Mygdal kirke, Vendsyssel. Gravsten. Slægtstavler for Christoffer Lunge og Karen Juel

 

 

 

 Rodsteen

Oldemor

Margrethe Nielsdatter

Rodsteen

 

 Rafvad

Mormor

Kirsten Enevoldsdatter

(Rafvad)

Levede 1525

Oldefar

Enevold Jensen

Til Alsted

Nævnt 1511

 Skram

Mor

Bege Pedersdatter

Skram

+1562

 Skram

Oldemor

Bege Andersdatter

Skram

Nævnt 1525

 

 

Morfar

Peder Skram

Til Skovgård m.m.

Nævnt 1512

Oldefar

Niels Skram

Til Stovgård

Nævnt 1494

Kvinde

Karen Jørgensdatter

Juel

+1556

 

 Skave

Oldemor

Hille Jepsdatter

Skave

Nævnt 1504

 

 Rosensparre

Farmor

Anne Evertsdatter

Rosensparre

 

Oldefar

Evert Truidsen (Rosensparre)

Til Nørregård

Levede 1496

 Juel

Far

Jørgen Hansen Juel

Til Brinke m.m.

+1546/58

 Vestenie

Oldemor

Karen Lauridsdatter

Vestenie

Levede 1477

 

 

Farfar

Hans Iversen Juel

Lensmand

+før 1515

Oldefar

Iver Juel

Til Øgelstrup m.m.

+1468

Gift med

 

 Banner

Oldemor

Karen Nielsdatter

(Banner)

Nævnt 1507

Mor: Johanne Panter +1477

 

 Lunge

Mormor

Anne Olufsdatter

Lunge

Oldefar

Oluf Olufsen Lunge

Af Odden

Nævnt 1484

 Friis

Mor

Anne Henriksdatter

Friis

+1542

  Krommer

Oldemor

Else Krommer

 

(Våben:  3 hjortevier)

 

 

Morfar

Henrik Friis

Til Stollinggård m.m.

Levede 1500

Oldefar

Jørgen Friis

Mand

Christoffer Lunge

Til Odden

+1565

 

 Kabel

Oldemor

Anne Nielsdatter

(Kabel)

Levede 1469

 

 Lunge

Farmor

Kirsten Tygesdatter

Lunge

Levede 1529

Oldefar

Tyge Lunge

Til Basnæs

+1460

 Lunge

Far

Ove Vincentsen Lunge

Til Tirsbæk m.m.

+1540

 Oxe

Oldemor

Christine Pedersdatter

(Oxe)

Nævnt 1503

 

 

Farfar

Vincents Iversen (Lunge)

Til Tirsbæk

Nævnt 1497

Oldefar

Iver Jensen

Til Tirsbæk

Nævnt 1462

 

 

 

 

Mygdal kirke, Vendsyssel.

 

Gravsten over Christoffer Lunge og Karen Juel

 

 

Christoffer Lunge til Odden var 1546 hofsinde. Han tjente

i Syvårskrigen (1563-70) under den jyske fane

og faldt 1565 ved Svarteraa.

Med Karen Juel fik han 4 børn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Christoffer Lunge og Karen Juel. Heraldik

 

 

 

Efter tegning af Søren Abildgaard ses flg. våben for

Christoffer Lunge: Lunge (Dyre), Friis (tern), Lunge,

Lunge, Banner, Oxe, Kabel, Panter.

 

Adelsårbogens Krommer er på stenen erstattet af

et Panter-våben for tipoldemoderen

Johanne Andersdatter (Panter) 1400-77.

 

Våben for Karen Juel: Juel, Skram, Rosensparre,

Rafvad, Vestenie, Skram, Rodsteen, Skave.

 

Der er fuld overensstemmelse med Adelsårbogen.

 

 

Tekst på stenen

 

VNDER THENE STEIN LEGER BEGRAVE ERLIGH

OCH WELBORDIG MAND CHRESTAFFER LVNGE TIIL

ODEN SOM BLEF SLAGEN I THEN SLAGH FOR

FALKENBERGH SOM STOD THEN 20 OCTOBRIS

AAR 1565. OG BLEF SIDEN HIEMFØRDT TIIL

HANS HOFVEDGARD ODEN OC BLEF HER

BEGRAVEN 1566 THEN 15. IANVARI. DESLIGESTE

LEGER HER OCSÅ HANS KIERRE HØSTRV ERLIG

OC WELBORDIGE FRWE KAREN IØRGENSDATHER

SOM DØDE AAR 1556 THEN 2. AVGVSTI. GVD

VNDE THENOM BODE EN EREFVLD VPSTANDELSE.