Stik. Slægtstavle for Niels Krabbes fader Tage Krabbe

 

 

 

 

 Rotfeld

Tipoldemor – MMMM

Tale Eriksdatter

Rotfeld

 

 

 Tornekrans

Oldemor – MMM

Karen Christensdatter

(Tornekrans)

Levede 1514

Tipoldefar – MMMF

Christiern Mikkelsen

Til Kyø

Nævnt 1468

 

 

 Hollunger

Mormor – MM

Bodil Tagesdatter

(Hollunger)

+1528

 Skalder

Tipoldemor – MMFM

Bodil Mortensdatter

(Skalder)

 

 

 

Oldefar – MMF

Tage Henriksen

Til Bramme

Levede 1505

Tipoldefar – MMFF

Henrik Andersen

I Jordberga

Nævnt 1419

 Ged

Mor – M

Karen Jakobsdatter

Ged

+1587

 

 Bølle

Tipoldemor – MFMM

?

 

 

  Dotting

Oldemor – MFM

Ellen Dotting

Tipoldefar – MFMF

?

 

 

Morfar – MF

Jakob Ged

Til Røsøholm

+1546

 Bille

Tipoldemor – MFFM

?

 

 

 

Oldefar – MFF

Oluf Ged

Til Røsøholm

Levede 1505

Tipoldefar – MFFF

Jesse Ged

Til Berg i Sverige

Navn

Tage Krabbe

Til Røssjø

1553-1612

 

 

 Present

Tipoldemor – FMMM

Anne Jensdatter

Present

Levede 1484

 

 

 Thott

Oldemor – FMM

Birgitte Olufsdatter

Thott

+1528

Tipoldefar – FMMF

Oluf Axelsen Thott

Vil Vallø

+1464

 

  Rosenkrantz

Farmor – FM

Anne Nielsdatter

Rosenkrantz

+1550

 Gyldenstierne

Tipoldemor – FMFM

 Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1487

 

 

 

Oldefar – FMF

Niels Eriksen

Til Bjørnholm

+1516

Tipoldefar – FMFF

Erik Ottesen

Til Bjørnholm m.m.

1427-1503

 Krabbe

Far – F

Mogens Krabbe

Til Vegholm

1513-1564

 

 Kabel

Tipoldemor – FFMM

Anna Nielsdatter

(Kabel)

Levede 1469

 

 

 Lunge

Oldemor – FFM

Lisbeth Tygesdatter

Lunge

Levede 1512

Tipoldefar – FFMF

Tyge Lunge

Til Basnæs

+1460

 

 

Farfar – FF

Tyge Krabbe

Til Bustrup m.m.

1474-1541

 Glob

Tipoldemor – FFFM

Karen Mogensdatter

Glob

Levede 1462

 

 

 

Oldefar – FFF

Mogens Krabbe

Til Bustrup

+1505

Tipoldefar – FFFF

Morten Krabbe

Til Bustrup m.m.

+1483

 

 

 

Stik. Slægtstavle for Niels Krabbes moder Sophie Friis

 

 

 

 

 Saltensee

Tipoldemor – MMMM

1) Mette Lagesdatter

(Saltensee)

2) Ingeborg Eriksdatter

Fasti

 

 

 Kaas

Oldemor – MMM

Anne Bertelsdatter

Kaas

Tipoldefar – MMMF

Bertel Kaas

Til Nørgård

+1503

 

 Lykke

Mormor – MM

Anne Eriksdatter

Lykke

+1585

 Munk

Tipoldemor – MMFM

Elne Jensdatter

(Munk)

Enke 1511

 

 

 

Oldefar – MMF

Erik Lykke

Til Skovgård m.m.

+før 1536

Tipoldefar – MMFF

Hans Lykke

Til Havnø m.m.

Levede 1505

 Juel

Mor – M

Anne Pallesdatter

Juel

+1576

 

 Lunge

Tipoldemor – MFMM

Elsebe Tygesdatter

Lunge

Levede 1512

 

 

 Krabbe

Oldemor – MFM

Dorthe Mogensdatter

Krabbe

Tipoldefar – MFMF

Mogens Krabbe

Til Bustrup

+1505

 

 

Morfar – MF

Palle Juel

Til Udstrup

+1585

 Spend

Tipoldemor – MFFM

Ellen Mogensdatter

Spend

 

 

 

 

Oldefar – MFF

Mogens Pallesen Juel

Til Udstrup

Nævnt 1543

Tipoldefar – MFFF

Palle Juel

Til Øgelstrup m.m.

+1516

Navn

Sophie Jørgensdatter

Friis

1576-1612

 

 

  Meinstorf

Tipoldemor – FMMM

Anne Henriksdatter

Meinstorf

1474-1535

 

 

  Rosenkrantz

Oldemor – FMM

Else Holgersdatter

Rosenkrantz

+1564

Tipoldefar – FMMF

Holger Eriksen

Til Boller

+1496

 

 Glob

Farmor – FM

Sophie Albertsdatter

Glob

Levede 1574

 Skeel

Tipoldemor - FMFM

Anne Andersdatter

Skeel

 

 

 

Oldefar – FMF

Albert Glob

Til Vellumgård

Nævnt 1519

Tipoldefar – FMFF

Oluf Pedersen Due

Til Borlev m.m.

+1503

 Friis

Far – F

Jørgen Friis

Til Krastrup

+1616

 

  Juel

Tipoldemor – FFMM

Johanne Iversdatter

Juel

 

 

 Steenfeld

Oldemor – FFM

Bodil Christensdatter

Steenfeld

Levede 1543

Tipoldefar – FFMF

Christen Steenfeld

Til Bækmark

Nævnt 1499

 

 

Farfar – FF

Iver Friis

Til Haraldskær

+1557

 Moltke

Tipoldemor – FFFM

Ellen Johansdatter

Moltke

 

 

 

Oldefar – FFF

Anders Friis

Til Haraldskær

+1512

Tipoldefar – FFFF

Niels Friis

Til Stollig m.m.

Nævnt 1448

 

 

 

 

Stik over Niels Krabbe

 

 

Niels Krabbe (1603-1663) til Skiellinge, Belteberga, Nakkebølle og

Randrup studerede 1622-26 i Wittenberg, Orleans og Padua.

1628-35 var han kammerjunker og overskænk hos hertug Ulrik.

Han var forlenet med Laholm, Halmstad, Christianopel og Sølvitsborg.

1647 var han landkommissær i Skåne.

1648 blev han ridder ved Frederik 3s kroning.

1657 var han generalkrigskommissær i Sundprovinserne.

Han var gift 3 gange, men fik kun børn med sin 1. hustru

Lisbeth Rud. De fik 5 børn, hvoraf 3 døde som små.

 

 

 

 

Nærbillede af heraldikken

 

 

Dotting, Lunge, Hollunger, Rosenkrantz, Ged, Krabbe

Tornekrans, Thott

Bille, Kabel

Skalder, Gyldenstierne

Bølle, Glob

Rotfeld, Present

 

 

Friis, Juel, Glob, Lykke, Steenfeld, Kaas

Rosenkrantz, Fasti

Juel, Krabbe?

Meinstorf, Munk?

Lange, Lunge

Lunge, Kaas

 

Ikke alle våben er i overensstemmelse med Adelsårbogen.