Nørup kirke, Vejle Amt. Epitafium. Slægtstavle for Knud Brahe

 

Gift 1584 med

Margrethe Eriksdatter

Lange

+1622

 

 

 Thott

Tipoldemor

Beate Iversdatter

Thott

+1487

 

 

 Trolle

Oldemor

Margrethe Arvidsdatter

Trolle

1475-1522

Tipoldefar

Arvid Trolle

Til Bergqvasa

+1505

 

 Ulfstand

Mormor

Lisbeth Jensdater

Ulfstand

+1540

Rosensparre

Tipoldemor

Birgitte Jensdatter

Rosensparre

+efter 1486

 

 

 

Oldefar

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge

+1523

Tipoldefar

Holger Henriksen

Ulfstand

Til Glimminge

+1485

 Bille

Mor

Beate Clausdatter

 Bille

1526-1605

 

 Stormvasa

Tipoldemor

Birgitte Christiernsd.

Stormvasa

 

 

 Rønnow

Oldemor

Margrethe Clausdatter

Rønnow

+1521

Tipoldefar

Claus Rønnow

Til Hvidkilde

+1486

 

 

Morfar

Claus Bille

Til Allinde

1490-1558

  Lunge

Tipoldemor

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 

 

 

Oldefar

Steen Basse Bille

Til Allinde

1446-1520

Tipoldefar

Torben Bille

Til Allingemagle

+1465

Navn

Knud Brahe

Til Tostrup

1555-1615

 

 

Gyldenstierne

Tipoldemor

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1487

 

 

 Rosenkrantz

Oldemor

Kirstine Eriksdatter

Rosenkrantz

+1509

Tipoldefar

Erik Ottesen

Rosenkrantz

Til Bjørnholm

+1503

 

 Rud

Farmor

Sofie Jørgensdatter Rud

+1555

 Markmand

Tipoldemor

Elsebe Ottesdatter

Markmand

 

 

 

Oldefar

Jørgen Rud

Til Vedby

+1505

Tipoldefar

Mikkel Rud

Til Vedby

+1464

 Brahe

Far

Otte Brahe

Til Knudstrup

1517-1571

 

 Kabel

Tipoldemor

Anne Nielsdatter

Kabel

+ efter 1469

 

 

 Lunge

Oldem.

Maren Tygesdatter

Lunge

 

Tipoldefar

Tyge Lunge

Til Basnæs

+1460

 

 

Farfar

Tyge Brahe

Til Tostrup

+1532

 Thott

Tipoldemor

Berete Bondesdatter

(Thott)

 

 

 

Oldefar

Axel Brahe

Til Krogholm

+1487

Tipoldefar

Peder Brahe

Til Vidskøfte

Nævnt 1441

 

 

 

Nørup kirke, Vejle Amt. Epitafium. Slægtstavle for Margrethe Lange

 

Gift 1. gang med

Jens Kaas

Til Voergård

1516-1578

 

 

 Rosenkrantz

Tipoldemor

Anne Nielsdatter

Rosenkrantz

Gift 2. gang 1584 med

Knud Brahe

Til Tostrup

1555-1615

 

 Lange

Oldemor

Karen Nielsdatter

Lange

+1556

Tipoldefar

Niels Gundesen Lange

Til Lydum

 

 Juel

Mormor

Anne Kjeldsdatter

Juel

+1512

 Vestenie

Tipoldemor

Karen Lauridsdatter

Vestenie

 

 

 

Oldefar

Kjeld Iversen Juel

Til Astrup

+1536

Tipoldefar

Iver Juel

Til Øgelstrup

+1468

 Gjordsen

Mor

Anne Madsdatter

Gjordsen

1529-1610

 

 Skram

Tipoldemor

1. N.N. Sivertsdatter (Blaa)

2. Elne Pedersdatter

Skram

Nævnt 1487

 

 

 Skram/Fasti

Oldemor

Anne Eriksdatter

Skram (Fasti)

