Møborg kirke, Ringkøbing Amt. Gravsten. Slægtstavle for Claus Maltesen Sehested

 

Gift 1593 med

Anne Nielsdatter

Lykke

1568-1645

 

 

 Thott

Tipoldemor

Beate Iversdatter

(Thott)

+1487

 

 

 Trolle

Oldemor

Margrethe Arvidsdatter

Trolle

1475-1522

Tipoldefar

Arvid Trolle

Til Bergqvara

+1505

 

 Ulfstand

Mormor

Lisbeth Jensdatter

Ulfstand

+1540

 Rosensparre

Tipoldemor

Birgitte Jensdatter

(Rosensparre)

Levede 1486

 

 

 

Oldefar

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge

+1523

Tipoldefar

Holger Henriksen (Ulfstand)

Til Glimminge

+1485

 Bille

Mor

Sophie Clausdatter

Bille

1529-1587

 

 Stormvasa

Tipoldemor

Birgitte Christiernsd.

Stormvasa

Levede 1472

 

 

 Rønnow

Oldemor

Margrethe Clausdatter

Rønnow

+1490

Tipoldefar

Claus Rønnow

Til Hvidkilde

+1486

 

 

Morfar

Claus Bille

Til Allinde m.m.

1490-1558

  Lunge

Tipoldemor

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 

 

 

Oldefar

Steen Basse Bille

Til Allinde m.m.

1446-1520

Tipoldefar

Torbern Bille

Til Allindemagle m.m.

+1465

Navn

Claus Maltesen Sehested

Til Højris m.m.

1558-1612

 

 

 Kaas

Tipoldemor

Inger Jensdatter

Kaas

Nævnt 1462

 

 

 Bomøve

Oldemor

Marine Pedersdatter

Bomøve (Lange)

Levede 1515

Tipoldefar

Peder Nielsen Bomøve

Til Votborg

Nævnt 1457

 

 Juel

Farmor

Anne Maltesdatter

Juel

+1549

 Munk

Tipoldemor

Ingeborg Pedersdatter

Munk (Tornekrands)

 

 

 

Oldefar

Malte Juel

Til Holmgård

+1508

Tipoldefar

Jens Juel

I Møborg

Nævnt 1492

 Sehested

Far

Malte Jensen Sehested

Til Holmgård m.m.

1529-1592

 

 Løvenbalk

Tipoldemor

Sophie Jensdatter

(Løvenbalk)

 

 

 Viffert

Oldemor

Anne Jonsdatter

Viffert

+før 1495

Tipoldefar

Jon Viffertsen

Til Torstedlund

+1493

 

 

Farfar

Jens Thomesen Sehested

Til Vellinghøj m.m.

+1555

Vognsen

Tipoldemor

Inger Thomesdatter

Vognsen

Levede 1493

 

 

 

Oldefar

Thomes Thomesen

I Vellinghøj

Nævnt 1552

Tipoldefar

Thomas Jensen

Af Tofte

Nævnt 1511

 

 

 

 

 

Møborg kirke, Ringkøbing Amt. Gravsten. Slægtstavle for  Anne Lykke

 

Gift med 1593 med

Claus Maltesen Sehested

Til Højris

1558-1612

 

 

 Reberg

Tipoldemor

Kirsten Henriksdatter

Reberg

 

 

 Høeg

Oldemor

Karen Pedersdatter

Høeg (Banner)

Tipoldefar

Peder Høeg

Til Eskjær

Levede 1472

 

 Sparre

Mormor

Anna Mouridsdatter

Sparre

+1564

 Meinstorf

Tipoldemor

Elsof Henningsdatter

Meinstorf

Levede 1505

 

 

 

Oldefar

Mourids Jepsen Sparre

Til Svanholm

+1534

Tipoldefar

Jep Tullesen

I Skurup

Levede 1484

Gyldenstierne

Mor

Karen Mogensdatter

Gyldenstierne

Levede 1625

 

 Frille

Tipoldemor

Ermegård Eggertsdatter

Frille

+1504

 

 

 Bille

Oldemor

Karen Bentsdatter

Bille

+1510

Tipoldefar

Bent Bille

Til Søholm m.m.

