Pudebetræk ca. 1625, Nationalmuseet.  Slægtstavle for Ove Giedde

 

Gift 1622 med

Dorte Knudsdatter

Urne

1600-1667

 

 

 Basse

Tipoldemor – MMMM

Dorte Christophersd.

Basse

 

 

 

 Ravensberg

Oldemor – MMM

Anne Jakobsdatter

Ravensberg

+1573

Tipoldefar – MMMF

Jakob Jepsen Ravensberg

Til Kindholm

+1512

 

 Beck

Mormor – MM

Margrethe Jokumsd.

Beck

Levede 1564

 Ravensberg

Tipoldemor – MMFM

Margrethe Pedersdatter

Ravensberg

+1536

 

 

 

Oldefar – MMF

Jokum Beck

Til Førslev

+1572

Tipoldefar – MMFF

Lasse Beck

Til Førslev

Nævnt 1501

 Ulfeld

Mor – M

Dorthe Pallesdatter

Ulfeld

+1600

 

  Griis

Tipoldemor – MFMM

Gundel Joachimsdatter

Griis

Levede 1535

 

 

 Daa

Oldemor – MFM

Margrethe Olufsdatter

Daa

+1535

Tipoldefar – MFMF

Oluf Daa

Til Raunstrup

+1532

 

 

Morfar – MF

Palle Christophersen

Til Haldager m.m.

+1571

 Godov

Tipoldemor – MFFM

Regitze Olufsdatter

Godov

Nævnt 1513

 

 

 

Oldefar – MFF

Christopher Pallesen

Til Skjørringe m.m.

+1571

Tipoldefar – MFFF

Palle Andersen Ulfeld

Til Lundsgård

+før 1513

Navn

Ove Giedde

Til Tommerup m.m.

1594-1660

 

 

 Rosenkrantz

Tipoldemor – FMMM

Karen Eriksdatter

Rosenkrantz

 

 

 

 Lunge

Oldemor – FMM

Dorte Ovesdatter

Lunge (Dyre)

+1554

Tipoldefar – FMMF

Ove Vincentsen Lunge

Til Tirsbæk m.m.

+1540

 

 

 Ulfeld

Farmor – FM

Margrethe Clausdatter

Ulfeld

+1600

 Væbner

Tipoldemor – FMFM

Karine Pedersdatter

(Væbner)

 

 

 

 

Oldefar – FMF

Claus Eggertsen Ulfeld

Til Elmegård

+1566

Tipoldefar – FMFF

Eggert Andersen Uufeld

Til Kragerup m.m.

+1505/17

 Giedde

Far – F

Brostrup Giedde

Til Tommerup m.m.

+1614

 

 Hvide

Tipoldemor – FFMM

Margrethe Ottesdatter

(Hvide)

 

 

 

 Brostrup

Oldemor – FFM

Sidsel Tetzdatter

Brostrup

Levede 1552

Tipoldefar – FFMF

Teus Brostrup

Til Tommerup

Nævnt 1506

 

 

Farfar – FF

Knud Giedde

Til Tommerup

Nævnt 1562

 Baad

Tipoldemor – FFFM

Helene Knudsdatter

Baad-våben kaldt

Marie Gustavsdatter Oxenstierna

 

 

 

Oldefar – FFF

Knud Lauridsen Giedde

Til Røgle m.m.

+1545

Tipoldefar – FFFF

Laurids Thorstensen

Til Røgle

Levede 1514

 

 

Pudebetræk ca. 1625, Nationalmuseet.  Slægtstavle for Dorte Urne

 

Gift 1622 med

Ove Giedde

Til Tommerup m.m.

1594-1660

 

 

 Brostrup

Tipoldemor – MMMM

Sidsel Tetzdatter

Brostrup

Levede 1552

 

 

 Giedde

Oldemor – MMM

Margrethe Knudsdatter

Giedde

Tipoldefar – MMMF

Knud Lauridsen Giedde

Til Røgle m.m.

