Næstved St. Peder. Gravsten. Slægtstavle for Caspar Paslick

 

Gift 1554 med

Judith Clausdatter

von Freese

 Freese

 

Oldemor – MMM

 

 

Mormor – MM

Oldefar – MMF

 

 

?

Mor – M

Tilsca

 

 

Oldemor – MFM

 

 

Morfar – MF

 

Oldefar – MFF

Navn

Caspar Paslick

Til Liddow

1530-1597

 

 

Oldemor – FMM

 

 

Farmor – FM

 

Oldefar – FMF

  Paslick

Far – F

Nicolaus/Claus Paslick

+1568

 

Oldemor – FFM

 

 

Farfar – FF

 

Oldefar – FFF

 

 

 

 

 

Gravsten over Caspar Paslick

 

Tysk importarbejde

 

 

Caspar Paslick var født i Pommern og virkede som diplomat.

1557-59 var han kongelig råd, hofjunker, sekretær i tyske Kancelli.

1559 deltog han i toget mod Ditmarsken.

Han fik skøde på Jerslev hovedgård, Rønnebæksholm, Grevensvænge.

1579 blev han forlenet med Snegård.

Med Judith von Freese fik han 4 børn.

 

 

 

 

Tegning af Søren Abildgaard

 

 

Tekst: ”Hier revwet

Casper Paseliek auf Liddow

und Rennebecksholm Erbssen 1599”.

 

 

 

 

 

Paslick-våben