Lund Domkirke. Gravsten. Slægtstavler for Lave Brahe og Gørvel Sparre

 

Gift 1. gang 1532 med

Peder Nilsson Grip

Til Folnæs

1507-1533

 

  Bonde

Oldemor

Kristina Karlsdotter

Bonde

+1500

Gift 2. gang 1534 med

Truid Gregersen Ulfstand

Til Torup

1487-1545

 Gyllenstierna

Mormor

Gørvel Eriksdotter

Gyllenstierna

+ca. 1495

Oldefar

Erik Eriksson Gyllenstierna

Lagmand i Tiohävad

+1477

  Tre Rosor

Mor

Botild Knutsdottor

Tre Rosor

+før 1520

     Finde?

Oldemor

Magnhild Oddsdotter

(Finde)

 

 

Morfar

Knut Alfsson

Til Giske. Rigsråd

+1502

Oldefar

Alf Knutsson

Til Giske. Rigsråd

1420-1496

Kvinde

Gørvel Fadersdotter

Sparre

1517-1605

 

      Sture  

Oldemor

Katarina Karlsdotter

Sture

Nævnt 1454

 

 Oxenstierna

Farmor

Kristina Nilsdotter

Oxenstierna

Nævnt 1494

Oldefar

Nils Jönsson (Oxenstierna)

Høvedsmand. Rigsforstander

1394-1451

 

 Sparre

Far

Fader Nilsson Sparre

Til Hjulsta

Nævnt 1516

         Natt och Dag

Oldemor

Elin Nilsdotter

(Natt och Dag)

 

 

Farfar

Nils Fadersson

Til Hjulsta

Nævnt 1495

Oldefar

Fader Ulfsson

I Allbo. Rigsråd

Nævnt 1479

Gift 3. gang 1547 med

Gift 1547 med

 

 Krummedige

Oldemor

Lisbet Eriksdatter

Krummedige

 

 Laxmand

Mormor

Else Poulsdatter

Laxmand

Levede 1466

Oldefar

Poul Laxmand

Til Valden m.m.

Nævnt 1439

 Brok

Mor

Anne Lagesdatter

Brok

+1524

 Gyldenstierne

Oldemor

Ellen Henriksdatter

(Gyldenstierne)

+1472

 

 

Morfar

Lage Esgesen Brok

Til Estrup m.m.

Levede 1503

Oldefar

Esge Jensen Brok

Til Essndrup

+1441

Mand

Lave Brahe

Til Krogholm m.m.

1500-1567

 

 Kabel

Oldemor

Anne Nielsdatter

Kabel

Levede 1469

 

 Lunge

Farmor

Maren Tygesdatter

Lunge

Levede 1520

Oldefar

Tyge Lunge

Til Basnæs

+1460

 Brahe

Far

Axel Brahe

Til Krogholm m.m.

1480-1551

 Thott

Oldemor

Berete Bondesdatter

Thott

 

 

Farfar

Axel Brahe

Til Krogholm

+1487

Oldefar

Peder Brahe

Til Vidsköfle

Nævnt 1441

 

 

 

Lund Domkirke.

 

Gravsten over Lave Brahe og Gørvel Sparre

 

 

Lave Brahe til Krogholm og Vidsköfle var 1532-39 hofsinde. Han var forlenet med

Gjelstrup, Fultofte, Geglinge, Froste Herred, Vefre og Høgby.

1539 var han fodermarsk.

1563 var han anfører for den skånske, sjællandske og fynske adel.

1564-65 var han krigskommissær (Den nordiske syvårskrig 1563-70).

1564 fik han gods på Fyn som erstatning for tabt svensk.

 Med Gørvel Sparre fik han ingen børn.

 

 

 

 

Lave Brahe og Gørvel Sparre. Nærbillede

 

 

 

 

Lave Brahe og Gørvel Sparre

 

 

 

 

Tegning af Ole Berg. Heraldik

 

 

1) Brahe

 

2) Brok 

 

3) Lunge

 

 

4) Laxmand 

 

5) Thott

 

 

6) Gyldenstierne 

 

7) Kabel

 

8) Krummedige

 

 

1) Sparre

 

2) Tre Roser 

 

3) Oxenstierna

 

 

4) Gyllenstjerna

 

5) ? (Natt och Dag)

 

 

6) Finde 

 

7) Sture

 

8) Bonde

 

 

 

De 8 våben for Lave Brahe er i

overensstemmelse med Adelsårbogen.

 

Af de 8 våben for Gørvel Sparre ligner det 5´ ikke

Natt och Dag . Finde-våbenet er ukendt.

 

Ukendte våben

 

     

 

 

 

 

Epitafium over Lave Brahe og Gørvel Sparre

 

 

Våben for Lave Brahe: Brahe Brok, Lunge, Laxmand.

 

Våben for Gørvel Sparre: Sparre, 3 Rosor, Oxenstierna, Gyllenstierne.

 

 

 

 

Portræt af Lave Brahe og Gørvel Sparre