1440-1494

 

 

Morfar

Mogens Gyldenstierne

Til Restrup m.m.

1481-1569

 Skinkel

Tipoldemor

Hilleborg Ottesdatter

Skinkel

+1494

 

 

 

Oldefar

Henrik Knudsen

Til Restrup m.m.

+1517

Tipoldefar

Knud Henriksen

Til Restrup

+1467

Navn

Anne Nielsdatter

Lykke

1568-1645

 

 

  Rosenkrantz

Tipoldemor

Bege Eriksdatter

Rosenkrantz

 

 

 Høg

Oldemor

Kirsten Boesdatter

Høg

Levede 1521

Tipoldefar

Bo Høg

Til Tanderup m.m.

+1484

 

 Krabbe

Farmor

Karen Nielsdatter

Krabbe

 Glob

Tipoldemor

Karen Mogensdatter

Glob

 

 

 

Oldefar

Niels Krabbe

Til Bustrup m.m.

Nævnt 1499

Tipoldefar

Morten Krabbe

Til Bustrup m.m.

+1483

 Lykke

Far

Niels Lykke

Til Torp m.m.

+1575

 

Gyldenstierne

Tipoldemor

Anne Knudsdatter

Gyldenstierne

+1531

 

 

 Bille

Oldemor

Maren Pedersdatter

Bille

+1528

Tipoldefar

Peder Bille

Til Svanholm m.m.

+1508

 

 

Farfar

Eiler Lykke

Til Torp

Levede 1576

 Bølle

Tipoldemor

Helvig Madsdatter

(Bølle)

 

 

 

Oldefar

Jakob Lykke

Til Skovsbo m.m.

+1541

Tipoldefar

Niels Lykke

Til Skovsbo

Levede 1484

 

 

 

 

 

Møborg kirke, Ringkøbing Amt.

 

Gravsten over Claus Maltesen Sehested og Anne Lykke

 

     

 

Claus Maltesen Sehested til Højris og Nøragergård

var 1595 statholder på Øsel.

Anne Lykke blev 1638 takseret til 1038 Td. Htk.

De fik 11 børn.

 

 

 

Claus Maltesen Sehested og Anne Lykke

 

 

 

 

 

Våben for Claus Maltesen Sehested og Anne Lykke

 

Claus Maltesen Sehested

 

 

Anne Lykke

 

  

 

 

Sehested, Bille

 

 

 

 Juel, Ulfstand

 

 

 

 

 Viffert. Rønnow

 

 

 

 

Bomøve (Lange), Trolle

 

 

 

 Vognsen, Lunge

 

 

 

 

 Munk, Rosensparre 

 

 

 

Løvenbalk, Stormvasa 

 

 

 

 Kaas, Thott

 

 

 

 

Lykke, Gyldenstierne

 

 

 

 Krabbe, Sparre

 

 

 

 

 Bille, Bille

 

 

 

 

Høg (vildsvin), Høg  

 

 

 

Bølle, Skinkel

 

 

 

 

 Glob (tern), Lykke 

 

 

 

 Frille, Tornekrans 

 

 

 

Barsebek, Stenfeld?

 

 

  

Våben for Claus Maltesen Sehested: Sehested, Bille, Juel, Ulfstand, Viffert,

Rønnow, Bomøve (Lange), Trolle, Vognsen (ørneklo), Lunge, Munk (stige),

Rosensparre, Løvenbalk, Stormvasa, Kaas (sparre), Thott.

 

De 16 våber er i overensstemmelse med Adelsårbogen

 

Våben for Anne Lykke: Lykke, Gyldenstierne, Krabbe, Sparre, Bille, Bille,

 Høg (vildsvin), Høg, Bølle, Skinkel, Glob (stige), Lykke, Frille,

Tornekrans (stige), Barsebek, Stenfeld?

 

Ved tipoldemødrene er kun Bølle, Skinkel og Frille i

overensstemmelse med Adelsårbogen, der har våben for

Høeg/Banner, Glob (ørn), Meinstorf, Gyldenstierne,

Rosenkrantz, Reberg.