Nationalmuseet. Hængeur 1642. Slægtstavler for Axel Urup og Sidsel Grubbe

 

 

 

 Thienen

Oldemor – MMM

Anna Clausdatter

von Thienen

+efter 1597

 

 Ahlefeldt

Mormor – MM

Dorothea Schacksdatter

von Ahlefeldt

+efter 1605

Oldefar – MMF

Schack von Ahlefeldt

Til Freiwillen

+før 1557

 Sparre

Mor – M

Sidsel Hansdatter

Sparre

+1613

 Bille

Oldemor – MFM

Anne Andersdatter

Bille

1509-1551

 

 

Morfar – MF

Hans Sparre

Til Klogerup

1532-1587

Oldefar – MFF

Knud Sparre

Til Klogerup

+1568

Kvinde

Sidsel Knudsdatter

Grubbe

1612-1691

 

 Brostrup

Oldemor – FMM

Sidsel Teusdatter

Brostrup

1490-1557

 

 Giedde

Farmor – FM

Sidsel Knudsdatter

Giedde

 

Oldefar – FMF

Knud Lauridsen Giedde

Til Røgle m.m.

1485-1538

 Grubbe

Far – F

Knud Grubbe

Til Røgle

1575-1632

 Ulfeld

Oldemor – FFM

Mette Pallesdatter

Ulfeld

1486-1562

 

 

Farfar – FF

Jakob Grubbe

Til Røgle

+1604

Oldefar – FFF

Sivert Grubbe

Til Alslevgård

1484-1559

Gift 1635 med

 

 Gøye

Oldemor – MMM

Helvig Mogensdarrer

Gøye

+1597

 

 Gyldenstierne

Mormor – MM

Karen Ottesdatter

Gyldenstierne

+1589

Oldefar – MMF

Otte Gyldenstierne

Til Iversnæs

+1551

 Marsvin

Mor – M

Helle Jørgensdatter

Marsvin

1566-1637

 Hollunger

Oldemor – MFM

Helle Tagesdatter

Hollunger

+1556

 

 

Morfar – MF

Jørgen Marsvin

Til Hollufgård m.m.

1527-1581

Oldefar – MFF

Peder Marsvin

Til Lindved

+1528

Mand

Axel Urup

Til Belteberg

1601-1671

 

 Galde

Oldemor – FMM

Karen Olufsdatter

Galde

+1565

 

 Baden

Farmor – FM

Karen Iversdatter

Baden

1538-1587

Oldefar – FMF

Iver Jensen Baden

Til Oddenstrup m.m.

+1570

 Urup

Far – F

Axel Urup

Til Vapnø

1564-1601

  Gyldenløve

Oldemor – FFM

Anne Nielsdatter

(Gyldenløve)

+1557

 

 

Farfar – FF

Henrik Urup

Til Vapnø m.m.

+1567

Oldefar – FFF

Erik Urup

Til Uggeln m.m.

+1571

 

 

 

Nationalmuseet. Hængeur 1642.

 

 

Axel Urup til Belteberg deltog 1622 i kampe i Nederlandene.

Han besøgte England, Frankrig og Italien.

1631 anlagde han Christianspris og var dens guvernør og rigets ingeniør.

1638 var han oberst og skulle hverve 6 kompagnier tyske knægte.

1643 blev han fanget under Torstenssons indfald, men frigivet.

1647 arbejdede han på Københavns fæstning.

1648 blev han ridder af Elefanten.

1651 var han forlenet med København og slotshøvedsmand.

Han forblev i byen under pesten 1654. 1655 var han rigsråd,

1658 rigsmarsk og deltog i Københavns forsvar ved kongens side.

1660 underhandlede han med Carl Gustaf om freden.

Han var forlenet med Stege, Malmø, Dalum kloster m.m.

Han og Sidsel Grubbe fik ingen børn,

og han døde 1671 som slægtens sidste mand.

 

 

 

Våben for Axel Urup og Sidsel Grubbe

 

 

 

 

 

Portræt af Albert Haelwegh. 1650´ erne

 

 

Axel Urup med sin elefantorden.

Hans epitafium har været i Københavns Domkirke.