Nørup kirke, Vejle Amt. Slægtstavler for Christen de Linde og Gedske de Lichtenberg

 

 

 

 

Oldemor – MMM

 

 

 

Mormor – MM

?

 

Oldefar – MMF

 Hofgaard

Mor – M

Bodil Steffensdatter

Hofgaard

1711-1796

 

Oldemor – MFM

?

 

 

Morfar – MF

Steffen Hofgaard

Borgmester

 

Oldefar – MFF

?

Kvinde

Gedske de Lichtenberg

1733-1766

 

 

 

Oldemor – FMM

?

 

 

Farmor – FM

Gedske Lichtenberg

1673-1697

Oldefar – FMF

?

 Lichtenberg

Far – F

Gerdt Handen

de Lichtenberg

Til Engelsholm m.m.

1697-1764

Adlet 1739

 

Oldemor – FFM

?

 

 

Farfar – FF

Hans Christensen

Købmand

1670-1740

Oldefar – FFF

?

 

Gift 2. gang 1751 med

 

 

Oldemor – MMM

?

 

 

 Hofman

Mormor – MM

Gertrud Maria Nielsdatter

Hofman

+1713

Oldefar – MMF

Niels Hofman

 Poulson

Mor – M

Anne Marie

de Poulson

1707-1761

 

Oldemor – MFM

Maren Poulsen

1643-1723

 

 

 

Morfar – MF

Mathias de Poulson

Til Søbygård

1671-1729

Oldefar – MFF

Jens Poulson

Til Søbygård

1635-1687

Mand

Christen de Linde

Til Bækmark m.m.

1726-1790

 

 

Oldemor – FMM

Johanne N.N.

 

 

Solgaard

Farmor – FM

Dorothea Nielsdatter

(Solgaard)

1639-1685

Oldefar – FMF

Niels Sørensen (Solgaard)

  Linde

Far – F

Christian de Linde

Til Bækmark m.m.

1684-1753

 

Oldemor – FFM

Cecilie Berensdatter

+1652

Gift 1. gang med

Cecilie Harboe

1734-1750

 

Farfar – FF

Christen de Linde

Til Volstrup m.m.

1626-1706

Adlet 1704

Oldefar – FFF

Christen Jepsen (Linde)

Købmand

+1652

 

 

 

 

 

Mindetavle over Christen de Linde og Gedste de Lichtenberg

 

 

Christen de Linde til Bækmark, Ulvsund, Krogsgård,

Nr. Holmgård, Engelsholm, Haralskær og Kjeldkær.

1754 overtog han den til Haralskær hørende industri.

1767 stiftede han et legat til fattige i Nørup.

Han fik 2 sønner, der døde som små.

 

 

 

 

 

 

Våben for Christen de Linde og Gedske de Lichtenberg

 

 

 

 

 

 

 

Heraldik for Gerdt de Lichtenberg og Bodil Hofgaard

 

 

Gerdt Hansen de Lichtenberg blev opdraget hos sin morbroder

og antog hans navn.

Han købte Lindbjerggård, Engelsholm, Kjeldkjær, Haraldskjær,

Merringgård, Ussinggård, Serridslevgård og Bidstrup.

1732-33 bekostede han det meste af Nørup kirkes inventar.

1729 var han kammerråd, 1738 kancelliråd, 1739 justitsråd og blev adlet.

1763 oprettede han stamhuset Bidstrup.

Med Bodil Hofgaard fik han 10 børn, hvoraf 5 døde som unge.