Mariager kirke. Gravsten. Slægtstavler for Otte Krumpen,

 

Drude Krummedige og Anne Lykke

 

 

 Reberg

Mormor

Kirsten Henriksdatter

Reberg

 Høeg

Mor

Kirsten Pedersdatter

Høeg (Banner)

+1542

Morfar

Peder Høeg

Til Eskjær

Levede 1472

Kvinde

Anne Pedersdatter

Lykke

Nævnt 1574

 Munk

Farmor

Elne Jensdatter

(Munk)

Enke 1511

 Lykke

Far

Peder Lykke

Til Fannerup m.m.

+1535

Farfar

Hans Lykke

Til Havnø m.m.

Levede 1505

 

Gift 2. gang 1557 med

 

 

 

 

 Rønnow

Mormor

Berete Eilersdatter

Rønnow

   Rosenkrants

Mor

Anne Styggesdatter

(Rosenkrantz)

Levede 1517

Morfar

Anders Nielsen Stygge

Til Hevringholm

+1478

Mand

Otte Krumpen

Til Skøtterup m.m.

1473-1569

  Saxstrup

Farmor

N.N. Saxstrup

Eller

Ketelhod

 Krumpen

Far

Jørgen Krumpen

Til Skøttrup

Nævnt 1497

Farfar

Peder Krumpen

Nævnt 1420

 

Gift 1. gang 1521 med

 

 

 

 

 Rønnow

Mormor

Ide Corfitzdatter

Rønnow

 Thott

Mor

Else Pedersdatter

(Thott)

Nævnt 1513

Morfar

Peder Nielsen (Thott)

Til Alnerup m.m.

Levede 1484

Kvinde

Drude Clausdatter

Krummedige

1493-1555

 Walkendorff

Farmor

Karen Henningsdatter

Walkendorff

Enke 1477

 Krummedige

Far

Claus Krummedige

Til Høiberg

+1500 (Ditmarsken)

Farfar

Erik Krummedige

 

 

 

 

 

Mariager kirke.

 

Gravsten over Otte Krumpen, Drude Krummedige og Anne Lykke

 

 

Otte Krumpen til Skøtterup, Trudsholm, Overgård og Høibygård var

lensmand på Ålholm, Helsingborg, Tranekær, Spøttrup og Hald.

1514 bar han kronen ved Christians 2s kroning i Stockholm.

1520 var han anfører for den danske hær og slog Sten Sture.

1523 sluttede han sig til Frederik 1, bar sværdet ved

dennes kroning og blev rigsråd.

1533 overgav han Tranekær til grev Christoffer og blev

ført som fange til Meklenborg.

Han fik med besvær Christian 3s tilgivelse,

men blev 1542 igen rigsråd, 1554 rigsmarsk.

Han døde 1569 som slægtens sidste mand.

Med Drude Krummedige fik han børn, der døde som små.

 

 

 

 

 

 

 

Tegning af Søren Abildgaard 

 

 

 

6 våben: Krummedige, Thott. Krumpen, Rosenkrantz. Lykke, Høeg.

 

 

 

 

Tavle for Krumpen-slægten