Mariager kirke. Gravsten. Slægtstavler for Lage Brok og Peder Lykke

 

Gift 1. gang med

Else Poulsdatter

Laxmand

Levede 1466

Gift 2. gang med

 Kirsten Pedersdatter

Høeg

+1542

 Thott

Oldemor – MMM

Kirsten Pedersdatter

(Thott)

 

 Munk

Mormor – MM

Anne Mogensdatter

Munk ”den hovmodige”

+1462

Oldefar – MMF

Mogens Munk

Til Boller

+1410 (Sollerup)

 Gyldenstierne

Mor – M

Ellen Henriksdatter

(Gyldenstierne)

+1472

 Vendelbo

Oldemor – MFM

Anne Christensdatter

Vendelbo

 

 

Morfar – MF

Gamle Henrik Knudsen

Til Restrup

+1456

Oldefar – MFF

Knud Nielsen

+1401

Mand

Lage Esgesen Brok

Til Estrup m.m.

+1505

 

 

?

Oldemor – FMM

Cecilie

 

 Panter

Farmor – FM

Ide Lagesdatter

Panter

Levede 1408

Oldefar – FMF

Lage Ovesen

Til Clausholm

+1386

 Brok

Far – F

Esge Jensen Brok

Til Essendrup

+1441 St.Jørgensbjerg

 Panter

Oldemor – FFM

N.N. Jensdatter

Panter

 

 

Farfar – FF

Jens Jensen Brok

Til Clausholm

Dræbt 1404

Oldefar – FFF

Jens Andersen (Brok)

Til Essendrup

+1408

 

 

 ?

Oldemor – MMM

?

 

 

 Bagge

Mormor – MM

Anne Jensdatter

(Bagge eller Seefeld)

Oldefar – MMF

Jens Bagge

Nævnt 1486

 Munk

Mor – M

Elne Jensdatter

(Munk)

Enke 1511

 Udsøn

Oldemor – MFM

Karen Jensdatter

(Udsøn)

 

 

Morfar – MF

Jens Madsen (Munk)

Til Visborg m.m.

+1501

Oldefar – MFF

Mads Jensen (Munk)

Til Visborg

Nævnt 1442

Mand

Peder Lykke

Til Fannerup m.m.

+1535

 

  Dosenrode

Oldemor – FMM

Ingeborg Follertsdatter

(Dosenrode)

 

 Bild

Farmor – FM

Johanne Nielsdatter

(Bild)

Levede 1464

Oldefar – FMF

Niels Strangesen

Til Norringtoft

+1424

 Lykke

Far – F

Hans Lykke

Til Havnø

Levede 1505

 Lykke

Oldemor – FFM

Birgitte Pedersdatter

Lykke

Gift 1. gang med

Karen Knudsdatter

Reventlow

Gift 2. gang med

 Kirsten Pedersdatter

Høeg

+1542

Farfar – FF

Peder Lykke

Til Stadsgård

1382-   Nævnt 1444

Oldefar – FFF

Erik Jensen

Til Stadsgård

Levede 1409

 

 

 

 

Mariager kirke. Gravsten. Slægtstavle for Kirsten Høeg

 

Gift 1. gang med

Lage Esgesen Brok

Til Estrup m.m.

+1505

Gift 2. gang med

Peder Lykke

Til Fannerup m.m.

+1535

 Lunge

Oldemor – MMM

Karen Jepsdatter

Lunge

 

 Grubbe

Mormor – MM

Karen/Helvig Pedersdatter

Grubbe

Oldefar – MMF

Peder Grubbe

Til Alslev

Nævnt 1458

 Reberg

Mor – M

Kirsten Henriksdatter

Reberg

Levede 1485

 ?

Oldemor – MFM

Dorothea N.N.

 

(Våben: Egern i blåt felt)

 

 

Morfar – MF

Henrik Reberg

I Stubbekøbing

Nævnt 1495

Oldefar – MFF

Henrik Reberg

Levede 1462

Navn

Kirsten Pedersdatter

Høeg

+1542

 

 Bild

Oldemor – FMM

N.N. Pedersdatter

Bild

Nævnt 1462

 

 Høg

Farmor – FM

Sophie Persdatter

Høg

Oldefar – FMF

Per Høg

Til Tanderup

Nævnt 1408

 Høeg

Far – F

Peder Høeg

Til Eskjær m.m.

+1485

 

Oldemor – FFM

Susanne

Enke 1406

 

 

Farfar – FF

Niels Eriksen (Banner)

Til Skarregård

Nævnt 1438

Oldefar – FFF

Erik Brune

Til Vinstrup m.m.

 

 

 

 

Gravsten over Kirsten Høeg

 

    

 

Kirsten Høeg var 1. gang gift med Lage Esgesen Brok til Estrup,

Bregenholm og Frøbjerg. Han havde et voldsomt sind og førte

1460-75 en fejde med slægten Rosenkrantz.

1486 dræbte han en anset borger i Randers.

Han var lensmand på Koldinghus og 1490 ridder.

De fik 3 børn.

 

2. gang var hun gift med Peder Lykke til Fannerup, Demstrup,

Nørlund, Kjærbygård, Hverringe og Barsebæk.

Han var 1510-13 høvedsmand på Varbjerg og Hagenskov.

1514 blev han ridder, 1516 rigsråd.

Han var 1522-23 en af hovedmændene i oprøret mod Christian 2.

1523-33 var han høvedsmand på Nyborg, 1533 på Ålborghus,

som han mistede til Skipper Clement.

De fik 5 børn.

 

Tegning af Søren Abildgaard

 

 

 

Nærbillede af Kirsten Høeg

 

 

 

 

 

Kirsten Høeg. Heraldik

 

 

 

 

 

Høeg                    Reberg

 

 

 

 

 

Grubbe                      Høg 

 

 

 

 

 

 

 

Brok            Munk/Krabbe

 

 

 

 

 

 

Bille                  Flemming

 

 

Våben på stenen. Venstre side: Høeg, Grubbe, Brok, Bille.

Højre side: Reberg, Høg, Munk/Krabbe, Flemming.

 

De 4 øverste: Høeg, Reberg, Grubbe, Høg er våben for Kirsten Høeg.

De 4 nederste er lidt uforklarlige, da de ikke kan relateres til de

2 ægtemænd, måske Brok og Munk til Lage Esgesen Brok.

Bille- og Flemming-våbnene er ikke i de 3 anetavler.