Näs gamle kirke, Skåne. Gravsten. Slægtstavler for Tage Ottesen Thott og Else Ulfstand

 

 

 

 Godov

Oldemor – MMM

Mette Godov

 

(Kaldes Hardenberg)

 

 Brostrup

Mormor – MM

Tale Hansdatter

Brostrup

Levede 1503

Oldefar – MMF

Hans Brostrup

Til Tommerup

Nævnt 1497

 Hak

Mor - M

Helle Nielsdatter

Hak

+1550

 Rønnow

Oldemor – MFM

Lene Eilersdatter

Rønnow 

 

 

 

Morfar – MF

Niels Hak

Til Hikkebjerg

Dræbt 1508

Oldefar – MFF

Mogens Hak

Til Hikkebjerg

Levede 1486

Kvinde

Else Holgersdatter

Ulfstand

+1573

 

 Lunge

Oldemor – FMM

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 

 Bille

Farmor – FM

Else Torbernsdatter

Bille

+1507

Oldefar – FMF

Torbern Bille

Til Allindemagle m.m.

+1465

 Ulfstand

Far – F

Holger Gregersen Ulfstand

Til Skabersø

+1542

 Due

Oldemor – FFM

Kirsten Jensdatter

(Due)

Enke 1471

 

 

Farfar – FF

Gregers Jepsen

Til Torup m.m.

Levede 1510

Oldefar – FFF

Store Jep Henriksen

Til Skabersø m.m.

Nævnt 1456

Gift med

 

 Rotfeld

Oldemor – MMM

Tale Eriksdatter

Rotfeld

 

 

 Tornekrands

Mormor – MM

Karen Christiensdatter

Tornekrands

Levede 1514

Oldefar – MMF

Christiern Mikkelsen

Til Kyø

Nævnt 1468

 Hollunger

Mor – M

Karen Tagesdatter

(Hollunger)

 Skalder

Oldemor – MFM

Bodil Mortensdatter

(Skalder)

 

 

Morfar – MF

Tage Henriksen

Til Bramme m.m.

Levede 1504

Oldefar – MFF

Henrik Andersen

I Jordbjerg

Nævnt 1419

Mand

Tage Ottesen Thott

Til Næs m.m.

+1562

 

 Grubbe

Oldemor – FMM

Else Grubbe

 

 Rosensparre

Farmor – FM

Karen Jepsdatter

(Rosensparre)

+1496

Oldefar – FMF

Jep Jensen

Til Skarhult

Nævnt 1441

 Thott

Far – F

Otte Andersen (Thott)

Til Næs

Nævnt 1523

 Panter

Oldemor – FFM

Ingeborg Andersdatter

(Panter)

+1406

Bror:

Erik Ottesen Thott

Til Næs

+1533

 

Farfar – FF

Anders Stigsen (Thott)

Til Næs

+1496

Oldefar – FFF

Stig Ågesen Thott

Til Næs

+1417

 

 

 

 

Näs gamle kirke, Skåne.

 

Gravsten over Tage Ottesen Thott og Else Ulfstand

 

 

Tage Ottesen Thott til Næs, Eriksholm og Sirkøbing var 1535 og 1539 Hofsinde.

1538 byggede han Eriksholm. 1542 var han rigsråd.

Han var 1547 sendebud til mødet i Varbjerg, 1554 i Elfsborg.

1559 blev han ridder. Samme år ombyggede han Näs.

Han var lensmand på Landskronam Bahus m.m.

Med Else Ulfstand fik han 7 børn.

 

 

Tage Ottesen Thott og Else Ulfstand. Nærbillede

 

 

Våben for Tage Ottesen Thott: Thott, Hollunger, Rosensparre,

Markmand, Skalder, Grubbe, Rotfeld.

Panter-våbenet for FFM ses ikke, men er erstattet

af Markmand. De øvrige er rigtige.

 

Våben for Else Ulfstand: Ulfstand, Hak, Bille, Brostrup, Due,

Lunge, Rønnow, Godov, altså rigtige.

 

 

 

 

Gravsten over Erik Ottesen Thott

 

 

Erik Ottesen Thott til Næs tjente Torberg Bille i Lund.

Han døde 19 år gammel i 1533.

 

 

 

Erik Ottesen Thott. Nærbillede

 

 

2 våben: Thott og Hollunger

 

 

 

 

 

 

Gravsten over Anders Stigsen Thott og Karen Rosensparre

 

 

Anders Stigsen (Thott) til Næs havde Grimmelstrup i len på livstid.

Han trættede flere gange om arv.

Han nævnes 1487 ved hyldningen af kong Hans.

Med Karen Rosensparre fik han 6 børn.

 

Om Karen Rosensparre var der et sagn om, at hun blev

bjergtagen og straffede Anders Stigsen (Thott) med blindhed,

så han ikke kunne se sin 2. hustru Ellen Brahe.

 

 

 

Anders Stigsen Thott og Karen Rosensparre

 

 

2 våben: Thott og Rosensparre

 

 

 

 

Anders Stigsen Thott og Karen Rosensparre. Nærbillede