Lyngby kirke, Randers Amt. Gravsten. Slægtstavle for Tyge Sandberg

 

Gift 1. gang med

Kirsten Hansdatter

Stygge

Gift 2. gang 1573 med

Ellen Jørgensdatter

Rostrup

Levede 1618

 

 Present

Tipoldemor – MMMM

Anne Jensdatter

Present

Levede 1484

 

 

 Thott

Oldemor – MMM

Birgitte Olufsdatter

Thott

+1528

Tipoldefar – MMMF

Oluf Axelsen Thott

Til Vallø

+1464

 

  Rosenkrantz

Mormor – MM

Anne Nielsdatter

Rosenkrantz

+1550

Gyldenstierne

Tipoldemor – MMFM

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1477

 

 

 

Oldefar – MMF

Niels Eriksen (Rosenkrantz)

Til Bjørnholm m.m.

+1516

Tipoldefar – MMFF

Erik Ottesen

Til Bjørnholm m.m.

1427-1503

 Krabbe

Mor – M

Gertrud Tygesdatter

Krabbe

1519-1602

 

 Kabel

Tipoldemor – MFMM

Anna Nielsdatter

(Kabel)

Levede 1469

 

 

 Lunge

Oldemor – MFM

Lisbeth Tygesdatter

Lunge

Levede 1512

Tipoldefar – MFMF

Tyge Lunge

Til Basnæs

+1460

 

 

Morfar – MF

Tyge Krabbe

Til Bastrup m.m.

1474-1541

 Glob

Tipoldemor – MFFM

Karen Mogensdatter

Glob

Levede 1462

 

 

 

Oldefar – MFF

Mogens Krabbe

Til Bastrup

+1505

Tipoldefar – MFFF

Morten Krabbe

Til Bustrup m.m.

+1483

Navn

Tyge Sandberg

Til Isgård m.m.

+1587

 

 

  Krognos

Tipoldemor – FMMM

Abel Mattisdatter

 

 

  Rosenkrantz

Oldemor – FMM

Anne Timmesdatter

(Rosenkrantz)

Nævnt 1512

Tipoldefar – FMMF

Timme Nielsen

Til Engelsholm m.m.

+1457

 

 Sommer

Farmor – FM

Anne Olufsdatter

Sommer

Levede 1543

  Pig

Tipoldemor – FMFM

 Berete/Anne

Pig

 

 

 

Oldefar – FMF

Oluf Sommer

Til Gjennerup m.m.

+1492

Tipoldefar – FMFF

Christen Sommer

Til Gjennerup

Nævnt 1408

 Sandberg

Far – F

Anders Christiernsen Sandberg

Til Kvelstrup m.m.

+1567

 

 Present

Tipoldemor – FFMM

Anna Present

 

 

 Skinkel

Oldemor – FFM

Sophie Jørgensdatter

Skinkel

Tipoldefar – FFMF

Jørgen Skinkel

Til Egeskov

 

 

Farfar – FF

Christiern Andersen

Til Kvelstrup m.m.

+1523

 Stangeberg

Tipoldemor – FFFM

Mette Stangeberg

Eller

N.N. Sandberg

 

 

 

Oldefar – FFF

Anders Christiernsen

Til Egum

Levede 1505

Tipoldefar – FFFF

Christiern Andersen

Af Høirup

Nævnt 1438

 

 

 

 

Lyngby kirke, Randers Amt. Gravsten. Slægtstavle for Ellen Rostrup

 

Gift 1573 med

Tyge Sandberg

Til Isgård m.m.

+1587

 

 

Tipoldemor – MMMM

Anne Lauridsdatter

(Mus)

Skifte 1492

 

 

 Bjørn

Oldemor – MMM

Sophie Andersdatter

(Bjørn)

Tipoldefar – MMMF

Anders Jachimsen

Til Voergård

+1490

 

 Flemming

Mormor – MM

Karen Hermansdatter

Flemming

 Rantzau

Tipoldemor – MMFM

Karen Eilersdatter

(Rantzau)

Nævnt 1458

 

 

 

Oldefar – MMF

Herman Flemming

Til Knudstrup m.m.

