Lund Domkirke. Gravsten. Slægtstavler for Claus Podebusk og Anne Krognos

 

 

 

 Kyrning

Oldemor

Inger Kyrningsdatter

(Kyrning)

 

 Bielke

Mormor

Margrethe Turesdatter

(Bielke)

+1507

Oldefar

Ture Turesen (Bielke)

+1488

  Gyldenstierne

Mor

Anne Mouridsdatter

Gyldenstierne

+1545

  Munk

Oldemor

Pernille Mogensdatter

Munk ”Den gode”

+før 1467

 

 

Morfar

Mourids Nielsen Gyldenstierne

Til Ågård

+1505

Oldefar

Niels Pedersen

(Gyldenstierne)

Til Ågård

+1456

Kvinde

Anne Olufsdatter

Krognos

1497-1572/73

 

 Forstena

Oldemor

Magdalene Jensdatter

”Domasse” Forstena

 

 Brahe

Farmor

Barbara Torkildsdatter

Brahe

Levede 1488

Oldefar

Thorkild Brahe

Til Rendenæs

Levede 1444

  Krognos

Far

Oluf Stigsen Krognos

Til Krapperup

+1507

  Thott

Oldemor

Ellen Axelsdatter

(Thott)

+1421

 

 

Farfar

Stig Olufsen Krognos

Til Krapperup

+1469

Oldefar

Oluf Stigsen ”Den rige”

+1426

Gift med

 

 Munk

Oldemor

Anne Mogensdatter

Munk ”den hovmodige”

+1462

 

 Gyldenstierne

Mormor

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1477

Oldefar

Gamle Henrik Knudsen Gyldenstierne

Til Restrup

+1456

  Rosenkrantz

Mor

Vibeke Eriksdatter

Rosenkrantz

+1506

  Krognos

Oldemor

Else Holgersdatter

Krognos

1380-1470

 

 

Morfar

Erik Ottesen (Rosenkrantz)

Til Bjørnholm

1427-1503

Oldefar

Otte Nielsen (Rosenkrantz)

Til Bjørnholm

1395-1477

Mand

Claus Podebusk

Til Kjørup m.m.

+1540

 

  Vendelbo

Oldemor

Ingeborg Christiernsdatter

Vendelbo

Nævnt 1453

 

 Moltke

Farmor

Jytte Evertsdatter

Moltke

Oldefar

Evert Moltke

Af Bavelse

+1454

  Podebusk

Far

Predbjørn Podebusk

Til Vosborg m.m.

+1541

  Bugge

Oldemor

Helle Brostrup

 

(Våben for Elene Bugge)

 

 

Farfar

Claus Podebusk

Vil Vosborg

+1477

Oldefar

Pritberg van Podebusk

Til Egholm

Nævnt 1425

 

 

 

Gravsten i Lund Domkirke over Claus Podebusk og Anne Krognos

 

 

Claus Podebusk til Kjørup og Krapperup sluttede sig 1523 til Frederik I (1523-1533).

Han var forlenet med Kullen, Sirekøping, Rinds og Han herreder.

1526 blev han ridder.

På Herredagen 1533 sluttede han sig til det katolske parti

og blev i 1534 holdt fangen i 7 uger af Malmø´s borgere.

Han døde 1540.

Med Anne Olufsdatter Krognos fik han 9 børn.

 

 

 

 

Claus Podebusk og Anne Krognos. Nærbillede

 

 

 

 

 

 

Claus Podebusk og Anne Krognos

 

 

 

 

 

Claus Podebusk og Anne Krognos. Heraldik 

 

 

 

        2) Rosenkrantz                        1) Krognos

 

        1) Podebusk                            2) Gyldenstierne

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3) Moltke

 

 

4) Gyldenstierne 

 

5) Bugge

 

 

6) Krognos

 

 

7) Vendelbo

 

 

8) Munk

  

 

 

 

 

 

 

 

3) Brahe

 

 

4) Bielke 

 

5) Thott

 

 

6) Munk

 

 

7) Forstena

 

 

8) Kyrning

 

 

Oldefaderen Pritbern van Podebusk var gift 2 gange.  1. gang med Helle Brostrup og

2. gang med Ingeborg Vendelbo efter Adelsårbogen. Stenen har et Bugge-våben.

 

 

Litteratur: Bertil A. Frosell: Claus Podebusks og Anne Krognos´  våbenanetavler

I Heraldisk Tidsskrift nr. 82, 2000