Lund Domkirke. Gravsten. Slægtstavler for Truid Gregersen Ulfstand,

 

Ide Brok og Gørvel Sparre (svensk)

 

Hun gift 3. gang 1547 med

Lave Brahe

Til Krogholm m.m.

1500-1567

 Gyllenstierna

Mormor

Görvel Eriksdotter

(Gyllenstierna)

+ca. 1495

 Tre Rosor

Mor

Botild Knutsdotter

(Tre Rosor)

+før 1520

Morfar

Knut Alfsson (Tre Rosor)

Til Gisle. Rigsråd

+1502

Kvinde

Gørvel Fadersdotter

Sparre

1517-1605

 Oxenstierna

Farmor

Kristina Nilsdotter

Oxenstierna

Nævnt 1494

 Sparre

Far

Fader Nilsson Sparre

Til Hjulsta m.m.

Nævnt 1516

Farfar

Nils Fadersson

Til Hjulsta

Nævnt 1495

 

Gift 2. gang med

 

 

 

 

 Lunge

Mormor

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 Bille

Mor

Else Torbernsdatter

Bille

+1507

Morfar

Torbern Bille

Til Allindemagle m.m.

+1465

Mand

Truid Gregersen Ulfstand

Til Torup

1487-1545

  Due

Farmor

Kirsten Jensdatter

(Due)

Enke 1471

 Ulfstand

Far

Gregers Jepsen (Ulfstand)

Til Torup m.m.

Levede 1510

Farfar

Store Jep Henriksen

Til Skabersø m.m.

Nævnt 1456

 

Gift 1. gang med

 

 

 

 

 Reberg

Mormor

Kirsten Henriksdatter

Reberg

 Høeg

Mor

Kirsten Pedersdatter

Høeg

+1542

Morfar

Peder Høeg

Til Eskjær

Levede 1472

Kvinde

Ide Lagesdatter

Brok

+1532

 Gyldenstierne

Farmor

Ellen Henriksdatter

(Gyldenstierne)

+1472

 Brok

Far

Lage Esgesen Brok

Til Estrup m.m.

+1506

Farfar

Esge Jensen Brok

Til Essendrup

+1441

 

 

  

Lund Domkirke.

 

Gravsten over Truid Gregersen Ulfstand,

 

Ide Brok og Gørvel Sparre (svensk)

 

 

Truid Gregersen Ulfstand til Torup var 1522-35 høvedsmand på Varberg.

1523 svor han Chrisrian 2 troskal, men sluttede sig snart til Frederik 1.

1523 var han rigsråd, 1524 ridder.

1528 og 1529 var han sendebud i Sverige, igen i 1533.

1534 var han fange i Malmø og måtte slutte sig til grev Christopher.

1535 mistede han Varberg og hustru og børn blev fanget.

1537 og 1539 blev han sendt til Norge.

Med Ide Brok fik han 9 børn, hvoraf 2 døde som små.

Med Gørvel Sparre fik han 1 søn.

 

 

 

 

Af de 6 våben, der er på stenen, kan jeg kun

genkende Sparre-våbenet nederst til venstre.

 

Øverst: 2 våben for Ide Brok: Brok og Høeg.

I midten: 2 våben for Truid Ulfstand: Ulfstand og Bille.

Nederst: 2 våben for Gørvel Sparre: Sparre og Tre Rosor.

 

 

I kirken ses også en figursten over Gørvel Sparre og hendes

3. mand: Lave Brahe til Krogholm m.m. 1500-1567