Nørup kirke, Vejle Amt. Gravsten. Slægtstavle for Jens Kaas

 

Gift med

Margrethe Eriksdatter

Lange

+1622

 

 

 Banner

Tipoldemor – MMMM

Karen Nielsdatter

(Banner)

 

 

 Lunge

Oldemor – MMM

Anne Olufsdatter

Lunge

Tipoldefar – MMMF

Oluf Olufsen Lunge

Til Odden

Nævnt 1484

 

 Friis

Mormor – MM

Anne Henriksdatter

Friis

+1542

 Krommer

Tipoldemor – MMFM

Else Krommer

 

(Våben: 3 hjortevier)

 

 

 

Oldefar – MMF

Henrik Friis

Til Stollinggård m.m.

Levede 1500

Tipoldefar – MMFF

Jørgen Friis

 Bjørn

Mor – M

Anne Bjørnsdatter

(Bjørn)

+1540

 

  Rosenkrantz

Tipoldemor – MFMM

Mette Nielsdatter

(Rosenkrantz)

Nævnt 1436

 

 

 Muus

Oldemor – MFM

Anne Laurensdatter

(Muus)

Skifte 1492

Tipoldefar – MFMF

Laurens Muus

Til Stenalt

Levede 1437

 

 

Morfar – MF

Bjørn Andersen (Bjørn)

Til Stenalt

Nævnt 1507

 Hvide

Tipoldemor – MFFM

Margrethe Andersdatter

(Hvide)

 

 

 

Oldefar – MFF

Anders Jachimsen (Bjørn)

Til Voergård

+1490

Tipoldefar – MFFF

Jachim Bjørnsen

+1467

Navn

Jens Kaas

Til Gudumlund m.m.

1516-1578

 

 

 Hvas

Tipoldemor – FMMM

Mette Lauridsdatter

Hvas

 

 

 Juel

Oldemor – FMM

Ide Iversdatter

Juel

Af Davbjerggård

Tipoldefar – FMMF

Iver Juel

Til Øgelstrup m.m.

+1468

 

 Saltensee

Farmor – FM

Edel Lagesdatter

(Saltensee)

 Munk

Tipoldemor – FMFM

 Edel Christensdatter

(Munk af Kovstrup)

Nævnt 1481

 

 

 

Oldefar – FMF

Lage Jepsen (Saltensee)

Til Starupgård

Nævnt 1438

Tipoldefar – FMFF

Jep Lagesen

Til Starupgård

Nævnt 1456

 Kaas

Far – F

Niels Kaas

Til Starupgård m.m.

+1535

 

 Banner

Tipoldemor – FFMM

Anne Nielsdatter

Banner

Nævnt 1494

 

 

 Skram

Oldemor – FFM

Ellen Pedersdatter

Skram

Tipoldefar – FFMF

Peder Skram

Til Voldbjerg m.m.

+1473

 

 

Farfar – FF

Jens Kaas

Til Tårupgård

Levede 1519

 Løvenbalk

Tipoldemor – FFFM

Marine Jensdatter

(Løvenbalk)

 

 

 

Oldefar – FFF

Niels Kaas

Til Kaas m.m.

Levede 1471

Tipoldefar – FFFF

Jens Kaas

Til Kaas

Levede 1429

 

 

Nørup kirke, Vejle Amt. Gravsten. Slægtstavle for Margrethe Lange

 

Gift 1. gang med

Jens Kaas

Til Voergård

1516-1578

 

 

 Rosenkrantz

Tipoldemor

Anne Nielsdatter

Rosenkrantz

Gift 2. gang 1584 med

Knud Brahe

Til Tostrup

1555-1615

 

 Lange

Oldemor

Karen Nielsdatter

Lange

+1556

Tipoldefar

Niels Gundesen Lange

Til Lydum

 

 Juel

Mormor

Anne Kjeldsdatter

Juel

+1512

 Vestenie

Tipoldemor

Karen Lauridsdatter

Vestenie

 

