildstrup

+1452

Oldefar – FFF

Jens Skave

Til Eskildstrup

Levede 1408

Gift med

 

 Krummedige

Oldemor – MMM

Lisbeth Eriksdatter

Krummedige

 

  Laxmand

Mormor – MM

Margrethe Poulsdatter

Laxmand

Levede 1467

Oldefar – MMF

Poul Laxmand

Til Valden m.m.

Nævnt 1439

 Thott

Mor – M

Beate Iversdatter

(Thott)

+1487

 Hak

Oldemor – MFM

Ingeborg Iversdatter

(Rød eller Hak)

+1466

 

 

Morfar – MF

Iver Axelsen (Thott)

Til Lillø

1420-1495

Oldefar – MFF

Axel Pedersen (Thott)

Til Herlev m.m.

+1447

Mand

Jakob Trolle

Til Lillø m.m.

1475-1546

 

 Snakenborg

Oldemor – FMM

Sophie Gertsdatter

(Snakenborg)

 

 Blaa

Farmor – FM

Christine Knutsdatter

(Blaa) Svensk

Levede 1459

Oldefar – FMF

Knut Bengtsen (Blaa)

Til Arnæs

 Trolle

Far – F

Arvid Trolle

Til Bergqvara

+1505

 Bengtsen

Oldemor – FFM

Ingeborg Arvidsdatter

Bengtsen

(Våben: en løve)

Søn:

Børge Trolle

Til Lillø m.m.

1501-1571

 

Farfar – FF

Birger Trolle den Unge

Til Bergqvara

+1471

Oldefar – FFF

Birger Trolle den Gamle

Til Trollebo

+1446

 

  

 

 

Norra Åsum kirke, Skåne.

 

 Gravsten over Jakob Trolle og Børge Trolle

 

 

Jakob Trolle til Lillø var 1503 ridder.

Han var lensmand på Kalmar og Gers herred.

1517 var han admiral.

1523 beseglede han Frederik 1´s håndfæstning.

1536 var han en af den skånske adels

ordførere på herredagen i København.

Med Kirsten Skave fik han 15 børn,

Hvoraf 6 døde som børn.

 

 

Børge Trolle til Lillø og Knabstrup var smådreng

hos hertug Frederik, 1523 hofsinde.

Han var ritmester og fodermarsk under Grevefejden.

Fra 1536-71 var han lensmand på Gjorslev, Åhus,

Jungshoved og Gers Herred.

Han var hofmester hos hertug Hans og 1558 hos hertug Magnus.

1559 blev han ridder og var medlem af Regeringskommissionen.

1567 var han forstander på Herlufsholm.

Han og Pernille Gøye fik ingen børn.

 

 

Gravsten i Herlufsholm kirke over Børge Trolle og Pernille Gøye.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegninger af Gr. Løffler og C.G.G. Hilfeling

 

   

 

4 våben: Trolle, Thott. Trolle, Skave.

 

 

 

 

Forsvunden gravsten over Øllegård Trolle

 

 

Øllegård Trolle (1513-1578) var gift med Christopher

Huitfeldt, der var skibshøvedsmand, rigsråd og

lensmand på Gotland, hvor hans sten kan ses.

De fik 7 børn, hvoraf det ene var forfatteren

Arild Huitfeldt (1546-1609).

 

De fædrene/agnatiske våben på venstre side:

Trolle, Thott, Blaa (svensk), Laxmand,

Bonde?, Hak, Snakenborg, Krummedige.

 

Der er 1 uoverensstemmelse med Adelsårbogen,

der har et løvevåben for Bengtsen, hvor stenen

havde et Bonde-våben.

 

De mødrende/kognatiske våben på højre side:

Skave, Walkendorff, Present, Gøye, ? (bjørn),

Manderup, Basse, Krumpen.

 

Stenen havde Present, bjørn?, Basse, hvor

Adelsårbogen har Snekken, Bonde, Krumpen.

 

Måske er der byttet om på Bonde og Bengtsen?