Magleby kirke, Sjælland. Gravsten 1540. Slægtstavler for Pernille Krognos og Anne Lykke

 

 

 

 Grubbe

Oldemor

Helvig Pedersdatter

Grubbe

 

 Reberg

Mormor

Kirsten Henriksdatter

Reberg

Oldefar

Henrik Reberg

Nævnt 1495

 Høeg

Mor

Kirsten Pedersdatter

Høeg

+1542

 Høg

Oldemor

Sophie Pedersdatter

Høg

 

Gift 2. gang 1537 med

 

Morfar

Peder Høeg

Til Eskjær

Levede 1472

Oldefar

Niels Eriksen

Til Skaregård

Levede 1435

Kvinde

Anne Pedersdatter

Lykke

+1569

 

 Bagge

Oldemor

Anne Jensdatter

(Bagge

eller Seefeld)

 

 Munk

Farmor

Elne Jensdatter

(Munk)

Enke 1511

Oldefar

Jens Madsen

Til Visborg

+1501

 Lykke

Far

Peder Lykke

Til Fannerup

+1535

 Bild

Oldemor

Johanne Nielsdatter

(Bild)

Levede 1464

 

 

Farfar

Hans Lykke

Til Havnø

Levede 1505

Oldefar

Peder Lykke

Til Stadsgård

1382-1444

 

 

  Forstena

Oldemor

?

 

 Bielke

Mormor

Margrethe Turesdatter

Bielke

Oldefar

Ture Bielke

Svensk

 Gyldenstierne

Mor

Anne Mouridsdatter

Gyldenstierne

+1545

 Munk

Oldemor

Pernille Mogensdatter

Munk ”Den gode”

+1467

 

Gift 1. gang 1508 med

 

Morfar

Mourids Nielsen (Gyldenstierne)

til Ågård

+1504

Oldefar

Niels Pedersen

(Gyldenstierne)

Til Ågård

+1456

Kvinde

Pernille Olufsdatter

Krognos

+1533

 

 Spænde

Oldemor

Merete Jensdatter

+1456

(Våben: Et spænde)

 

 Brahe

Farmor

Barbara Thorkildsdatter

Brahe

Levede 1488

Oldefar

Thorkild Brahe

Til Rennenæs

Levede 1447

 Krognos

Far

Oluf Stigsen Krognos

Til Krapperup

+1507

 Thott

Oldemor

Ellen Axelsdatter

(Thott)

+1421

 

 

Farfar

Stig Olufsen (Krognos)

Til Krapperup

+1461

Oldefar

Oluf Stigsen ”den  Rige”

Af Raptagylt m.m.

+1426

 

 

 

 Magleby kirke, Sjælland. Gravsten 1540. Slægtstavle for Anders Bille

 

Gift 1. gang 1508 med

Pernille Krognos

+1533

 

 Limbek

Oldemor

Birte Timmesdatter

Limbek

Nævnt 1388

Gift 2. gang  1537 med

Anne Lykke

+1569

 Jul

Mormor

Anne Iversdatter

Jul

nævnt 1465

Oldefar

Iver Petersen Jul

Af Sønderjylland

Nævnt 1421

 Frille

Mor

Ermegård Eggertsdatter

Frille

+1504

 Alterna

Oldemor

Ermegård Eggertsdatter

(Alterna)

+1415

 

 

Morfar

Eggert Christiernsen Frille

Til Sandholt

+1470

Oldefar

Chrstiern Frellavsen

+1418

Mand

Anders Bille

Til Søholm

1477-1555

 

 Basse

Oldemor

Maren Tygesdatter

Basse

Til Basnæs

 

 Lunge

Farmor

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

Oldefar

Ove Jakobsen Lunge

Til Nielstrup

+1458

 Bille

Far

Bent Bille

Til Egede m.m.

1440-1494

 Galen

Oldemor

Inger Torbernsdatter

Galen

+før 1456

Bror:

Hans Bille

1470-1542

 

Farfar

Torbern Bille

Til Allingemagle

+1465

Oldefar

Bent Jonsen Bille

Til Brorup

+1442

 

 

 

 

Gravsten over Anders Bille, Pernille Krognos og Anne Lykke 

 

   

 

Anders Bille til Søholm var 1505-34 lensmand på Stege.

1508 var han fodermarsk. Han dræbte Niels Hak i kong

Hans´ nærvær og måtte betale en stor bod.

1514 var han rider, 1523 rigsråd.

Han støttede først Christian 2, men sluttede sig til Frederik 1.

1530-35 var han lensmand på Dalby Kloster.

1533 var han øverste befalingsmand på Sjælland,

men blev fanget af grev Christoffer, som han derefter

støttede og blev forlenet med Vordingborg.

1535 blev han fanget af Københavns borgere og ført til Mecklenborg.

1536 kom han tilbage og fik Christians 3´ s tilgivelse,

men mistede sin plads i rigsrådet og sine len.

1539 blev han dog høvedsmand på Sjælland og lensmand på

Dronningholm, 1540-45 på Stegehus og 1539 var han igen rigsråd.

Med Pernille Krognos fik han 16 børn, hvoraf 6 døde som små.

 

 

 

 

Anders Bille og Anne Lykke. Nærbillede

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Bille, Pernille Krognos og Anne Lykke. Heraldik

 

 

Efter tegning af Søren Abildgaard er der flg. våben for Anders Bille:

Bille, Frille, Lunge, Basse, Limbek, Grubbe, Alterna, Galen.

 

Der er 1 uoverensstemmelse med Aldelsårbogen, idet

Jul er erstattet af et Grubbe-våben.

Derudover er de 8 våben meget rodet opsat.

 

De 8 våben for Pernille Krognos er: Krognos, Gyldenstierne,

Brahe, Bielke, Thott, Munk (bjælke), Forstena, Ribbing.

 

Her er ”Spænde” erstattet af et Ribbing-våben.

 

De 8 våben for Anne Lykke: Lykke, Høeg, Munk (vinranke),

Reberg, Bild, Grubbe, Bagge, Høg (gamle).

 

Der er overensstemmelse med Adelsårbogen.

 

 

 

 

 Epitafium over Pernille Krognos