Lund Domkirke. Forsvunden gravsten. Slægtstavle for Holger Tønnesen Viffert

 

Forlovet med

Anna Knudsdatter

Gyldenstierne

1544-1595

 

 

 Kabel

Tipoldemor – MMMM

Anne Nielsdatter

Kabel

Levede 1469

 

 

 Lunge

Oldemor – MMM

Maren Tygesdatter

Lunge

Levede 1520

Tipoldefar – MMMF

Tyge Lunge

Til Basnæs

+1460

 

 Brahe

Mormor – MM

Holger Axelsdatter

(Brahe)

+1495

 Thott

Tipoldemor – MMFM

Berete Bondesdatter

Thott

+1485

 

 

 

Oldefar – MMF

Axel Brahe

Til Krogholm m.m.

+1487

Tipoldefar – MMFF

Peder Brahe

Til Vidsköfle

Nævnt 1441

 Ulfstand

Mor – M

Christence Jensdatter

(Ulfstand)

+1544

 

 Bille

Tipoldemor – MFMM

Mæritslef Jakobsdatter

(Bille)

Levede 1473

 

 

 Rosensparre

Oldemor – MFM

Birgitte Jensdatter

(Rosensparre)

Levede 1486

Tipoldefar- MFMF

Jens Jepsen

I Skarholt

+1460

 

 

Morfar – MF

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge

+1523

 Due

Tipoldemor – MFFM

Kirsten Due

Eller Glob

 

 

 

Oldefar – MFF

Holger Henriksen (Ulfstand)

Til Glimminge

+1485

Tipoldefar – MFFF

Henrik Gertsen (Ulfstand)

Til Glimminge

Levede 1439

Navn

Holger Tønnesen Viffert

Til Næs

+1564

 

 

 Knob

Tipoldemor – FMMM

Sidsel Folmersdatter

Knob (Rigstrup)

 

 

 Urne

Oldemor – FMM

Margrethe Jørgensdatter

Urne

Levede 1505

Tipoldefar – FMMF

”Store” Jørgen Urne

Til Brolykke m.m.

+1480

 

 Reventlow

Farmor – FM

Kirsten Knudsdatter

(Reventlow)

Til Brolykke

 Moltke

Tipoldemor - FMFM

Alhed Evertsdatter

Moltke

 

 

 

Oldefar – FMF

Knud Joachimsen

Til Søbo

Nævnt 1489

Tipoldefar – FMFF

Joachim Henriksen

Til Søbo m.m.

+1460

 Viffert

Far – F

Tønne Tønnesen (Viffert)

Til Brolykke

+1536

 

 Siggem

Tipoldemor – FFMM

Margrethe Henriksd.

Siggem

Nævnt 1413

 

 

 Rønnow

Oldemor – FFM

Lene Tønnesdatter

(Rønnow)

+1490

Tipoldefar – FFMF

Tønne Rønnow

Høvedsmand

+1422

 

 

Farfar – FF

Tønne Palnesen (Viffert)

Høvedsmand

Levede 1532

 Urup

Tipoldemor – FFFM

?

 

 

 

Oldefar – FFF

Palne Jonsen (Viffert)

Nævnt 1445

 

Tipoldefar – FFFF

Jon Viffertsen

Af Torstedlund

Nævnt 1419

 

 

 

Forsvunden gravsten over Holger Tønnesen Viffert

 

        

 

Holger Tønnesen Viffert til Næs (Lindenborg) og Brolykke

var 1549-50 hofsinde. 1558-59 var han staldmester.

Han blev 1559 skudt gennem armen i Ditmarskenkrigen.

Han var forlenet med Katsløse, Bursø og Bøvling.

Han var forlovet med Anne Gyldenstierne, der siden blev

gift med broderen Corfitz Tønnesen Viffert, død 1592.

Deres gravsten ses i Blenstrup kirke, Ålborg Amt.

 

 

Efter tegning af Ole Berg var kun 5 af

de 16 våben synlige:

Viffert, Ulfstand, Brahe, Thott, Bille?