Nørre Lyndelse kirke, Fyn. Slægtstavler for Mikkel Brockenhuus og Karen Lykke

 

 

 

 Krabbe?

Oldemor

?

 

 

 Bagge

Mormor

Anne Jensdatter

Bagge eller Seefeld

Oldefar

Jens Bagge

 Munk

Mor

Elne Jensdatter

Munk

Enke 1511

 Udsøn

Oldemor

Karen Jensdatter

(Udsøn)

 

 

Morfar

Jens Madsen (Munk)

Til Visborg m.m.

+1501

Oldefar

Mads Jensen

Til Visborg

Nævnt 1442

Kvinde

Karen Hansdatter

Lykke

+1562

 

 Hvide

Oldemor

Tove Andersdatter

(Hvide)

+1452

 

 Bild

Farmor

Johanne Nielsdatter

(Bild)

Enke 1461

Oldefar

Niels Tuesen (Bild)

Til Skovsbo

+1410

 Lykke

Far

Hans Lykke

Til Havnø

Levede 1505

 Lykke

Oldemor

Birgitte Pedersdatter

Lykke

 

 

Farfar

Peder Lykke

Til Stadsgård

Nævnt 1444

Oldefar

Erik Jensen (Munk)

Af Stadsgård

Levede 1409

Gift med

 

 Knob

Oldemor

Sidsel Folmersdatter

Knob

 

 Urne

Mormor

Margrethe Jørgensdatter

Urne

Enke 1505

Oldefar

Store Jørgen Urne

Til Brolykke m.m.

+1480

 Reventlow

Mor

Gese Knudsdatter

Reventlow

+før 1503

 Moltke

Oldemor

Alhed Evertsdatter

Moltke

 

 

Morfar

Knud Joachimsen

Til Søbo

Nævnt 1489

Oldefar

Joachim Henriksen

Til Søbo m.m.

+1460

Mand

Mikkel Brockenhuus

Til Bramstrup m.m.

+1555

 

 Lindenov

Oldemor

N.N. Lindenov

 

 Bild

Farmor

Tove Jacobsdatter

Bild

Oldefar

Jacob Ottesen Bild

Til Hesselager m.m.

Nævnt 1407

 Brockenhuus

Far

Peder Brockenhuus

Til Volderslevgård m.m.

+1505

 Ahlefelft

Oldemor

Anne von Ahlefeldt

Søn:

Peder Brockenhuus

1417-1547

Ugift

 

Farfar

Johan Brockenhuus

Til Volderslevgård

Nævnt 1466

Oldefar

Gotschalck Brockenhuus

Nævnt 1405

 

 

 

 

Nørre Lyndelse kirke, Fyn. Gravsten af Busserts kreds

 

Mikkel Brockenhuus og Karen Lykke

 

      

 

Mikkel Brockenhuus til Bramstrup og Damsbo var 1415-29 biskoppelig lensmand på Saltø.

 Han beseglede 1527 forbundet mod lutheranismen.

Han var fra 1527-45 forlenet med Toksværd, Saltø og Nyvorg Slot.

Under Grevens Fejde førte han under Peder Skrams sygdom overbefalingen over flåden.

Med Karen Lykke fik han 6 børn.

 

Stenen er meget storkornet. Ansigter og våben er svære at se.

 

 

 

Mikkel Brockenhuus og Karen Lykke. Heraldik

 

 

 

 

1) Brockenhuus

2) Reventlow 

3) Bild

 

 

 

 

4) Urne

 

 

 

5) Ahlefeldt

 

 

 

6) Moltke 

 

 

 

7) Lindenov

 

 

 

 

8) Knob

 

 

 

1) Lykke  

2) Munk

3) Bild

 

 

 

 

4) Bagge

 

 

 

5) Lykke

 

 

 

6) Udsøn 

 

 

 

7) Hvide

 

 

 

 

8) Krabbe?

 

Stenen udfylder Adelsårbogens tomme felt med Krabbe/Munk.

 

Tegning af Søren Abildgaard

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Tegning af Andreas Thornborg

 

 

 

 

 

 

Gravsten over Peder Brockenhuus. 1417-1547

 

       

 

Peder Brockenhuus var 1530 hofsinde.

Han tjente Mogens Gyldenstierne.

1532 fik han livsbrev på Vernø Kloster og Ingedals len.

1538 og 1541 var han sendebud til Frankrig.

 

 

2 våben: Brockenhuus, Lykke.

Tegning af Søren Abildgaard

 

 

 

 

Kalkmaleri 1555

 

 

 

 

Personer på kalkmaleriet

 

 

 

Johan Brockenhuus

Til Volderslevgård

(1466)

 

 

 

Søn

 

Datter?

Datter

 

Peder Brockenhuus

Til Volderslevgård

+1515

 

Margrethe Brockenhuus

(1517)

(Kan ikke verificeres)

Anne Brockenhuus

(1511)

Gift med

Jesper Friis

Til Lundbygård

(1505)

 

Søn

Gift med 

 

Søn

 

Mikkel Brockenhuus

Til Bramstrup

+1555

Karen Lykke

+1562 

 

Claus Friis

+lille

Datter

Søn

 

 

 

Gedske Brockenhuus

1530-1599

Gift med

Erik Bille

Til Lindved

1520-1573

Peder Brockenhuus

1517-1547

 

 

 

Søn

 

 

 

 

Jakob Bille

+1555 (ung)