Lund Domkirkemuseum. Gravsten. Slægtstavler for Jakob Sested og Lene Viffert

 

Gift 1. gang med

Basse Christoffersen

+før 1560

Gift 3. gang med

Claus von Ungern

Til Käsel

+1577

 Lunge

Oldemor – MMM

Maren Tygesdatter

Lunge

Levede 1520

 

 Brahe

Mormor – MM

Holger Axelsdatter

(Brahe)

+1495

Oldefar – MMF

Axel Brahe

Til Krogholm m.m.

+1487

 Ulfstand

Mor – M

Christence Jensdatter

(Ulfstand)

+1544

 Rosensparre

Oldemor – MFM

Birgitte Jensdatter

(Rosensparre)

Levede 1486

 

 

Morfar – MF

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge

+1523

Oldefar – MFF

Holger Henriksen (Ulfstand)

Til Glimminge

+1485

Kvinde

Lene Tønnesdatter

Viffert

+1579

 

 Urne

Oldemor – FMM

Margrethe Jørgensdatter

Urne

Levede 1505

 

 Reventlow

Farmor – FM

Kirsten Knudsdatter

(Reventlow)

Til Brolykke

Oldefar – FMF

Knud Joachimsen

Til Søbo

Nævnt 1489

 Viffert

Far – F

Tønne Tønnesen Viffert

Til Brolykke

+1536

 Rønnow

Oldemor – FFM

Lene Tønnesdatter

(Rønnow)

+1490

 

 

Farfar – FF

Tønne Palnesen (Viffert)

Høvedsmand

Levede 1532

Oldefar – FFF

Palne Jonsen (Viffert)

Nævnt 1445

 

Gift 2. gang med

Gift med

 

 

?

Oldemor – MMM

Ida

 

 

 Skinkel

Mormor – MM

Beke Skinkel

Nævnt 1481

Oldefar – MMF

Volf Skinkel

 Hagen

Mor – M

Ida vam Hagen

 

(Kan ikke verificeres)

 Porsfeld

Oldemor – MFM

Margrethe Porsfeld

 

 

Morfar – MF

Joachim vam Hagen

Nævnt 1459

Oldefar – MFF

Henneke vam Hagen

Nævnt 1432

 

Mand

Jakob Sested

Til Østergård

+1564

 

 

Oldemor – FMM

 

 

Farmor – FM

?

 

Oldefar – FMF

 Sested

Far – F

Brun Otto Helriksen Sested

Til Stenbarge

+1564

 Breide

Oldemor – FFM

N.N. Hartvigsdatter

Breide

 

 

Farfar – FF

Helrik Sested

Til Swartstrom

Nævnt 1475

Oldefar – FFF

Otto Sested

Til Maslev

+1469

 

  

 

 

Gravsten over Jakob Sested og Lene Viffert

 

 

Jakob Sested til Østergård var 1549 hofsinde,

1553 staldmester.

Han fik Havelsegård på livstid og fik lensbrev på

Byerne Strø og Skævinge og var 1558 forlenet med Kregome.

Han og Lene Viffert fik ingen børn.

 

 

 

Tekst på stenen

 

Her ligge erlig oc welbyrdig mand Jacob

Sestedt, Brund Ottis søn til Röt, som døde i Lund

den 10 dag Fefr MDLIIII med sin kere hustru,

erlig oc welbyrdig fru, fru Lene Wefferdt,

som christeligen hedensofuede udi Herren paa

Dalby closter den XIII Aprilis a.o. MDLXXIX.

Gud gifve dennom bade en salig opstandelse

paa dommedag. Amen

 

 

 

 

Stenen er så slidt, at ingen våben kan ses.

Den er nu i gården på Domkyrkamuseet.