Lund Domkirke. Prædikestol 1592 af Johannes Ganssog

 

Heraldik for de 10 navngivne givere

 

 

 

 

 

 

Våben

 

 

Våben ved og på prædikestolen

 

Navn

 Urne

Lage Urne til Beltebjerg

1535-1623

Lensmand på Elleholm

 

 Maccabæus

Christian Maccabæus

1541-1598

Kannik m.m. i Lund

 Dresselberg

Anders Dresselberg

1543-1613

Landsdommer på Sjælland

 Huitfeldt

Arild Huitfeldt

1546-1609

Rigskansler 1586-1609

 Ramel

Henrik Ramel

1550-1610

Rigsråd 1596

 Dresselberg

Vilhelm Dresselberg

Død 1620

Lensmand i Lund

 Brahe

Peder Brahe

Død 1610

Lensmand på Sølvitsborg

 Urne

Lage Urne til Sellebjerg

Død 1629

Kannik i Lund 1586

 Grubbe

Sivert Grubbe

1566-1636

Øverste sekretær

 Dresselberg

Peder Dresselberg

Død 1595

Vikar i Lund