Maribo Domkirke. Forsvundet epitafium 1576. Slægtstavle for Anne Gøye

 

Ugift

 

 

 Lunge

Tipoldemor – MMMM

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 

 

 Bille

Oldemor – MMM

Inger Torbernsdatter

Bille

+1507

Tipoldefar – MMMF

Torbern Bille

Til Allingemagle m.m.

+1465

 

 Oxe

Mormor – MM

Anne Johansdatter

Oxe

+før 1525

 Godov

Tipoldemor – MMFM

Mette Johansdatter

Godov

Enke 1465

 

 

 

Oldefar – MMF

Johan Oxe

Til Torsø

+1491

Tipoldefar – MMFF

Peder Oxe

Til Asserbo

Nævnt 1440

  Walkendorff

Mor – M

Karen Henningsdatter

Walkendorff

+1567

 

  Grubbe

Tipoldemor – MFMM

1) Christine Grubbe

2) Anne Nielsdatter

Grubbe

 

 

 Passow

Oldemor – MFM

Anne Andersdatter

Passow

Levede 1528

Tipoldefar – MFMF

Anders Jensen

I Tersløse

Nævnt 1474

 

 

Morfar – MF

Henning Walkendorff

Til Glorup

+1535

 Gøye

Tipoldemor – MFFM

Inger Axelsdatter

Gøye

 

 

 

Oldefar – MFF

Axel Walkendorff

Til Glorup

+1483

Tipoldefar – MFFF

Henning Walkendorff

Til Højbygård

Nævnt 1469

Navn

Anne Andersdatter

Gøye

1545-1576

 

 

 Godov

Tipoldemor – FMMM

Mette Madsdatter

Godov

 

 

 Brostrup

Oldemor – FMM

Tale Hansdatter

Brostrup

Levede 1503

Tipoldefar – FMMF

Hans Brostrup

Til Tommerup

Nævnt 1497

 

 Hak

Farmor – FM

Lene Nielsdatter

Hak

Enke 1550

 Rønnow

Tipoldemor – FMFM

 Lene Eilersdatter

Rønnow

 

 

 

Oldefar – FMF

Niels Hak

Til Hikkebjerg

+1508

Tipoldefar – FMFF

Mogens Hak

Til Hikkebjerg

Levede 1486

  Gøye

Far – F

Anders Gøye

Til Kjelstrup m.m.

+1559

 

Gyldenstierne

Tipoldemor – FFMM

Ellen Henriksdatter

Gyldenstierne

+1472

 

 

 Rønnow

Oldemor – FFM

Margrethe Corfitzdatter

Rønnow

Levede 1507

Tipoldefar – FFMF

Corfitz Rønnow

Til Fårevejle

+1494

 

 

Farfar – FF

Knud Gøye

Til Kjelstrup

Nævnt 1540

 Serlin

Tipoldemor – FFFM

N.N. Serlin

Eller

Sandberg

 

 

 

Oldefar – FFF

Anders Staverskov Gøye

Til Kjerstrup

+1498

Tipoldefar – FFFF

Henrik Gøye

Til Kjerstrup

Nævnt 1448

 

 

 

 

Maribo Domkirke. Forsvundet epitafium 1576.

 

Heraldik for Anne Gøye

 

 

Anne Gøye kom 1556 til Maribo kloster, hvor hun også er begravet.

 

Efter tegning af Søren Abildgaard var der disse våben på epitafiet:

Gøye, Hak, Rønnow, Brostrup,

(mangler: Serlin, Rønnow, Gyldenstierne, Godov).

 

Walkendorff; (Okse, Passow), Bille, Ulfeld, (Godov), Grubbe, Lunge.

 

Bortset fra de manglende våben er der et Ulfeld-våben, hvilke ifølge

Adelsårbogen burde have været et Gøye-våben.

Samme uoverensstemmelse er der i Århus i epitafiet over

søsteren Eline Gøye (1540-1626), gift med Laurids Udsen.

Det kan skyldes, at der er våben for Axel Walkendorffs (MFF)

1.hustru Margrethe Pallesdatter Ulfeld i stedet for

tipoldemoderen Inger Gøye (MFFM).

 

 

 

Epitafiets tekst efter Resens Altas 1677/1987

 

Denne tafle haver erlig og velbyrdig mand Mogens Giøe

til Bremmersvold ladet koste og sette hans sal. Søster

Jomfru Anne Gjøe til ære, som er fød paa Kiærstrup

Aar 1545 Feria Epiphan: og blef indgivet i Mariboe

Aar 1556 og indført af Hertug Magmo og Hertug Hans

udi Kong Christian 3. og Dronning Dorothes nærværelse.

Døde aar 1576 d. 12 januarii, saa hun med et erligt

og gudfrygtigt nafn og rygte overvant alle hendes u-venner.

Gud være hende naadig.