 

 

Oldefar

Kjeld Iversen Juel

Til Astrup

+1536

Tipoldefar

Iver Juel

Til Øgelstrup

+1468

 Gjordsen

Mor

Anne Madsdatter

Gjordsen

1529-1610

 

 Skram

Tipoldemor

1. N.N. Sivertsdatter (Blaa)

2. Elne Pedersdatter

Skram

Nævnt 1487

 

 

 Skram/Fasti

Oldemor

Anne Eriksdatter

Skram (Fasti)

+1516

Tipoldefar

Erik Christiernsen

Til Voldbjerg

Levede 1487

 

 

Morfar

Mads Eggertsen

Gjordsen

Til Solvig

Levede 1561

 Rød

Tipoldemor

Anne "Eriksdatter

Krummedige"/Rød

Levede 1463

 

 

 

Oldefar

Eggert Gjordsen

Til Solvig

+1500 (Ditmarsken)

Tipoldefar

Claus Gjordsen

Til Solvig

+1463

Navn

Margrethe Eriksdatter

Lange

”Den lærde”

+1622

 

 

 Rosenkrantz

Tipoldemor

Begge Eriksdatter

Rosenkrantz

 

 

 Høg

Oldemor

Margrethe Bosdatter

 Høg

Levede 1523

Tipoldefar

Bo Høg

Til Tanderup

+1484

 

 Rosenkrantz

Farmor

Bege Eriksdatter

Rosenkrantz

+1562

 ?

Tipoldemor

Birgitte Pedersdatter

Til Stensballegård

 

 

 

Oldefar

Erik Timmesen

Til Engelsholm

+1523

Tipoldefar

Timme Nielsen

Til Engelsholm

+1457

 Lange

Far

Erik Lange

Til Engelsholm

1518-1572

 

 Lykke

Tipoldemor

Birgitte Pedersdatter

(Lykke)

Nævnt 1484

 

 

 Saxtrup

Oldemor

Anne Knudsdatter

Saxtrup

Levede 1503

Tipoldefar

Knud Saxtrup

 Til Gedsholm

+1499

 

 

Farfar

Erik Nielsen Lange

+1519

 Juel

Tipoldemor

Sidsel Jepsdatter

Juel

 

 

 

Oldefar

Niels Mogensen

Til Knudsbøl

+1519

Tipoldefar

Mogens Nielsen

Til Hennegård

+1486

 

 

 

Gravsten over Jens Kaas og Margrethe Lange

 

 

Jens Kaas til Gudumlund og Voergård fejdede 1552 mod byen

Lyneborg på grund af broderen Jørgen Kaas´ henrettelse.

Han var forlenet med Viskum, Silkeborg og Ålborghus.

Derudover var han 1564-69 høvedsmand på Elfsborg, som

han tappert forsvarede mod svenskerne under 7-års-krigen.

Han og Margrethe Lange fik ingen børn.

 

 

 

Jens Kaas og Margrethe Lange. Nærbillede

 

 

 

 

 

Tegning af Søren Abildgaard. Heraldik

 

 

 

Våben for Jens Kaas: Kaas, Bjørn, Saltensee, Friis, Skram, Muus,

Juel, Lunge, Løvenbalk, Rosenkrantz, Munk, Kabel, Hvas,

Hvide, Moltke, Banner.

 

Der er 3 uoverensstemmelser med Adelsårbogen.

Stenen har Munk (bjelke), Kabel og Moltke, hvor den

har Munk (mur), Krommer og Banner.

 

 

Våben for Margrethe Lange: Lange, Gjordsen, Rosenkrantz, Juel,

Saxstrup, Skram/Fasti, Høg, Lange, Juel, Rød, delt våben,

Vestenie, Lykke, Skram, Rosenkrantz, Rosenkrantz.

 

Der er overensstemmelse med Adelsårbogen, og de

16 våben er i modsætning til epitafiet opsat korrekt.