Lund Domkirkemuseum. Gravsten. Slægtstavle for Ove Brahe

 

Gift 1578 med

Karen Tagesdatter

Thott

+1617

 

 

 Rosenkrantz

Tipoldemor – MMMM

Kirstine Eriksdatter

(Rosenkrantz)

+1509

 

 

 Rud

Oldemor – MMM

Anne Jørgensdatter

Rud

+1533

Tipoldefar – MMMF

Jørgen Rud

Til Vedby

+1505

 

 Krummedige

Mormor – MM

Sophie Henriksdatter

Krummedige

1500-1539

 Hak

Tipoldemor – MMFM

Karen Andersdatter

(Hak)

 

 

 

Oldefar – MMF

Henrik Hartvigsen Krummedige

Til Valden

1500-1530

Tipoldefar – MMFF

Hartvig Krummedige

Lensmand

Nævnt 1480

 Bille

Mor – M

Anne Esgesdatter

Bille

+1566

 

 Skinkel

Tipoldemor – MFMM

Hilleborg Ottesdatter

Skinkel

+1494

 

 

Gyldenstierne

Oldemor – MFM

Anne Knudsdatter

Gyldenstierne

+1531

Tipoldefar – MFMF

Knud Henriksen Gyldenstierne

Til Restrup

+1467

 

 

Morfar – MF

Esge Bille

Til Svanholm

1482-1552

 Lunge

Tipoldemor – MFFM

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 

 

 

Oldefar – MFF

Peder Bille

Til Svanholm

+1508

Tipoldefar – MFFF

Torbern bille

Til Allingemagle m.m.

+1465

Navn

Ove Brahe

Til Tundbyholm m.m.

1550-1587

 

 

 Krummedige

Tipoldemor – FMMM

Lisbet Eriksdatter

Krummedige

 

 

 Laxmand

Oldemor – FMM

Else Poulsdatter

Laxmand

Levede 1466

Tipoldefar – FMMF

Poul Laxmand

Til Valen m.m.

Nævnt 1439

 

 Brok

Farmor – FM

Anne Lagesdatter

Brok

+1524

Gyldenstierne

Tipoldemor – FMFM

Ellen Henriksdatter

(Gyldenstierne)

+1472

 

 

 

Oldefar – FMF

Lage Esgesen Brok

Til Estrup m.m.

+1503

Tipoldefar – FMFF

Esge Jensen Brok

Til Essendrup

+1441

 Brahe

Far – F

Jens Brahe

Til Vittskövle m.m.

+1560

 

 Kabel

Tipoldemor – FFMM

Anne Nielsdatter

Kabel

Levede 1469

 

 

 Lunge

Oldemor – FFM

Maren Tygesdatter

Lunge

Levede 1520

Tipoldefar – FFMF

Tyge Lunge

Til Basnæs

+1460

 

 

Farfar – FF

Axel Brahe

Til Krogholm m.m.

1480-1551

 Thott

Tipoldemor – FFFM

Berete Bondesdatter

Thott

 

 

 

Oldefar – FFF

Axel Brahe

Til Krogholm m.m.

+1487

Tipoldefar – FFFF

Peder Brahe

Til Vidsköfle

Nævnt 1441

 

 

Lund Domkirkemuseum. Gravsten. Slægtstavle for Karen Thott

 

Gift 1578 med

Ove Brahe

Til Tundbyholm m.m.

1550-1587

 

 

 Godov

Tipoldemor – MMMM

N.N. Madsdatter

Godov

(Mette Hardenberg)

 

 

 Brostrup

Oldemor – MMM

Tale Hansdatter

Brostrup

Levede 1503

Tipoldefar – MMMF

Hans Brostrup

Til tommerup

Nævnt 1497

 

 Hak

Mormor – MM

Helle Nielsdatter

Hak

+1550

 Rønnow

Tipoldemor – MMFM

Lene Eilersdatter

Rønnow

 

 

 

Oldefar – MMF

Niels Hak

Til Hikkebjerg

Dræbt 1508

Tipoldefar – MMFF

Mogens Hak

Til Hikkebjerg

Levede 1486

 Ulfstand

Mor – M

Else Holgersdatter

Ulfstand

+1573

 

 Lunge

Tipoldemor – MFMM

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 

 

 Bille

Oldemor – MFM

Else Torbernsdatter

Bille

Tipoldefar – MFMF

Torbern Bille

Til Allingemagle m.m.

