Lidemark kirke, Sjælland. Gravsten. Slægtstavler for Claus Rosengård og Margrethe Skave

 

Søster:

Else Skave

Sten i Holtug

 

 Stormvasa

Oldemor

Birgitte Christiernsdatter

Stormvasa

Levede 1472

Datter:

Alhed Clausdatter

Rosengård

 Rønnow

Mormor

Margrethe Clausdatter

Rønnow

+1490

Oldefar

Claus Rønnow

Til Hvidkilde

+1486

 Bille

Mor

Elline Steensdatter

Bille

+1559

 Lunge

Oldemor

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 

 

Morfar

Steen Basse Bille

Til Allinde

1446-1520

Oldefar

Torbern Bille

Til Allindemagle

+1465

Kvinde

Margrethe Mouridsdatter

Skave

+1593

 

 Gøye

Oldemor

Inger Axelsdatter

Gøye

 

 Walkendorff

Farmor

Øllegård Henningsdatter

Walkendorff

Oldefar

Henning Walkendorff

Til Højbygård

Nævnt 1469

 Skave

Far

Mourids Skave

Til Eskildstrup

+1532

 Snekken

Oldemor

Dorte Herlufsdatter

(Snekken)

+1435

 

 

Farfar

Herluf Skave

Til Eskildstrup

Nævnt 1505

Oldefar

Niels Jensen Skave

Til Eskildstrup

+1452

 

 

 Sehested

Oldemor

N.N. Sehested

 

 Krumpstrup

Mormor

Kirsten Clausdatter

Krumpstrup

+1518

Oldefar

Claus Krumpstrup

 Urne

Mor

Alhed Jørgensdatter

Urne

+1544

 Serlin

Oldemor

Alhed Breide

eller Serlin

 

 

Morfar

”Store” Jørgen Urne

Til Brolykke

+1480

Oldefar

Lage Nielsen Urne

Til Hørby

Nævnt 1412

Mand

Claus Rosengård

Til Tågerød

+1470

 

 

Oldemor

?

 

  Tordsen

Farmor

N.N. Tordsen

 

(Våben: 2 krydslagte horn)

Oldefar

?

 Rosengård

Far

Tetz Jensen (Rosengård)

Til Farum

+1519

 Qvitzow

Oldemor

Thale Jensdatter

Qvitzow

Levede 1421

 

 

Farfar

Jens Tetzsen

Til Farum

Nævnt 1490

Oldefar

Tetz Rosengård

I Kværkeby

+1420

 

 

Lidemark kirke, Sjælland. Gravsten. Slægtstavler for Hartvig Høcken og Alhed Rosengård

 

 

 

 Rønnow

Oldemor

Margrethe Clausdatter

Rønnow

+1490

 

 Bille

Mormor

Elline Steensdatter

Bille

+1559

Oldefar

Steen Basse Bille

Til Allinde

1446-1520

 Skave

Mor

Margrethe Mouridsdatter

Skave

+1593

 Walkendorff

Oldemor

Øllegård Henningsdatter

Walkendorff

 

 

Morfar

Mourids Skave

Til Eskildstrup

+1532

Oldefar

Herluf Skave

Til Eskildstrup

Nævnt 1505

Kvinde

Alhed Clausdatter

Rosengård

Levede 1607

 

 Krumpstrup

Oldemor

Kirsten Clausdatter

Krumpstrup

+1518

 

 Urne

Farmor

Alhed Jørgensdatter

Urne

+1544

Oldefar

”Store” Jørgen Urne

Til Brolykke

+1480

 Rosengård

Far

Claus Rosengård

Til Tågerød

+1470

  Tordsen

Oldemor

N.N. Tordsen

 

(Våben: 2 krydslagte horn)

 

 

Farfar

Tetz Jensen (Rosengård)

Til Farum

+1519

Oldefar

Jens Tetzsen

Til Farum

Nævnt 1490

Gift før 1574

 

 

Oldemor

 

 

 

    ?

Mormor

?

Oldefar

 Meinstorp

Mor

Drude  Meinstorp

 

Oldemor

 

 

Morfar

N.N. Meinstorp

 

Oldefar

Mand

Hartvig Høcken

Til Tågerød

+1595

 

 

Oldemor

 

 Höcken

Farmor

N.N. Höcken

Oldefar

 Höcken

Far

Jasper Høcken

Til Melsgård

Nævnt 1531

 

Oldemor

 

 

Farfar

Joachim Høcken

Nævnt 1469

 

Oldefar

Hans Høcken

 

 

  

 

 

Gravsten i Lidemark kirke over

 

Hartvig Høcken, Alhed Rosengård og

 

svigermoderen Margrethe Skave 

 

       

 

Hartvig Høcken var 1554 hofjunker  hos dronningen.

1563 tjente han under hoffanen med 9 heste.

Under Syvårskrigen  (1568) førte han svenske fanger til Hvidøre.

 Han havde et hus i København og blev opfordret

 til at yde et bidrag til Nikolai kirkes tårn.

Han deltog 1588 i Frederik 2s begravelse.

Han siges at have lade en præst skyde, fordi

denne havde foreholdt ham hans syndige levned.

 Han døde  barnløs.

 

 

 

 

Margrethe Skave, Hartvig Høcken og Alhed Rosengård

 

 

 

 

  

 

Heraldik for Margrethe Skave, Hartvig Høcken og Alhed Rosengård

 

Tegning af Søren Abildgaard

 

 

 

Margrethe Skave +1593

 

 

Hartvig Høcken +1595

 

Alhed

Rosengård

 

 

1) Skave 

 

 

2) Bille

 

 

3) Walken-

dorff

 

4) Rønnow 

 

 

5) Snekken

 

 

6) Lunge

 

 

7) Gøye

 

 

8) Storm-

vasa

 

 

 

1) Høcken 

 

 

2) Meinstorp 

 

 

3) Høcken

 

 

4)  ?

 

 

1) Rosen-

gård 

 

3) Urne

 

 

2) Skave

 

 

4) Bille

 

 

 

 

 

 

 

Venstre side. Våben for Margrethe Skave.

De 8 våben er i overensstemmelse med Adelsårbogen.

 

Højre side. 4 våben for Hartvig Høcken.

4 våben for Alhed Rosengård: Rosengård, Urne, Skave, Bille.