Mariager kirke. Gravsten. Slægtstavle for Gertrud Lykke

 

Ugift

 

 

 Barsebek

Tipoldemor

Cecilie Ludvigsdatter

Barsebek

Levede 1450

 

 

 Skinkel

Oldemor

Hilleborg Ottesdatter

Skinkel

+1494

Tipoldefar

Otte Skinkel

Til Iversnæs m.m.

+1449

 

Gyldenstierne

Mormor

Anne Knudsdatter

Gyldenstierne

+1531

 Munk

Tipoldemor

Anne Mogensdatter

Munk ”d. hovmodige”

+1462

 

 

 

Oldefar

Knud Henriksen (Gyldenstierne)

Til Restrup

+1467

Tipoldefar

Gamle Henrik Knudsen

Til Restrup

+1456

 Bille

Mor

Maren Pedersdatter

Bille

+1528

 

  Basse

Tipoldemor

Maren Tygesdatter

Basse

 

 

 Lunge

Oldemor

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

Tipoldefar

Ove Jakobsen Lunge

Til Nielstrup

Skifte 1458

 

 

Morfar

Peder Bille

Til Svanholm m.m.

+1508

 Galen

Tipoldemor

Inger Torbernsdatter

Galen

+før 1456

 

 

 

Oldefar

Torbern Bille

Til Allingemagle m.m.

+1465

Tipoldefar

Bent Jonsen Bille

Til Brorup

+1442

Navn

Gertrud Jakobsdatter

Lykke

+1600

 

 

 Kalf

Tipoldemor

?

 

 

 Rantzau

Oldemor

Susanne Eilersdatter

Rantzau

Tipoldefar

Eiler Rantzau

 

 Bølle

Farmor

Helvig Madsdatter

(Bølle)

 Daa

Tipoldemor

N.N. Daa

 

 

 

Oldefar

Mads Andersen (Bølle)

Af Grønderup

Nævnt 1463

Tipoldefar

Anders Eriksen

Væbner

Nævnt 1409

 Lykke

Far

Jakob Lykke

Til Skovsbo m.m.

+1541

 

 Hvide

Tipoldemor

Tove Andersdatter

(Hvide)

+1452

 

 

 Bild

Oldemor

Johanne Nielsdatter

(Bild)

Enke 1461

Tipoldefar

Niels Tuesen

Til Skovsbo

+1410 (Sollerup)

 

 

Farfar

Niels Lykke

Til Skovsbo

Levede 1484

 Lykke

Tipoldemor

Birgitte Pedersdatter

Lykke

Søster:

Sidsel Jakobsdatter

Lykke

+1582

Søster:

Hilleborg Jakobsdatter

Lykke

+1583

 

Oldefar

Peder Lykke

Til Stadsgård

1382- (1444)

Tipoldefar

Erik Jensen

Af Stadsgård

Levede 1409

 

 

 

 

Mariager kirke.

 

Gravsten over Gertrud Lykke

 

 

Gertrud Lykke boede 1567 i Mariager.

Hun skænkede kirken altertavle, prædikestol, kalk og disk.

Hun var datter af lensmand og rigsråd Jakob Lykke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegning af Søren Abildgaard. Heraldik

 

 

 

Grundet stenens struktur er det svært af se våbnene.

 

Men efter Søren Abildgaards tegning er der flg. våben:

Venstre side med de fædrene våben:

Lykke, Bølle, Rantzau, Present, Neb, Krumpen, Udsen, Kalf.

 

Kun 3 våben: Lykke, Bølle, Rantzau er i overensstemmelse

med Adelsårbogen.

De næste 4 våben: Present, Neb, Krumpen, Udsen

er uforklarlige ud fra Adelsårbogen.

Dens tomme felt er på stenen et Kalf-våben, hvilken

jo godt kan være rigtigt.

 

Højre side med de mødrende våben:

Bille, Gyldenstierne, Lunge, Skinkel, Basse, Barsebek, Galen, Munk.

Disse 8 våben er i overensstemmelse med Adelsårbogen.

 

 

  

 

Epitafium over Sidsel og Hilleborg Lykke

 

 

Sidsel Lykke var 1559 priorisse og 1562 abbedisse i Mariager Kloster.

Hilleborg Lykke blev abbedisse efter søsterens død.

De var døtre af lensmand og rigsråd Jakob Lykke.