+1509

Tipoldefar – MMFF

Joachim Flemming

Til Knudstrup

+1458

 Skeel

Mor – M

Margrethe Andersdatter

Skeel

+1568

 

  Kalf

Tipoldemor – MFMM

?

 

 

 Dan

Oldemor – MFM

Abel Lauridsdatter

Dan

Tipoldefar – MFMF

Laurids Dan

I Faddersbøl

Nævnt 1459

 

 

Morfar – MF

Anders Skeel

Til Hegnet m.m.

+1558

 Krag

Tipoldemor – MFFM

Kirsten Nielsdatter

Krag

 

 

 

 

Oldefar – MFF

Albrecht Skeel

Til Hegnet m.m.

Levede 1499

Tipoldefar – MFFF

Anders Skeel

Til Møgtved m.m.

+1459

Navn

Ellen Jørgensdatter

Rostrup

Levede 1618

 

 

 Banner

Tipoldemor – FMMM

Anne Nielsdatter

Banner

Nævnt 1494

 

 

 Skram

Oldemor – FMM

Ellen Pedersdatter

(Skram)

Tipoldefar – FMMF

Peder Skram

Til Voldbjerg m.m.

+1473

 

 Kaas

Farmor – FM

Ellen Nielsdatter

Kaas

Skifte 1518

 Løvenbalk

Tipoldemor – FMFM

Marine Jensdatter

(Løvenbalk)

 

 

 

 

Oldefar – FMF

Niels Kaas

Til Kaas m.m.

Levede 1471

Tipoldefar – FMFF

Jens Kaas

Til Kaas

Levede 1429

Far – F

Jørgen Rostrup

Til Sjelleskovgård

+1563

 

 Mus

Tipoldemor – FFMM

Thore Eriksdatter

Mus

 

 

 Hvas

Oldemor – FFM

Birgitte Lauridsdatter

Hvas

Nævnt 1463

Tipoldefar – FFMF

Laurids Hvas den yngre

Af Ormstrup

Skifte 1430

 

 

Farfar – FF

Laurids Rostrup

Til Sjelleskovgård

Nævnt 1495

 Vestenie

Tipoldemor – FFFM

Margrethe Vestenie

 

 

 

 

Oldefar – FFF

Hans Rostrup

Til Sjelleskovgård

Nævnt 1449

Tipoldefar – FFFF

Gotskalk Rostrup

Til Ristrup

 

 

 

 

Lyngby kirke. Gravsten over Tyge Sandberg og Ellen Rostrup

 

 

 

Tyge Sandberg til Isgård og Vedø.

Med Ellen Rostrup fik han 2 døtre.

 

 

 

Tyge Sandberg og Ellen Rostrup. Nærbillede

 

 

 

 

 

Tegning af Søren Abildgaard

 

 

 

Efter tegning af Søren Abildgaard er der flg. 16 våben for Tyge Sandberg:

Sandberg, Krabbe, Sommer, Rosenkrantz, Stangeberg, Lunge,

Rosenkrantz, Brahe, Skinkel, Gyldenstierne, Rønnow, Thott,

Pig, Krognos, Krognos, Present.

 

Der er 3 uoverensstemmelser med Adelsårbogen, der har

Glob (tern), Present og Kabel, hvor stenen har

Brahe, Rønnow (delt våben), Krognos.

 

De 16 våben for Ellen Rostrup: Rostrup, Skeel, Kaas, Flemming,

Hvas, Dan, Skram, Bjørn, Vestenie, Krag, Løvenbalk, Rantzau,

Mus, Kalf, Begere (3 bægre), Mus.

 

Adelsårbogen har et tomt felt ved MFMM, hvor stenen har

et Kalf-våben med en jomfru i fjederham.

Tipoldefaderen (FFFF) Gotskalk Rostrups forældre var

Gotskalk Radztorp og N.N. Jepsdatter (Begere), så denne

tiptipoldemors våben er kommet med i stedet for Banner.

Dan og Begere slægterne er ikke behandlet af Adelsårbogen.

 

 

  

 

Begere

 

   

 

Beger/Begere eller Bekere. Sjællandsk slægt.

 

 

 

 

 

Kisteplade for Tyge Sandberg

 

 

 

Våben: Sandberg, Krabbe.