Mariager kirke. Mindetavle. Slægtstavle for Matthias de Thestrup

 

Gift 1716 med

Cecilia Maria

Werchmester

1693-1771

 

 

Oldemor - MMM

 

 

Mormor – MM

?

 

Oldefar - MMF

 

Mule

Mor – M

Else Mule

+1697

 

 

Oldemor - MFM

 

 

Morfar – MF

?

 

Oldefar - MFF

Navn

Matthias de Thestrup

Landsdommer

1688-1793

Adelspatent 1749

 

 

Oldemor - FMM

 

 

Farmor – FM

?

 

Oldefar - FMF

 Thestrup

Far – F

Frands Olufsen Thestrup

Biskop I Ålborg

1653-1735

 

Oldemor – FFM

?

 

 

Farfar – FF

Oluf Rasmussen Thestrup

1613-1673

Oldefar – FFF

Rasmus Pedersen Thestrup

1588-1656

 

 

 

 

 

 

Mindetavle over Matthias de Thestrup og Cecilia Maria Werchmester

 

 

Matthias de Thestrup rejste i Tyskland, Frankrig, England og

Nederlandene efter studium i København.

1711 blev han rektor i Thisted og derefter i Ålborg. 1714 blev han magister.

1716 blev han landsdommer i Nørrejylland.

1726 købte han Mariager Kloster.

1733 blev han justitsråd, 1741 etatsråd.

1749 blev han optaget i Adelstanden.

 

 

 

 

Heraldik for Matthias de Thestrup