Lem kirke, Randers Amt. Alter m.m. Slægtstavler for Esge Brok og Christense Viffert

 

 

 

 Rosenkrantz

Oldemor – MMM

Mette Nielsdatter

Rosenkrantz

+1533

 

 Banner

Mormor – MM

Magdalene Eriksdatter

Banner

+1597

Oldefar – MMF

Erik Eriksen Banner

Til Asdal m.m.

1484-1554

 Krabbe

Mor – M

Anne Iversdatter

Krabbe

+1625

 Skram

Oldemor – MFM

Ingerd Christiernsdatter

Skram (Fasti)

 

 

Morfar – MF

Iver Krabbe

Til Østergård m.m.

+1561

Oldefar – MFF

Glob Krabbe

Til Nissum m.m.

Nævnt 1543

Kvinde

Christence Axelsdatter

Viffert

1561-1624

 

 Brahe

Oldemor – FMM

Holger Axelsdatter

(Brahe)

+1495

 

 Ulfstand

Farmor – FM

Christience Jensdatter

Ulfstand

+1544

Oldefar – FMF

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge m.m.

+1523

  Viffert

Far – F

Axel Tønnesen Viffert

Til Axelvold

+1580

 Reventlow

Oldemor – FFM

Kirsten Knudsdatter

(Reventlow)

 

 

Farfar – FF

Tønne Tønnesen

Til Brolykke

+1536

Oldefar – FFF

Tønne Palnesen

Høvedsmand

Levede 1532

Gift 1589 med

 

 

 Rud

Oldemor – MMM

Anne Jørgensdatter

Rud

+1533

 

 Krummedige

Mormor – MM

Sophie Henriksdatter

Krummedige

1500-1539

Oldefar – MMF

Henrik Krummedige

Til Valen

+1530

 Bille

Mor – M

Margrethe Esgesdatter

Bille

+1595

Gyldenstierne

Oldemor – MFM

Anne Knudsdatter

Gyldenstierne

+1531

 

 

Morfar – MF

Esge Bille

Til Svanholm

1482-1552

Oldefar – MFF

Peder Bille

Til Svanholm m.m.

+1508

Mand

Esge Brok

Til Estrup m.m.

1560-1625

 

Gyldenstierne

Oldemor – FMM

Anne Mouridsdatter

Gylenstierne

+1541

 

 Podebusk

Farmor – FM

Jytte Predbjørnsdatter

Podebusk

+1573

Oldefar – FMF

Predbjørn Podebusk

Til Vosborg m.m.

+1541

  Brok

Far – F

Lage Nielsen Brok

Til Estrup m.m.

+1565

 Høeg

Oldemor – FFM

Kirsten Pedersdatter

(Høeg)

+1542

 

 

Farfar – FF

Niels Lagesen Brok

Til Estrup m.m.

+1534

Oldefar – FFF

Lage Esgesen Brok

Til Estrup m.m.

+1505

 

 

 

 

 

Lem kirke, Randers Amt. Alter 1500/1616

 

Heraldik for Esge Brok og Christense Viffert

 

 

Esge Brok til Estrup, Essenbæk Kloster, Skjersø, Hungstrup,

Hevringholm, Rygård, Nielstrup, Vemmetofte, Valden,

Ellinge og Ørtofte rejste 1574 udenlandsk.

Han var 1596 rigsråd, 1597 var han gesant i Rusland

og blev ofte brugt i diplomatiske sendelser.

Under Kalmarkrigen var han krigskommissær og

deltog i fredsforhandlingerne 1612.

Han er kendt som forfatter til en række

dagbogsoptegnelser om dagligdagens liv.

Han døde 1625 som den sidste mand i sin slægt.

Med Christence Viffert fik han 8 børn, 7 døtre

og 1 søn, der døde som ung.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Lem kirke, Randers Amt. Prædikestol 1621

 

Heraldik for Esge Brok og Christense Viffert

 

 

 

4 våben: Brok, Bille, Viffert, Krabbe.