Lund Domkirkemuseum. Gravsten. Slægtstavler for Holger Gregersen Ulfstand,

 

Anne Podebusk og Helle Hak

 

 

 Godov

Mormor

Mette Godov

 

(Kaldes Hardenberg)

 Brostrup

Mor

Tale Hansdatter

Brostrup

Levede 1503

Morfar

Hans Brostrup

Til Tommerup

Nævnt 1497

Kvinde

Helle Nielsdatter

Hak

+1550

 Rønnow

Farmor

Lene Eilersdatter

Rønnow

 Hak

Far

Niels Hak

Til Hikkebjerg

Dræbt 1508

Farfar

Mogens Hak

Til Hikkebjerg

Levede 1486

 

Gift 2. gang med

 

 

 

 

 Lunge

Mormor

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 Bille

Mor

Else Torbernsdatter

Bille

+1507

Morfar

Torbern Bille

Til Allingemagle m.m.

+1465

Mand

Holger Gregersen Ulfstand

Til Skabersø

+1542

 Due

Farmor

Kirsten Jensdatter

(Due)

Enke 1471

 Ulfstand

Far

Gregers Jepsen (Ulfstand)

Til Torup m.m.

Levede 1510

Farfar

Store Jep Henriksen

Til Skabersø m.m.

Nævnt 1456

 

Gift 1. gang 1520 med

 

 

 

 

 Gyldenastierne

Mormor

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1477

 Rosenkrantz

Mor

Vibeke Eriksdatter

Rosenkrantz

+1506

Morfar

Erik Ottesen (Rosenkrantz)

Til Bjørnholm

1427-1503

Kvinde

Anne Predbjørnsdatter

Podebusk

+1521

 Moltke

Farmor

Jytte Evertsdatter

Moltke

 Podebusk

Far

Predbjørn Podebusk

Til Vosborg m.m.

+1541

Farfar

Claus Podebusk

Til Vosborg

+1477

 

 

 

 

 

Gravsten over Holger Ulfstand, Anne Podebusk og Helle Hak

 

 

Holger Gregersen Ulfstand til Skabersø var 1516 hofsinde.

Han var 1522 høvedsmand på Varborg, 1519-43 på Laholm.

Han svor 1523 Christian 2 troskab,

men sluttede sig dog hurtigt til Frederik 1.

1523 var han ridder og rigsråd og flere gange sendebud

til den svenske kong Gustav.

Han var forlenet med Torne herred og Halmstad.

1536-42 var han landsdommer i Skåne.

1535 deltog han i Helsingsborgs undsætning

og 1542 i Dackefejden.

Med Anne Podebusk fik han 1 søn

og med Helle Hak 7 børn.

 

 

 

 Anne Podebusk, Holger Ulfstand og Helle Hak

 

 

Stenen er nu i arkaden på Domkyrkamuseet.

 

 

 

Tegning efter O. Berg

 

 

3 våben: Podebusk, Ulfstand, Hak