Lund Domkirke. Gravsten. Slægtstavler for Anne Lindenov og Anne Krabbe

 

Gift 1. gang 1560 med

 

 Rønnow

Oldemor – MMM

Ide Corfitzdatter

Rønnow

 

 Thott

Mormor – MM

Else Pedersdatter

(Thott)

+1550

Oldefar – MMF

Peder Nielsen (Thott)

Til Alnerup

Levede 1484

 Lange

Mor – M

Margrethe Thomesdatter

Lange

+1554

  Rosenkrantz

Oldemor – MFM

Anne Nielsdatter

(Rosenkrantz)

1443-1535

 

 

Morfar – MF

Thomes Nielsen (Lange)

Til Lydum

+1521

Oldefar – MFF

Niels Gundesen

Til Lydum m.m.

+1511

Kvinde

Anne Andersdatter

Lindenov

+1564

 

 Skram

Oldemor – FMM

Kirsten Nielsdatter

Skram

 

  Rosenkrantz

Farmor – FM

Berete Eriksdatter

(Rosenkrantz)

+1537

Oldefar – FMF

Erik Styggesen (Rosenkrantz)

Til Mattrup

+1535

 Lindenov

Far – F

Anders Hansen Lindenov

Til Fovslet n.n.

+1562

 Emmiksen

Oldemor – FFM

Margrethe Emmikesdatter

(Emmiksen)

Levede 1477

 

 

Farfar – FF

Hans Johansen (Lindenov)

Til Fovslet

+1536

Oldefar – FFF

Johan Johansen

Til Fovslet

Nævnt 1460

Gift 2. gang med

 

 Thott

Oldemor – MMM

Birgitte Olufsdatter

Thott

+1527

 

 Rosenkrantz

Mormor – MM

Mette Nielsdatter

Rosenkrantz

+1533

Oldefar – MMF

Niels Eriksen (Rosenkrantz)

Til Bjørnholm

+1516

 Banner

Mor – M

Magdalene Eriksdatter

Banner

+1597

 Gøye

Oldemor – MFM

Karen Steensdatter

Gøye

Enke 1527

 

 

Morfar – MF

Erik Eriksen Banner

Til Asdal m.m.

1484-1554

Oldefar – MFF

Erik Andersen (Banner)

Til Asdal m.m.

+1483

Kvinde

Anne Iversdatter

Krabbe

+1625

 

 Skram

Oldemor – FMM

Ellen Pedersdatter

Skram

 

 Skram

Farmor – FM

Ingerd Eriksdatter

Skram (Fasti)

Oldefar – FMF

Erik Christiernsen (Skram)

Til Voldbjerg

Levede 1487

 Krabbe

Far – F

Iver Krabbe

Til Østergård m.m.

+1561

Glob

Oldemor – FFM

Karen Mogensdatter

Glob

Levede 1462

 

 

Farfar – FF

Glob Krabbe

Til Nissum

Nævnt 1535

Oldefar – FFF

Mette Nielsdatter

Rosenkrantz

+1533

 

 

 

 

 

 Lund Domkirke. Gravsten. Slægtstavle for Axel Tønnesen Viffert

 

Gift 1. gang 1560 med

Anne Andersdatter

Lindenov

+1564

Gift 2. gang med

Anne Iversdatter

Krabbe

+1625

 Lunge

Oldemor – MMM

Maren Tygesdatter

Lunge

Levede 1520

 

 Brahe

Mormor – MM

Holger Axelsdatter

(Brahe)

+1495

Oldefar – MMF

Axel Brahe

Til Krogholm m.m.

+1487

 Ulfstand

Mor – M

Christence Jensdatter

(Ulfstand)

+1544

 Rosensparre

Oldemor – MFM

Birgitte Jensdatter

(Rosensparre)

Levede 1486

 

 

Morfar – MF

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge

+1523

Oldefar – MFF

Holger Henriksen (Ulfstand)

Til Glimminge

+1485

Navn

Axel Tønnesen Viffert

Til Axelvold m.m.

+1580

 

 Urne

Oldemor – FMM

Margrethe Jørgensdatter

Urne

Levede 1505

 

 Reventlow

Farmor – FM

Kirsten Knudsdatter

(Reventlow)

Til Brolykke

Oldefar – FMF

Knud Joachimsen

Til Søbo

Nævnt 1489

 Viffert

Far – F

Tønne Tønnesen (Viffert)

Til Brolykke

+1536

 Rønnow

Oldemor – FFM

Lene Tønnesdatter

(Rønnow)

+1490

 

 

Farfar – FF

Tønne Palnesen (Viffert)

Høvedsmand

Levede 1532

Oldefar – FFF

Palne Jonsen (Viffert)

Nævnt 1445

 

 

 

 

 

Lund Domkirke.

 

Gravsten over Axel Tønnesen Viffert,

 

Anne Lindenov og Anne Krabbe

 

 

Axel Tønnesen Viffert til Axelvold og Møllerup var

1558-59 hofsinde og kongens kammertjener.

1563-64 var han skånsk proviantmester og

ritmester over den skånske fane.

1565 var han oberst. 1574 var han rigsråd.

Han var forlenet med Strø og Ønnestad len,

Landskrona, Svaløf, Riberhus, Nyborg, Ålborg og Malmø.

Med Anne Lindenov fik han 4 børn, hvoraf 3 piger overlevede.

Med Anne Krabbe fik han 4 børn, der alle døde som små.

 

 

 

 

Axel Tønnesen Viffert, Anne Lindenov og Anne Krabbe

 

 

Stenen er så slidt, at ingen våben kan bestemmes.