Lund Domkirkemuseum. Gravsten. Slægtstavler for Vincents Lunge og Anne Skram

 

Forlovet 2. gang med

Christen Skram

 

 Gyldenstierne

Oldemor – MMM

Anne Knudsdatter

Gyldenstierne

+1531

Gift 1580 med

Christen Munk

Til Gjessinggård

+1612

 Bille

Mormor – MM

Karen Pedersdatter

Bille

Levede 1511

Oldefar – MMF

Peder Bille

Til Svanholm m.m.

+1508

 Løvenbalk

Mor – M

Maren Lauridsdatter

(Løvenbalk)

 

 Udsøn

Oldemor – MFM

Else Svendsdatter

(Udsøn)

+1482

 

 

Morfar – MF

Laurids Mogensen (Løvenbalk)

Til Tjele

+1500

Oldefar – MFF

Mogens Jensen

Til Bjerskov

+1441

Kvinde

Anne Eriksdatter

Skram (Fasti)

1540-1612

 

 Munk

Oldemor – FMM

Johanne Nielsdatter

(Munk)

 

 

 Gyrstinge

Farmor – FM

Anne Olufsdatter

(Gyrstinge)

Nævnt 1533

Oldefar – FMF

Oluf Mortensen

Til Kragerup m.m.

Levede 1511

 Skram

Far – F

Erik Skram (Fasti)

Til Hastrup

+1568

 Skram

Oldemor – FFM

Ellen Pedersdatter

Skram

Levede 1487

 

 

Farfar – FF

Peder Skram

Til Voldbjerg

Levede 1539

Oldefar – FFF

Erik Christiernsen (Fasti)

Til Voldbjerg

Levede 1487

Forlovet med

 

 Krumstrup

Oldemor – MMM

Kirsten Clausdatter

Krumstrup

+1518

 

 Urne

Mormor – MM

Alhed Jørgensdatter

Urne

+1544

Oldefar – MMF

Jørgen Urne

Til Brolykke m.m.

+1480

 Rosengård

Mor – M

Karen Tetzdatter

Rosengård

+1555

  Tordsen

Oldemor – MFM

N.N.

 

(Våben: 2 krydslagte horn)

 

 

Morfar – MF

Tetz Jensen Rosengård

Til Farum

+1519

Oldefar – MFF

Jens Tetzsen Rosengård

Af Kværkeby

+1485

Mand

Vincents Lunge (Dyre)

Til Asserstrup

+1557

 

 Kabel

Oldemor – FMM

Anne Nielsdatter

(Kabel)

Levede 1469

 

 Lunge

Farmor – FM

Kirsten Tygesdatter

Lunge

Levede 1529

Oldefar – FMF

Tyge Lunge

Til Basnæs

+1460

 Lunge

Far – F

Niels Vincentsen Lunge

Til Asserstrup

1485-1552

 Oxe

Oldemor – FFM

Christine Pedersdatter

(Oxe)

Nævnt 1503

 

 

Farfar – FF

Vincents Iversen (Lunge)

Til Tirsbæk

Nævnt 1497

Oldefar – FFF

Iver Jensen (Dyre)

Til Tirsbæk

Nævnt 1467

 

 

 

Lund Domkirkemuseum.

 

Forsvunden gravsten over Vincents Lunge

 

 

 

Vincents Lunge til Asserstrup var 1548 hofsinde.

Han var lensmand på Kalundborg, Selsø,

Ebeltoft, Krogen og Lundegård (1511-57).

Han var forlovet med Anne Skram (Fasti),

der 1580 blev gift med Christen Munk.

 

 

Efter tegning af Ole Berg var der 4 våben:

Lunge (Dyre), Rosengård øverst.

Skram (Fasti), Løvenbalk.