+1516

Tipoldefar

Erik Christiernsen

Til Voldbjerg

Levede 1487

 

 

Morfar

Mads Eggertsen

Gjordsen

Til Solvig

Levede 1561

 Rød

Tipoldemor

Anne "Eriksdatter

Krummedige"/Rød

Levede 1463

 

 

 

Oldefar

Eggert Gjordsen

Til Solvig

+1500 (Ditmarsken)

Tipoldefar

Claus Gjordsen

Til Solvig

+1463

Navn

Margrethe Eriksdatter

Lange

”Den lærde”

+1622

 

 

 Rosenkrantz

Tipoldemor

Begge Eriksdatter

Rosenkrantz

 

 

 Høg

Oldemor

Margrethe Bosdatter

 Høg

Levede 1523

Tipoldefar

Bo Høg

Til Tanderup

+1484

 

 Rosenkrantz

Farmor

Bege Eriksdatter

Rosenkrantz

+1562

 ?

Tipoldemor

Birgitte Pedersdatter

Til Stensballegård

 

 

 

Oldefar

Erik Timmesen

Til Engelsholm

+1523

Tipoldefar

Timme Nielsen

Til Engelsholm

+1457

 Lange

Far

Erik Lange

Til Engelsholm

1518-1572

 

 Lykke

Tipoldemor

Birgitte Pedersdatter

(Lykke)

Nævnt 1484

 

 

 Saxtrup

Oldemor

Anne Knudsdatter

Saxtrup

Levede 1503

Tipoldefar

Knud Saxtrup

 Til Gedsholm

+1499

 

 

Farfar

Erik Nielsen Lange

+1519

 Juel

Tipoldemor

Sidsel Jepsdatter

Juel

 

 

 

Oldefar

Niels Mogensen

Til Knudsbøl

+1519

Tipoldefar

Mogens Nielsen

Til Hennegård

+1486

 

 

 

 

Nørup kirke, Vejle Amt.

 

Epitafium For Knud Brahe og Margrethe Lange

 

 

Knud Brahe til Tosterup, Engelsholm og Kongstedlund tjente

i Nederlandene og hos fyrsten af Anhalt til 1576.

Han var 1577-79 hofsinde. Var derefter igen i udlandet.

1582-84 var han atter hofsinde og munkskænk.

Han var fra 1589-1602 forlenet med Århus og Bygholm.

1611 var han ritmester og deltog i Kalmarkrigen.

Han og Margrethe Lange fik ingen børn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Våben for Knud Brahe

 

 

 

Venstre side med de agnatiske våben:

Brahe, Rud, Lunge, Rosenkrantz, Thott,

Markmand, Kabel, Gyldenstierne.

 

Højre side med de kognatiske våben:

Bille, Ulfstand, Tønnow, Trolle, Lunge

Rosensparre, Stormvasa, Thott.

 

Der er fuld overensstemmelse med

Adelsårbogen og rækkefølgen er korrekt.

 

 

 

 

Våben for Margrethe Lange

 

 

Højre side med de agnatiske våben:

Rosenkrants, Saxstrup, Høg, Lange, Juel,

Rød, delt våben, Vestenie.

 

Rød og Vestenie burde stå på modsatte side.

 

Venstre side med de kognatiske våben:

Gjordsen, Juel, Skram/Fasti, Lange, Lykke,

Skram, Rosenkrantz, Rosenkrantz.

 

Lykke og Rosenkrantz burde ligeledes stå modsat.

 

Adelsårbogen mener, at oldemoderen

Anne Eriksdatter Skram/Fastis mor var

N.N. Blaa. Men både sten og epitafium

har et Skram-våben for Erik Christiernsens

2. hustru Elne Pedersdatter Skram.

Ligeledes har de et delt våben for

tipoldemoderen Birgitte Pedersdatter.

 

 

 

Knud Brahe og Margrethe Lange