Ndr. Sandager kirke, Fyn. Gravsten. Slægtstavle for Niels Rosenkrantz

 

Trolovet med

Pernille Mogensdatter

Gøye

 

  Thott

Oldemor

Kirsten Pedersdatter

(Thott)

 

 Munk

Mormor

Gertrud Mogensdatter

Munk ”den ildonde”

Oldefar

Mogens Munk

Til Bolle

+1410

 Hak

Mor

Kirsten Andersdatter

Hak

Enke 1492

 

?

Oldemor

?

 

 

Morfar

Anders Hak

Til Mogenstrup m.m.

Levede 1460

Oldefar

Anders Davidsen (Hak)

Nævnt 1380

Navn

Niels Ludvigsen Rosenkrantz

Til Palsgård

+1526

 

 

?

Oldemor

?

 

  Rantzau

Farmor

N.N. Rantzau

Oldefar

N.N. Rantzau

 Rosenkrantz

Far

Ludvig Nielsen (Rosenkrantz)

Til Tange og Palsgård

1410-1491

 Hvitkop

Oldemor

Margrethe Timmesdatter

Hvitkop

Til Tange

 

 

Farfar

Niels Jensen

Til Hevringholm m.m.

Nævnt 1424

Oldefar

Jens Nielsen

Til Hevringholm

Nævnt 1377

 

 

 

 

 

 

Ndr. Sandager kirke, Fyn. Gravsten over Niels Rosenkrantz

 

 

Niels Ludvigsen Rosenkrantz til Palsgård studerede1471 i Rostock.

Han var 1492 og 1501 hofsinde.

Han var trolovet med Pernille Gøye, men døde før brylluppet.

 

Våben: Hak, Rosenkrantz