Lellinge kirke, Sjælland. Prædikestol 1692. Slægtstavler for

 

Caspar Schøller og Johanne Thune

 

 

 

 

Oldemor – MMM

 

 

 

Mormor – MM

 

Oldefar – MMF

 

 

Mor – M

Kirstine Jensdatter

 

 

Oldemor – MFM

 

 

 

Morfar – MF

Jens

 

Oldefar – MFF

 

Kvinde

Johanne Mortensdatter

Thune

1652-1736

 

 

Oldemor – FMM

 

 

 

Farmor – FM

 

Oldefar – FMF

 

  Thune?

Far – F

Morten Mikkelsen Thune

Rådmand

1602-1665

 

Oldemor – FFM

 

 

 

Farfar – FF

Mikkel

 

Oldefar – FFF

 

Gift  1672 med

 

 

Oldemor – MMM

Else Olufsdatter

Bager

1559-1631

 

 

Mormor – MM

Barbara Hansdatter

Friis

1578-1633

Oldefar – MMF

Hans Jørgensen Friis

I Odense

1553-1597

 

Mor – M

Anne Rasmusdatter

1604-1669

 

 

Oldemor – MFM

Alhed Poulsdatter

Fechtel

1540-1601

 

 

Morfar – MF

Rasmus Pedersen

I Køge

1571-1630

Oldefar – MFF

Peder Pedersen

I Køge

1517-1595

Mand

Caspar Schøller

Gehejmeråd

1644-1719

 

 

Oldemor – FMM

Anne Hansdatter

 

 

 

Farmor – FM

Ellen Christensdatter

Jyde

1587-1657

Oldefar – FMF

Christen Jensen Jyde

+1613

 

                   

 

 

           S         Schøller                       

Far – F

Christen Schøller

Borgmester i Køge

1609-1677

 

Oldemor – FFM

Karen Hansdatter

 

 

Farfar – FF

Caspar Schøller

Forvalter, Troldheim

1582-1661

Oldefar – FFF

Christopher Iversen Schøller

I Ribe

1534-1594

 

  

 

Lellinge kirke, Sjælland. Prædikestol 1692.

 

Billedresultat for lellinge kirke prædikestol       

 

Caspar Schøller til Lellinge, Spanager og Togerød blev

efter sin død  begravet i familiekapellet i Lellinge kirke.
 . 1674 var han sekretær i Danske kancelli, 1678 kammersekretær.
1679 fik han våbenbrev, 1680 blev han kancelliraad og fik skøde til
Egby, Bjeverskov og Lidemark kirker.

1684 var han etatsråd og fik skøde på Højelse, Dalby, Vollerslev og
Gjørslev kirker som vederlag for hans bekostning af trykningen af Danske Lov,

1688 fik han skøde på Glostrup og Vallensbæk kirker,

1689 på Ørsted, Daastrup og Ølsemagle kirker.

Han ombyggede Lellinge kirke 1694 og indrettede her et familiekapel,

1695 blev han hvid ridder, 1697 justitsråd, 1704 gehejmeråd.

Med Johanne Thune fik han 2 børn

 

 

 

Våben for Caspar Schøller og Johanne Thune?