+1465

 

 

Morfar – MF

Holger Gregersen Ulfstand

Til Skabersø

+1542

 Due

Tipoldemor – MFFM

Kirsten Jensdatter

(Due)

Enke 1471

 

 

 

Oldefar – MFF

Gregers Jepsen Ulfstand

Til Torup m.m.

Levede 1510

Tipoldefar – MFFF

Store Jep Henriksen

Til Skabersø m.m.

Nævnt 1456

Navn

Karen Tagesdatter

Thott

+1617

 

 

 Rotfeld

Tipoldemor – FMMM

Tale Eriksdatter

Rotfeld

 

 

 

 Tornekrands

Oldemor – FMM

Karen Christensdatter

(Tornekrands)

Levede 1514

Tipoldefar – FMMF

Christiern Mikkelsen

Til Kyø

Nævnt 1468

 

 Hollunger

Farmor – FM

Karen Tagesdatter

(Hollunger)

 Skalder

Tipoldemor – FMFM

Bodil Mortensdatter

Skalder

 

 

 

Oldefar – FMF

Tage Henriksen

Til Bramme m.m.

Levede 1504

Tipoldefar – FMFF

Henrik Andersen

I Jordbjerg

Nævnt 1419

 Thott

Far – F

Tage Ottesen Thott

Til Næs m.m.

+1562

 

 Grubbe

Tipoldemor – FFMM

Else Grubbe

 

(Kan ikke verificeres)

 

 

 Rosensparre

Oldemor – FFM

Karen Jepsdatter

 (Rosensparre)

Tipoldefar – FFMF

Jep Jensen

Til skarholt

Nævnt 1441

 

 

Farfar – FF

Otte Andersen (Thott)

Til Næs

Nævnt 1520

 Markmand

Tipoldemor – FFFM

Anne Eilersdatter

Markmand

(Kan ikke verificeres)

 

 

 

Oldefar – FFF

Anders Stigsen (Thott)

Til Næs

+1496

Tipoldefar – FFFF

Stig Ågesen (Thott)

Til Næs

+1417

 

 

 

 

Gravsten over Ove Brahe og Karen Thott

 

      

 

Ove Brahe til Trundbyholm og Löberöd.

Han og Karen Thott fik ingen børn.

 

 

 

Ove Brahe og Karen Thott. Nærbillede

 

 

 

 

 

Gravsten over Ove Brahe og Karen Thott

 

 

 

 

 

Ove Brahe og Karen Thott. Heraldik

 

 

 

Efter tegning af O. Berg har der været 32 våben på stenen.

16 våben for Ove Brahe: Brahe, Bille, Brok, Krummedige øverst.

Venstre Side: Lunge, Gyldenstierne, Laxmand, Rud,

Thott, Lunge, Gyldenstierne, Thott,

Kabel, Skinkel, Krummedige, Rosenkrantz.

 

Eneste uoverensstemmelse med Adelsårbogen er Thott,

hvor den har Hak. (De 2 våben kan dog ligne hinanden).

 

16 våben for Karen Thott: Thott, Ulfstand, Hollunger, Hak øverst.

Højre side: Rosensparre, Bille, Tornekrands, Brostrup, Markmand,

Due (fugl), Skalder, Lunge, Grubbe, Rønnow, Rotfeld?, Godov.

 

Adelsårbogen mener, at FFFF Stig Ågesen Thott var gift med

Ingeborg Andersdatter Panter +1406.

Stenen har dog haft et Markmand-våben for Anne Markmand.

 

 

Stenen er nu i Domkyrkamuseet.