Neustadt kirke, Holsten. Gravsten. Slægtstavler for Povl Rantzau og Lucia Blome

 

 

 

 Ahlefeldt

Oldemor – MMM

Catharine von Ahlefeldt

 

 

 Rantzau

Mormor – MM

Lucie Rantzau

Til Quarnbeck

Nævnt 1558

Oldefar – MMF

Benedict Rantzau

Til Quarnbeck m.m.

+1542

 Meinstorf

Mor – M

Margrethe Ewaldsdatter

Meinstorf

+1600

 

?

Oldemor – MFM

?

 

 

Morfar – MF

Ewald Meinstorf

Til Oppendorf m.m.

+1557

Oldefar – MFF

Hartvig Meinstorf

 

Kvinde

Lucia Didriksdatter

Blome

+1637

 

 Walstorp

Oldemor – FMM

Mette Walstorp

 

 Sested

Farmor – FM

Abel Ottesdatter

Sested

Oldefar – FMF

Otto Sested

Til Kohøved

+1480

 Blome

Far – F

Didrik Blome

Til Hornstorf m.m.

1480-1549

 Brockdorff

Oldemor – FFM

Abel von Brockdorff

 

 

Farfar – FF

Hans Blome

Til Hornstorf m.m.

1465-1500 (Hemmingsted)

Oldefar – FFF

Didrik Blome

Til Hornstorf m.m.

1425-1496

Gift med

 

 Ahlefeldt

Oldemor – MMM

Margrethe von Ahlefeldt

+efter 1557

 

 Rathlou

Mormor – MM

Margrethe Wolfsdatter

Rathlou

+1553

Oldefar – MMF

Wolf Rathlou

Til Lensahn

Nævnt 1566

 Wisch

Mor – M

Anna Hansdatter

von der Wisch

1526-1556

 Ahlefeldt

Oldemor – MFM

Anna Benedictsdatter

von Ahlefeldt

 

 

Morfar – MF

Hans von der Wisch

Til Binebek m.m.

+1557

Oldefar – MFF

Sivert von der Wisch

Til Hütten

+1540

Mand

Povl Rantzau

Til Brodau m.m.

1553-1614

 

 Rathlou

Oldemor – FMM

Margrethe Clausdatter

Rathlou

 

 Ahlefeldt

Farmor – FM

Anna Markvardsdatter

von Ahlefeldt

+1568

Oldefar – FMF

Markvard von Ahlefeldt

Til Deutsch Nienhof m.m.

+1500 (Hemmingstedt)

 Rantzau

Far – F

Joachim Rantzau

Til Putlos m.m.

1518-1563

 

?

Oldemor – FFM

?

 

 

Farfar – FF

Henrik Rantzau

Til Putlos m.m.

+1538

Oldefar – FFF

Schack Rantzau

Til Rantzau

+før 1508

 

 

 

 

Gravsten over Povl Rantzau og Lucia Blome

 

 

Povl Rantzau til Brodau og Klampe deltog

1580, 1590, 1592-93 i hyldingen og ved

kroningen i 1596.

Han og Lucia Blome havde ingen børn.