Kyndby kirke, Sjælland. Font 1600. Slægtstavler for Esge Bille og Elsebet Skram

 

 

 

 Walkendorff

Oldemor – MMM

Sidsel Henningsdatter

Walkendorff

+1541

 

 Knob

Mormor – MM

Maren Lauridsdatter

Knob

+1581

Oldefar – MMF

Laurids Knob

Til Gyllebo

1498-1545

 Rosenkrantz

Mor – M

Kirstine Styggesdatter

Rosenkrantz

1564-1597

 Gyldenstierne

Oldemor – MFM

Kirsten Pedersdatter

Gyldenstierne

+1552

 

 

Morfar – MF

Stygge Stygge Rosenkrantz

Til Hevringholm m.m.

+1571

Oldefar – MFF

Eiler Stygge (Rosenkrantz)

Til Hevringholm

+1535

Kvinde

Elsebet Nielsdatter

Skram

1588- levede 1636

 

 Rosenkrantz

Oldemor – FMM

Anne Nielsdatter

Rosenkrantz

+1550

 

 Krabbe

Farmor – FM

Elsebe Tygesdatter

Krabbe

1514-1578

Oldefar – FMF

Tyge Krabbe

Til Bustrup

1474-1541

 Skram

Far – F

Niels Skram

Til Urup m.m.

1555-1601

 Reventlow

Oldemor – FFM

Anne Knudsdatter

Reventlow

+1519

 

 

Farfar – FF

Peder Skram

Til Urup

1491-1581

Oldefar – FFF

Christiern Skram

Til Urup

+1519

Gift 1603 med

 

 Rosenkrantz

Oldemor – MMM

Karen Ludvigsdatter

Rosenkrantz

+1535

 

 Munk

Mormor – MM

Ide Mogensdatter

Munk (Lange)

+1529

Oldefar – MMF

Mogens Munk

Til Palsgård

+1588

 Rosenkrantz

Mor – M

Birgitte Olufsdatter

Rosenkrantz

1530-1592

 Thott

Oldemor – MFM

Birgitte Olufsdatter

Thott

+1527

 

 

Morfar – MF

Oluf Rosenkrantz

Til Vallø

1490-1545

Oldefar – MFF

Niels Eriksen (Rosenkrantz)

Til Bjørnholm

+1516

Mand

Esge Bille

Til Svanholm

+1608

 

 Rud

Oldemor – FMM

Anne Jørgensdatter

Rud

+1533

 

 Krummedige

Farmor – FM

Sophie Henriksdatter

Krummedige

+1539

Oldefar – FMF

Henrik Hartvigsen

Krummedige

Til Valden

1500-1530

 Bille

Far – F

Peder Bille

Til Svanholm

1518-1580

Gyldenstierne

Oldemor – FFM

Anne Knudsdatter

Gyldenstierne

+1531

 

 

Farfar – FF

Esge Bille

Til Svanholm

1482-1552

Oldefar – FFF

Peder Bille

Til Svanholm m.m.

+1508

 

 

 

Font 1600.

 

 

Esge Bille til Svanholm var 1594-1600 hofjunker.

1597-98 rejste han i Italien.

Med Elsebet Skram fik han 1 søn.

Hun måtte efter Esge Billes død 1608 sælge alle sine

gårde og smykker for at dække deres store gæld.

 

 

 

 

Heraldik for Esge Bille og Elsebet Skram