Møborg kirke, Ringkøbing Amt. Gravsten 1585. Slægtstavler for Jens Sehested og Anne Juel

 

 

 

 Løvenbalk

Oldemor

Marine Jensdatter

(Løvenbalk)

 

 Kaas

Mormor

Inger Jensdatter

Kaas

Levede 1473

Oldefar

Jens Kaas

Til Kaas

Levede 1429

 Bomøve

Mor

Marine Pedersdatter

Bomøve (Lange)

Levede 1515

 Bild

Oldemor

N.N. Strangesdatter

(Bild)

 

 

Morfar

Peder Nielsen Bomøve

Til Votborge

Nævnt 1457

Oldefar

Niels Pedersen

Af Lønne

+1440

Kvinde

Anne Maltesdatter

Juel

+1549

 

 

Oldemor

?

 

 Munk

Farmor

Ingeborg Pedersdatter

Munk (Tornekrands)

Oldefar

Peder Andersen Munk

Til Hedegård

Nævnt 1406

 Juel

Far

Malte Juel

Til Holmgård

+1508

 Skeel

Oldemor

N.N. Andersdatter

Skeel

 

 

Farfar

Jens Juel

I Møborg

Nævnt 1492

Oldefar

Palle Juel

Nævnt 1454

Gift 1547

 

 ?

Oldemor

N.N.

(Våben: Delt skjold.

5 gange tværdelt)

 

 Løvenbalk

Mormor

Sophie Jensdatter

(Løvenbalk)

Oldefar

Jens Nielsen (Løvenbalk)

Til Aunsbjerg m.m.

+1438

 Viffert

Mor

Anne Jonsdatter

Viffert

+før 1495

Vognsen

Oldemor

Christine Thomsdatter

Skram eller

Vognsen

 

 

Morfar

Jon Viffertsen

Til Torstedlund

+1493

Oldefar

Viffert Jonsen

Til Torstedlund

Levede 1430

Mand

Jens Thomesen Sehested

Til Vellingshøj m.m.

+1555

 

 

Oldemor

?

 

Vognsen

Farmor

Inger Thomasdatter

(Vognsen)

Levede 1493

Oldefar

Thomas Tordsen

Af Hørbylund

Nævnt 1443

 Sehested

Far

Thomes Thomesen (Sehested)

I Vellingshøj

Levede 1552

 

Oldemor

?

Søn:

Malte Jensen Sehested

Til Holmgård

1529-1592

 

Farfar

Thomas Jensen

Af Tofte

Nævnt 1511

Oldefar

Jens Nielsen

Nævnt 1481

 

 

 

 

 

Møborg kirke, Ringkøbing Amt.

 

 

Gravsten 1585 over Malte Juel og Marine Bomøve

 

         

 

Malte Juel til Holmgård var 1494 nærværende på Viborg retterting.

1503 fik han lovhævd på Holmgård og fik 1508 låsebrev

på et markskel mellem Flynder mark og Møborg.

Han og Marine Bomøve fik 2 døtre.

 

 

Jens Thomesen Sehested og Anne Juel

 

Jens Thomesen Sehested Til Vellingshøj, Holmgård, Højris

og Surkær sluttede sig 1523 til oprøret mod Christian 2.

1536 deltog han i Herredagen i København.

1537-50 var han landsdommer i Nørrejylland.

Han fik Gudum Kloster i pant for 1000 Dl.

Med Anne Juel fik han 2 sønner:

Enevold og Malte Jensen Sehested.

 

 

 

Våben på stenen. Øverst: Juel, Munk (stige), Bomøve (Lange), Kaas

for Malte Juel og Marine Bomøve.

 

Våben midtpå: Sehested, Viffert, Juel, Bomøve (Lange)

for Jens Thomesen Sehested og Anne Juel.

 

 

Stenen er 1589 bekostet af sønnen Malte Jensen Sehested

til Holmgård m.m. (1529-1592).

 

 

 

Af tegning af Søren Abildgaard er der flg. tekst på stenen:

 

HER LIGER BEGRAFVEN ER-

LIG OC WELBYRDIGE MAND

MALTHE JUL TIL HOLUMGAARD

SOM GUD HEDEN KALLED PAA

HOLUMGAARD ANNO 1508.

OC SAA HANS KIERRE HØSTRU

FRU MARINE SOM VAR PEDER

LANGIS DATTER AF WOTBORE

OG KALTE GUD HINDER PAA HO-

LUMGAARD AAR 15

 

 

HER LIGER BEGRAFVEN ERLIG OC

WELBYRDIGE MAND JENS

TAMESZEN, SOM BODE PAA HOL-

UMGAARD OC KALTE GUD HAN

NOM ANNO 1555 THEN 15 TH

NOVEMBER OC HANS KIERRE HØS

TRU FRU ANNE MALTHE JULS

DATTER SOM GUD OC HEDEN KALED

PAA HOLUMGAARD AAR 1519 DEN

              GUD GIFVE DEM ALLE EN

GLEDELIG OC ERREFULD OPSTANDELSE

OC LOD MALTHE JENSEN WDT.

HUGE OC BEKOSTE DENNE STIEN AAR 1589