Lund Domkirke. Forsvunden gravsten. Slægtstavle for Oluf Stigsen (Krognos)

 

Gift 1. gang med

Anne

Gift 3. gang med

Hille Bjørnsdatter

(Bjørn)

 Folkunga

Oldemor – MMM

Ingrid Magnusdatter

Af Folkunga-ætten?

+før 1396

 

 Puke

Mormor – MM

Cathrine Eriksdatter

(Puke)

+1417/31

Oldefar – MMF

Erik Kettilsson (Puke)

Rigsmarsk

+1396

 Krognos

Mor – M

Cathrine Axelsdatter

(Krognos)

+1421

 

?

Oldemor – MFM

Margrethe

 

 

Morfar – MF

Axel Kjeldsen (Krognos)

+1409

Oldefar – MFF

Kjeld Axelsen

Ridder

Nævnt 1350

Kvinde

Ellen Axelsdatter

Thott

+1421

 

 Uldsax

Oldemor – FMM

Ingeborg Saxesdatter

(Uldsax)

+1397

 

 Grubbe

Farmor – FM

Juliane Pedersdatter

Grubbe

Nævnt 1376

Oldefar – FMF

Peder Grubbe

Til Ordrup

Levede 1378

 Thott

Far – F

Axel Pedersen (Thott)

Til Herlev m.m.

+1447

  Wirtenberg

Oldemor – FFM

Christence Pedersdatter

Wirtenberg

1318-

 

 

Farfar – FF

Peder Axelsen

Til Herlev m.m.

+1376

Oldefar – FFF

Axel Ågesen

Til Herlev

Nævnt 1343

Gift 2. gang med

 

 

?

Oldemor – MMM

N.N. Andersdatter

Af Alnerup

 

 Panter

Mormor – MM

Sophie Pedersdatter

(Panter)

Nævnt 1389

Oldefar – MMF

Peder Lauridsen

Høvedsmand

Nævnt 1360

 Godov

Mor – M

Eva Olufsdatter

(Godov)

 

?

Oldemor – MFM

?

 

 

Morfar – MF

Oluf Pedersen (Godov)

Af Nytorp

Nævnt 1385

Oldefar – MFF

Peder

Mand

Oluf Stigsen (Krognos)

”Den rige”

Til Raptagylt m.m.

+1426

 

 Lunge

Oldemor – FMM

N.N. Lunge

 

 Løvenbalk

Farmor – FM

Regitze Christoffersdatter

Løvenbalk

 

Oldefar – FMF

Christoffer 2

1276-1332

 Krognos

Far – F

Stig Pedersen (Krognos)

Til Bollerup

Levede 1412

 

?

Oldemor – FFM

Sophie

 

 

Farfar – FF

Peder Stigsen (Krognos)

Til Krabberup

Levede 1365

Oldefar – FFF

Stig Pedersen

Til Togæthorp

+1353

 

 

 

 

Forsvunden gravsten over Oluf Stigsen (Krognos)

 

Tegning af Ole Berg

 

    

 

Oluf Stigsen (Krognos) ”den rige” var 1417 ridder.

Han beseglede 1419 forbundet med kongen af Polen

og 1423 forbundet med de vendiske stæder.

Han fik med sine hustruer 5 børn.

 

Stig Pedersen (Krognos) beseglede 1387

dronning Margrethes hylding.

1390 var han ridder, 1398 rigsråd.

1401 købte han Bollerup.

Med Eva Godov fik han 2 børn.

 

Peder Stigsen (Krognos) til Krabberup

levede 1365.

Han var gift med Regitze Løvenbalk,

der var uægte datter af Christoffer 2.

De fik 4 sønner.

 

 

3 alliancevåben:

Kronos – Thott

Kronos – Godov

Kronos – Løvenbalk

 

 

 

Tekst på stenen

 

Stigotus petri, miles cum patentibus suis,

qui fundavit istud altare in honore sancti

martini episcope, obit….