Maribo Domkirke. Gravsten 1571. Slægtstavler for Laurids Madsen Vasspyd og Inger Falster

 

 

 

 

Oldemor

Godik Pedersdatter

 

 

 Sparre

Mormor

Edele Tuesdatter

Sparre

Oldefar

Tue Tullesen

 

(Sparre i Skåne)

 Bing

Mor

Anne Andersdater

Bing

Levede 1535

 

Oldemor

?

 

 

Morfar

Anders Bing

Til Smedstrup

Nævnt 1481

Oldefar

Jon Bing

Til Smedstrup

Nævnt 1442

Kvinde

Inger Olufsdatter

Falster

Enke 1551

 

 Rantzau

Oldemor

N.N. Rantzau

eller Rønnow

 

 Daa

Farmor

Inger Christiernsdatter

Daa

 

Oldefar

Christiern Daa

Nævnt 1446

 Falster

Far

Oluf Falster

Til Korselitze

+1529

 Gøye

Oldemor

N.N. Olufsdatter

Gøye

 

 

 

Farfar

Peder Falster

Til Korselitze

Levede 1483

Oldefar

Laurids Falster

Til Korselitze

Nævnt 1421

Gift med

 

 Banner

Oldemor

Ingeborg Nielsdatter

Banner

 

 Rud

Mormor

Helvig Pedersdatter

Rud

Oldefar

Peder Rud

Til Vognserup

+1504

  Venstermand

Mor

Helle Mortensdatter

Venstermand

+1557

  Neb

Oldemor

Sidsel Neb

Eller Ny eller Mone

 

 

Morfar

Morten Venstermand

Til Stadager

1430-1500

Oldefar

Henning Venstermand

Til Stadager

Nævnt 1462

Mand

Laurids Madsen Vasspyd

Til Ålstrup m.m.

+1535

 

  Wohnsfleth

Oldemor

N.N. Wohnsfleth

 

 Fos

Farmor

Karen Ivensdatter

Fos

Nævnt 1483

Oldefar

Iven Fos

Til Ålstrup. Rigskansler

Nævnt 1439

  Vasspyd

Far

Mads Lauridsen (Vasspyd)

Til Ålstrup

Levede 1519

  Bang

Oldemor

N.N. Bang

Fra Lolland

 

 

Farfar

Lasse (Laurids) Jensen

Af Ålstrup

Nævnt 1463

Oldefar

Jens Vasspyd

 

 

 

 

 

Maribo Domkirke.

 

Gravsten 1571 over Laurids Madsen Vasspyd og Inger Falster

 

 

 

Laurids Madsen Vasspyd til Ålstrup og Rudbjerggård

var 1522 lensmand på Engelsborg og Sædinge birk.

1532 var han landsdommer på Lolland.

Med Inger Falster fik han 5 børn.

 

 

 

Tegning af Søren Abildgaard

 

 

Af de 6 våben på stenen er de 4 øverste

Vasspyd (tom), Falster, Venstermand, Bing

for Laurids Madsen Vasspyd og Inger Falster

De 2 nederste er for giveren Erik Grubbe og

hustru Anne Vasspyd

 

 

 

Tekst efter Resens Atlas 1677/1987

 

Her liger begraffen erlig og velbyrdig mand

Laurids Warsbye, som boede paa Aalstrup og var

landsdommer udi Falster og Lolland, døde 1535

Hans kiere hustrue, frue Inger Falster, og døde… 1505.

Og lod erlig og velbyrdig mand Erich Grubbe til Aalstrup

og hans hustru, frue Anne Warsbye bekoste

samme steen 1571.

 

 

Den meget slidte sten ligger i kirkens forhal.