Slægtstavle for Ellen Marsvin til Lundegård, begravet i Ndr. Broby, Fyn

 

Gift 1. gang 1598 med

Ludvig Munk (Lange)

Til Nørlund

1537-1602

 

 

 Holck

Tipoldemor

Sophie Christiernsd.

Holck

Levede 1541

Gift 2. gang 1607 med

Knud Rud

Til Sandholt

1556-1611

 

 Sture

Oldemor

Margrethe Clausdatter

Sture

+1528

Tipoldefar

Claus Sture

Til Gammelgård

+1508

 

 Gøye

Mormor

Helvig Mogensdatter

Gøye

+1597

 Rosenkrantz

Tipoldemor

Mette Eriksdatter

Rosenkrantz

 

 

 

 

Oldefar

Mogens Gøye

Til Krenkerup

+1544

Tipoldefar

Eskild Gøye

Til Krenkerup

+1506

Gyldenstierne

Mor

Karen Ottesdatter

Gyldenstierne

+1589

 

 Frille

Tipoldemor

Ermegård Eggertsd.

Frille

+1504

 

 

 Bille

Oldemor

Karen Bentsdatter

Bille

+1510

Tipoldefar

Bent Bille

Til Søholm

1440-1494

 

 

Morfar

Otte Gyldenstierne

Til Iversnæs

+1551

  Skinkel

Tipoldemor

Hilleborg Skinkel

+1494

 

 

 

Oldefar

Henrik Knudsen

Til Restrup

+1517

Tipoldefar

Knud Henriksen

Til Restrup

+1467

Navn

Ellen Jørgensdatter

Marsvin

1572-1649

 

 

 Rotfeld

Tipoldemor

Tale Eriksdatter

Rotfeld

 

 

 Tornekrands

Oldemor

Karen Christensdatter (Tornekrands)

Levede 1514

Tipoldefar

Christiern Mikkelsen

Til Kyø

Nævnt 1468

 

 Hollunger

Farmor

Helle Tagesdatter

Hollunger

+1556

 Skalder

Tipoldemor

Bodil Mortensdatter

(Skalder)

 

 

 

Oldefar

Tage Hollunger

Til Bramme

Levede 1504

Tipoldefar

Henrik Andersen

Til Jordbjerg

Nævnt 1419

 Marsvin

Far

Jørgen Marsvin

Til Hollufgård

1527-1581

 

 Grubbe

Tipoldemor

1. Christine Grubbe

2. Anne Nielsdatter

Grubbe

 

 

 Passow

Oldemor

Anne Andersdatter

Passow

Enke 1528

Tipoldefar

Anders Jensen Passow

Nævnt 1471

 

 

Farfar

Peder Marsvin

Til Lindved

+1528

 Bryske

Tipoldemor

Margrethe Jørgensd.

Bryske

Datter:

Kirsten Munk

1598-1658

Gift 1615 med Chr.4

 

 

Oldefar

Jørgen Marsvin

Til Lindved

+1524

Tipoldefar

Peder Marsvin

Til Lindved

+1477

 

 

Slægtstavle for Ludvig Munk, begravet i Nørre Broby, Fyn

 

Gift 1589 med

Ellen Marsvin

1572-1649

 

 

 Grubbe

Tipoldemor

Helvig Pedersdatter

Grubbe

 

 

 Reberg

Oldemor

Kirste Henriksdatter

Reberg

Tipoldefar

Henrik Reberg

Nævnt 1495

 

 Høeg

Mormor

Kirsten Pedersdatter

Høeg

+1542

 Høg

Tipoldemor

Sophie Pedersdatter

Høg

 

 

 

Oldefar

Peder Høeg

Til Eskjær

Levede 1472

Tipoldefar

Niels Eriksen

Til Skaregård

Levede 1435

 Lykke

Mor

Kirsten Pedersdatter

Lykke

Levede 1570

 

 Bagge

Tipoldemor

Anne Jensdatter

(Bagge eller

Seefeld)

 

 

 Munk

Oldemor

Elne Jensdatter

Munk

Enke 1511

Tipoldefar

Jens Madsen

Til Visborg

+1501

 

 

Morfar

Peder Lykke

Til Fannerup

+1535

 Bild

Tipoldemor

Johanne Nielsdatter

(Bild)

 

 

 

Oldefar

Hans Lykke

Til Havnø

Levede 1505

Tipoldefar

Peder Lykke

Til Stadsgård

Nævnt 1444

Navn

Ludvig Munk (Lange)

Til Nørlund

1537-1602

 

 

 Munk

Tipoldemor

Gertrud Mogensdatter

Munk

”Den ildonde”

 

 

 Hak

Oldemor

Kirsten Andersdatter

Hak

Enke 1492

Tipoldefar

Anders Hak

Til Mogenstrup

1421-1460

 

 Rosenkrantz

Farmor

Karen Ludvigsdatter

Rosenkrantz

+1535

 Rantzau

Tipoldemor

N.N. Rantsau

 

 

 

Oldefar

Ludvig Nielsen

(Rosenkrantz)

Til Tange

1410-1491

Tipoldefar

Niels Jensen

(Rosenkrantz)

Til Hevringholm

Nævnt 1424

 Munk

Far

Ludvig Munk

Til Palsgård

+1537

 

 Hvas

Tipoldemor

Mette Lauridsdatter

Hvas

 

 

 Juel

Oldemor

Ide Iversdatter

Juel

Nævnt 1456

Tipoldefar

Iver Juel

Til Øgelstrup

+1468

 

 

Farfar

Mogens Munk

Til Palsgård

+1558

 Munk

Tipoldemor

Else/Anne Stigsdatter

Munk

Datter:

Kirsten Munk

1598-1658

Gift 1615 med Chr. 4

 

 

Oldefar

Oluf Munk

Til Krogsgård

Nævnt 1493

Tipoldefar

Malte Iversen

Til Kleitrup

 

 

 

Ellen Marsvin

 

 

Ellen Marsvin til Lundegård, Øster Vallø, Lellinge,

Kjærstrup, Holchenhavn (Ellensborg),

hvis hovedbygning hun opførte, og Veilegård.

Hun var 1620-39 forlenet med Dalum Kloster.

 

Hun var først gift med Ludvig Munk (1537-1602)

til Nørlund, Lundegård og Pederstrup.

Han var 1598-71 hofmarskal.

1577-83 var han statholder i Norge.

Han havde flere len i Norge, men blev fradømt

dem på grund af hans udsugning af bønderne.

De fik datteren Kirsten Munk,

 der blev gift med Christian 4.

 

Hun var derefter gift med Knud Rud (1556-1611)

til Sandholt, Enggård, Rudbjerggård og Fuglsang.

Han var lensmand på Korsør og Odensegård.

De fik ingen børn.