+1545

 

 

 Laxmand

Mormor – MM

Else Bjørnsdatter

(Laxmand)

1543-1575

 Skalder

Tipoldemor – MMFM

Merete Bjørnsdatter

Skalder

 

 

 

 

Oldefar – MMF

Bjørn Steensen

Laxmand

Til Hofdal

Levede 1541

Tipoldefar – MMFF

Steen Steensen Laxmand

Foged og lensmand

+1521

 Grubbe

Mor – M

Merete Eilersdatter

Grubbe

1568-1656

 

 Godov

Tipoldemor – MFMM

Regitze Olufsdatter

Godov

Nævnt 1513

 

 

 Ulfeld

Oldemor – MFM

Mette Pallesdatter

Ulfeld

+1562

Tipoldefar – MFMF

Palle Andersen Ulfeld

Til Lundsgård

+før 1513

 

 

Morfar – MF

Eiler Grubbe

Til Lystrup

1532-1585

 Bille

Tipoldemor – MFFM

Karen Eriksdatter

Bille

Levede 1516

 

 

 

Oldefar – MFF

Sivert Grubbe

Til Lystrup

+1559

Tipoldefar – MFFF

Niels Grubbe

Til Alslev

Levede 1503

Navn

Dorte Knudsdatter

Urne

1600-1667

 

 

 Daa

Tipoldemor – FMMM

Birgitte Clausdatter

Daa

+1522

 

 

 Bølle

Oldemor – FMM

Dorte Madsdatter

(Bølle)

+1545

Tipoldefar – FMMF

Mads Eriksen Bølle

Til Tersløse m.m.

+1539

 

  Rud

Farmor – FM

Birte Knudsdatter

Rud

1538-1573

 Rosenkrantz

Tipoldemor – FMFM

Kirstine Eriksdatter

Rosenkrantz

+1509

 

 

 

Oldefar – FMF

Knud Rud

Til Vedby m.m.

+1554

Tipoldefar – FMFF

Jørgen Rud

Til Vedby

+1505

 Urne

Far – F

Knud Urne

Til Årsmarke

1564-1622

 

 Passow

Tipoldemor – FFMM

Anne Andersdatter

Passow

Levede 1528

 

 

 Walkendorff

Oldemor – FFM

Inger Axelsdatter

Walkendorff

+1555

Tipoldefar – FFMF

Axel Walkendorff

Til Glorup

+1505

 

 

Farfar – FF

Axel Urne

Til Søgård m.m.

+1577

 Krumpstrup

Tipoldemor – FFFM

Kirsten Clausdatter

Krumpstrup

+1518

 

 

 

Oldefar – FFF

Knud Urne

Til Søgård

+1543

Tipoldefar – FFFF

”Store” Jørgen Urne

Til Brolykke m.m.

+1480

 

 

 

Pudebetræk ca. 1625, Nationalmuseet. 

 

Kristus i Maria og Marthas hus.

 

 

Ove Giedde til Tommerup, Hellerup, Maglø, Løvestad, Tullesbo og

Østrø studerede udenlandsk og gik i hollandsk og tysk krigstjeneste.

1616-18 var han sekretær i kancelliet.

1618 var han chef for en eskadron til Ostindien,

 hvor Trankebar erhvervedes.

Han var fra 1622- lensmand over Brunlaug og Nummedalen,

1626- forlenet med Semgård, Tønsberg, Bratsberg og

direktør for Bjergværkerne. Derefter var han forlenet

med Jungshoved, Helsingborg (1650-58) og Hald.

1644 var han admiral og tjente i krigen mod Sverige.

1645 var han rigsråd og rigsadmiral, 1648 ridder.

Han døde 1660 i svensk fangenskab.

Med Dorte Urne fik han 12 børn.

 

 

 

Våben for Ove Giedde

 

 

Brostrup            Beck                Ulfeld               Ulfeld                   Giedde 

 

 

 

    Væbner         Godov      Markmand   Ravensberg   Lunge/Dyre   Daa

 

 

 

Sverin         Rosenkrantz       Bille        Rosengård     Ravensberg

 

For tipoldemødre er anetavlens Baad, Hvide, Griis, Basse erstattet af:

Markmand, Sverin, Bille, Rosengård på dugen.

 

 

 

Våben for Dorte Urne

 

 

Urne                    Grubbe              Laxmand              Rud             Walkendorff

 

 

 

 

Bølle  Krumpstrup  Rosenkrantz  Breide             Daa                Ulfeld

 

 

 

Markmand        Sehested         Blaa            Ulfstand     Gyldenstierne

 

For Dorte Lunges 16 våben er 6 i uoverensstemmelse med anetavlen,

idet Giedde, Passow, Bille, Skalder, Godov, Brostrup er erstattet af:

Breide, Markmand, Sehested, Blaa, Ulfstand, Gyldenstierne.